Doorgaan naar hoofdcontent

Beestje bij zijn naampje noemen (Update: Video met Trudeau)

Het was weer eens zover. In Parijs stak zaterdagavond een moslim-terrorist, ditmaal uit Tsjetsjenië
Politie-onderzoek na de zoveelste terreurdaad. 
, vier mensen neer in het uitgaansgebied van Parijs. Een man van 29 overleefde deze terreuraanslag helaas niet.

Gelukkig werd in Frankrijk deze zoveelste maniakele aanslag gewoon een terreuraanslag genoemd. In de de Nederlandse media werd de dader vooral aangeduid als een 'Tjetsjeen' of een 'messentrekker'. Nee, een 'verwarde man' werd de dader dit keer niet genoemd, dus dat is alvast winst.

Voor de zoveelste keer: Het helpt bij het oplossen van problemen als het probleem zélf wordt benoemd. Frankrijk ligt hierop voor op Nederland want president Macron heeft eerder al aangekondigd dat hij de Islam wil hervormen. Dat verklaart waarschijnlijk dat de terreuraanslag in Parijs gewoon als zodanig wordt benoemd: het was terreur. Niet geheel verrassend was ook deze terreurdaad ingegeven door religieus fanatisme uit Islamitische hoek. Dat de dader uit Tjetsjenië komt, doet daar niets aan af.

Het is zeer aanbevelenswaardig als ook in Nederland bij dergelijke terreuraanvallen, die er wel degelijk zijn geweest, klip en klaar wordt vermeld dat het moslimterreur betreft, als de identiteit van de dader daartoe aanleiding geeft. Stop met ongeloofwaardige benamingen als 'verwarde man', 'messentrekker', 'Tjetsjeen' of 'jongeren' die straatterreur uitoefenen. Met het benoemen van moslimterreur kan een begin worden gemaakt met het hervormen van deze religie, waarin nog een hoop achterlijkheid schuilt. Zijn daarmee alle geloofsbeoefenaars van deze religie daarmee gelijk achterlijk? Nee, natuurlijk niet. Maar het helpt wél als de Islamitische gemeenschap snapt dat er iets moet gebeuren en dat buitenlandse schenkingen van bedenkelijke afkomst daarbij niet helpen.


Overigens, wat is een steekhoudende argumentatie om moslim/jihadistische terreur niet als zodanig te benoemen? Vorige week sprak de Canadese premier Justin Trudeau vermoedelijk uit wat de Nederlandse regering dacht: "Het helpt niet om mensen bang te maken en verdeeldheid te zaaien." Verdeeldheid? Ja, hij zei het echt. Je vraagt je af welke mensen de daden van IS-terroristen (of doorsnee jihadisten) goedkeuren maar kennelijk wil Trudeau de moslimgemeenschap op dit punt te vriend houden en laat hij IS'ers gewoon terugkeren naar Canada. Een ongezien stukje zelfislamisering en ongegeneerd wegkijken van problemen. Dat met zo'n houding de rechtsstaat op een glijdende schaal terechtkomt, lijkt me evident. Goede kans dat de Nederlandse regering stiekem om dezelfde reden geen 'maatschappelijke onrust' wenst en waarschijnlijk ongevraagd de moslimgemeenschap te vriend wil houden door de jihadistische terreur onbenoemd te laten.

Bekijk het fragment met Trudeau:Uiteraard is zo'n houding een onheilspellende voorbode van wat nog komen gaat. Tenzij men geloofwaardig wil blijven, het beestje bij het naampje noemt en jihadistische terreur in enigerlei vorm met wortel en tak uitroeit. Tenslotte, als men Europese samenwerking hoog in het vaandel heeft staan, bespreek dan in Brussel hoe op EU-niveau een kennelijk levensgevaarlijke religie meer in lijn kan worden gebracht met de Europese waarden, die we hopelijk nog heel lang mogen koesteren.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…