Doorgaan naar hoofdcontent

Vreemd voorkeursbeleid

Het kan voor (startende) huurders zomaar tien jaar of langer duren voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Schandalig maar waar. Vroeger keken we meewarig naar het Oostblok als dergelijk nieuws over wachttijden bekend werd. De kans dat men veel langer dan tien jaar moet wachten is aanmerkelijk groter vanwege de vele 'spoedzoekers' en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing/langer thuis wonen).

Fotocredit: Centraal Bureau voor de Statistiek
Vooral starters kunnen we indelen in de categorie 'spoedzoekers'. Daarnaast kan het gaan om mensen die wachten op een volgende koopwoning, in scheiding liggen of te maken hebben met huiselijk geweld. Ook kan het gaan om ZZP'ers met een tijdelijke baan. Niet in de laatste plaats kan het gaan om vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Als we dan de cijfers naast elkaar leggen van de groep starters (10+ jaar) en de groep vluchtelingen/migranten met een verblijfsvergunning (18 maanden), dan geeft dat wel een heel wrang beeld. Zeker omdat het in de meeste gevallen feitelijk economische migranten betreft. Ik bedoel, de omringende landen van Syrië zijn veilig en vormen een realistisch alternatief voor een tijdelijk verblijf.  De reis naar West-Europa (Duitsland, Zweden, Nederland, etc.) is daarmee veelal ingegeven door persoonlijk gewin. De vluchtroute door de Balkan laat dat ook zien: in elk van die landen wordt óók brood gebakken... Echter, geen enkele migrant heeft voor een verblijf in een Balkan-land gekozen, terwijl het ultieme doel - veiligheid - wél was bereikt. Mede dankzij een volkomen achterhaald asielbeleid wordt in Nederland in feite een a-sociaal asielbeleid gevoerd.

Het is dus hoog tijd om een einde te maken aan dit achterhaalde asielbeleid, waarin economische migranten met overheidshulp aan een woning én aan een inkomen (langdurige en waarschijnlijk voor onbepaalde tijd bijstand) worden geholpen. Dergelijke uitsloverij is ronduit waanzin, zeker gelet op het schreeuwende tekort aan starterswoningen. Het heeft daarom zin om de grote groep 'echte' spoedzoekers - starters en zzp'ers - met voorrang te behandelen op de woningmarkt. Dat is goed voor het rechtsgevoel, goed voor het geboortecijfer en goed voor de staatskas. Wanneer stopt het vreemde voorkeursbeleid?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…