Doorgaan naar hoofdcontent

Beestje bij zijn naampje noemen (Update: Video met Trudeau)

Het was weer eens zover. In Parijs stak zaterdagavond een moslim-terrorist, ditmaal uit Tsjetsjenië
Politie-onderzoek na de zoveelste terreurdaad. 
, vier mensen neer in het uitgaansgebied van Parijs. Een man van 29 overleefde deze terreuraanslag helaas niet.

Gelukkig werd in Frankrijk deze zoveelste maniakele aanslag gewoon een terreuraanslag genoemd. In de de Nederlandse media werd de dader vooral aangeduid als een 'Tjetsjeen' of een 'messentrekker'. Nee, een 'verwarde man' werd de dader dit keer niet genoemd, dus dat is alvast winst.

Voor de zoveelste keer: Het helpt bij het oplossen van problemen als het probleem zélf wordt benoemd. Frankrijk ligt hierop voor op Nederland want president Macron heeft eerder al aangekondigd dat hij de Islam wil hervormen. Dat verklaart waarschijnlijk dat de terreuraanslag in Parijs gewoon als zodanig wordt benoemd: het was terreur. Niet geheel verrassend was ook deze terreurdaad ingegeven door religieus fanatisme uit Islamitische hoek. Dat de dader uit Tjetsjenië komt, doet daar niets aan af.

Het is zeer aanbevelenswaardig als ook in Nederland bij dergelijke terreuraanvallen, die er wel degelijk zijn geweest, klip en klaar wordt vermeld dat het moslimterreur betreft, als de identiteit van de dader daartoe aanleiding geeft. Stop met ongeloofwaardige benamingen als 'verwarde man', 'messentrekker', 'Tjetsjeen' of 'jongeren' die straatterreur uitoefenen. Met het benoemen van moslimterreur kan een begin worden gemaakt met het hervormen van deze religie, waarin nog een hoop achterlijkheid schuilt. Zijn daarmee alle geloofsbeoefenaars van deze religie daarmee gelijk achterlijk? Nee, natuurlijk niet. Maar het helpt wél als de Islamitische gemeenschap snapt dat er iets moet gebeuren en dat buitenlandse schenkingen van bedenkelijke afkomst daarbij niet helpen.


Overigens, wat is een steekhoudende argumentatie om moslim/jihadistische terreur niet als zodanig te benoemen? Vorige week sprak de Canadese premier Justin Trudeau vermoedelijk uit wat de Nederlandse regering dacht: "Het helpt niet om mensen bang te maken en verdeeldheid te zaaien." Verdeeldheid? Ja, hij zei het echt. Je vraagt je af welke mensen de daden van IS-terroristen (of doorsnee jihadisten) goedkeuren maar kennelijk wil Trudeau de moslimgemeenschap op dit punt te vriend houden en laat hij IS'ers gewoon terugkeren naar Canada. Een ongezien stukje zelfislamisering en ongegeneerd wegkijken van problemen. Dat met zo'n houding de rechtsstaat op een glijdende schaal terechtkomt, lijkt me evident. Goede kans dat de Nederlandse regering stiekem om dezelfde reden geen 'maatschappelijke onrust' wenst en waarschijnlijk ongevraagd de moslimgemeenschap te vriend wil houden door de jihadistische terreur onbenoemd te laten.

Bekijk het fragment met Trudeau:Uiteraard is zo'n houding een onheilspellende voorbode van wat nog komen gaat. Tenzij men geloofwaardig wil blijven, het beestje bij het naampje noemt en jihadistische terreur in enigerlei vorm met wortel en tak uitroeit. Tenslotte, als men Europese samenwerking hoog in het vaandel heeft staan, bespreek dan in Brussel hoe op EU-niveau een kennelijk levensgevaarlijke religie meer in lijn kan worden gebracht met de Europese waarden, die we hopelijk nog heel lang mogen koesteren.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…