Doorgaan naar hoofdcontent

Brusselse zwabber

Donald Tusk - bron: Wikipedia
Afgelopen week waren er stevige geluiden te horen bij de EU-top in Sofia. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, viel met zijn uitspraak "Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig" het meest op. Deze uitval naar Donald Trump is niet alleen contraproductief maar straalt ook wanhoop uit. Een snelle blik in de spiegel lijkt verstandiger dan het bashen van een president die met een duidelijke agenda is gekozen. Hij komt op voor het Amerikaanse belang. Het is hoog tijd dat de EU voor het 'Europese' belang opkomen en daarbij een eenduidige lijn trekt. Als het niet wil onderhandelen met 'een wapen tegen het hoofd' zoals met de dreigende handelsoorlog tegen de VS, doe dat dan ook niet met een Turkije-deal.

Wat wil de EU nu eigenlijk? Of wat wil het zijn? Een regionale geopolitieke macht? Dan moet er nog wel wat gebeuren. Dankzij een president die een isolationistische agenda voert, groeit het bewustzijn dat de EU op eigen benen moet staan. Dat daarvoor een 'buitenstaander' nodig is, geeft te denken. Los daarvan is het goed als in 'Brussel' de geopolitieke agenda nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Twee voorbeelden:

Iran-deal
Het is tamelijk simplistisch om het credo 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend' te omarmen. Het Iraanse mullah-regime heeft een eigen terroristische agenda, handelt niet bepaald in lijn met Europese waarden en vormt op termijn voor Europa zélf een bedreiging. Handhaving van de Iran-deal betekent daarnaast niets meer dan dat een Iraans dictatoriaal regime in het zadel wordt gehouden. Zo af en toe komen er geluiden uit dit immens grote land naar buiten over protesten tegen het regime. Het is duidelijk dat de Iraanse bevolking een beetje klaar is met de strenge islamitische wetgeving. De Iran-deal is vooral een instrument voor het regime om haar eigen machtspositie te verstevigen, zowel binnenlands als in de regio. Het is natuurlijk een gotspe dat afspraken over ballistische raketten (dé ultieme dragers van nucleair materiaal) buiten de huidige Iran-deal zijn gebleven. We zullen zien wie uiteindelijk een betere deal voor elkaar krijgt; de EU of de VS. Ik denk (uiteindelijk) de laatste.

Italië
De nieuwe regering die waarschijnlijk morgen aantreedt, heeft opmerkelijke punten in het regeerakkoord staan. Van sommigen zou je willen dat de EU of Nederland enkele punten overneemt als nieuw beleid. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, meer samenwerking tegen migratiestromen, controle op moskeeën om radicalisering tegen te gaan, en een soepeler beleid ten aanzien van de staatsschuld. De Italiaanse staatsschuld is natuurlijk niet gering, maar de Franse staatsschuld is dat óók niet. De andere punten zouden de EU niet moeten bevrezen maar omarmen. Wat wint 'Europa' en de originele EU-burger met voortzetting van de huidige kansloze en ongebreidelde immigratiepolitiek?

Ik begrijp dat 'Brussel' zenuwachtig wordt van deze nieuwe regering. Toch is het beter om nog eens heel goed in de spiegel te kijken. Alleen al die ene enkele maatregel waarin staat dat afgewezen asielzoekers het land moeten verlaten, zou tot ernstig nadenken moeten stemmen in de Brusselse kringen. Het is ronduit positief dat Italië nu eens die 'spiegel' vormt. Wellicht is het een voorbode van een verkleining van de 'kloof' tussen de EU en haar burgers, en een krachtige Brusselse zwabber die haar werk doet...


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …