Doorgaan naar hoofdcontent

Vreemd voorkeursbeleid

Het kan voor (startende) huurders zomaar tien jaar of langer duren voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Schandalig maar waar. Vroeger keken we meewarig naar het Oostblok als dergelijk nieuws over wachttijden bekend werd. De kans dat men veel langer dan tien jaar moet wachten is aanmerkelijk groter vanwege de vele 'spoedzoekers' en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing/langer thuis wonen).

Fotocredit: Centraal Bureau voor de Statistiek
Vooral starters kunnen we indelen in de categorie 'spoedzoekers'. Daarnaast kan het gaan om mensen die wachten op een volgende koopwoning, in scheiding liggen of te maken hebben met huiselijk geweld. Ook kan het gaan om ZZP'ers met een tijdelijke baan. Niet in de laatste plaats kan het gaan om vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Als we dan de cijfers naast elkaar leggen van de groep starters (10+ jaar) en de groep vluchtelingen/migranten met een verblijfsvergunning (18 maanden), dan geeft dat wel een heel wrang beeld. Zeker omdat het in de meeste gevallen feitelijk economische migranten betreft. Ik bedoel, de omringende landen van Syrië zijn veilig en vormen een realistisch alternatief voor een tijdelijk verblijf.  De reis naar West-Europa (Duitsland, Zweden, Nederland, etc.) is daarmee veelal ingegeven door persoonlijk gewin. De vluchtroute door de Balkan laat dat ook zien: in elk van die landen wordt óók brood gebakken... Echter, geen enkele migrant heeft voor een verblijf in een Balkan-land gekozen, terwijl het ultieme doel - veiligheid - wél was bereikt. Mede dankzij een volkomen achterhaald asielbeleid wordt in Nederland in feite een a-sociaal asielbeleid gevoerd.

Het is dus hoog tijd om een einde te maken aan dit achterhaalde asielbeleid, waarin economische migranten met overheidshulp aan een woning én aan een inkomen (langdurige en waarschijnlijk voor onbepaalde tijd bijstand) worden geholpen. Dergelijke uitsloverij is ronduit waanzin, zeker gelet op het schreeuwende tekort aan starterswoningen. Het heeft daarom zin om de grote groep 'echte' spoedzoekers - starters en zzp'ers - met voorrang te behandelen op de woningmarkt. Dat is goed voor het rechtsgevoel, goed voor het geboortecijfer en goed voor de staatskas. Wanneer stopt het vreemde voorkeursbeleid?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…