Doorgaan naar hoofdcontent

Brusselse zwabber

Donald Tusk - bron: Wikipedia
Afgelopen week waren er stevige geluiden te horen bij de EU-top in Sofia. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, viel met zijn uitspraak "Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig" het meest op. Deze uitval naar Donald Trump is niet alleen contraproductief maar straalt ook wanhoop uit. Een snelle blik in de spiegel lijkt verstandiger dan het bashen van een president die met een duidelijke agenda is gekozen. Hij komt op voor het Amerikaanse belang. Het is hoog tijd dat de EU voor het 'Europese' belang opkomen en daarbij een eenduidige lijn trekt. Als het niet wil onderhandelen met 'een wapen tegen het hoofd' zoals met de dreigende handelsoorlog tegen de VS, doe dat dan ook niet met een Turkije-deal.

Wat wil de EU nu eigenlijk? Of wat wil het zijn? Een regionale geopolitieke macht? Dan moet er nog wel wat gebeuren. Dankzij een president die een isolationistische agenda voert, groeit het bewustzijn dat de EU op eigen benen moet staan. Dat daarvoor een 'buitenstaander' nodig is, geeft te denken. Los daarvan is het goed als in 'Brussel' de geopolitieke agenda nog eens goed tegen het licht wordt gehouden. Twee voorbeelden:

Iran-deal
Het is tamelijk simplistisch om het credo 'de vijand van mijn vijand is mijn vriend' te omarmen. Het Iraanse mullah-regime heeft een eigen terroristische agenda, handelt niet bepaald in lijn met Europese waarden en vormt op termijn voor Europa zélf een bedreiging. Handhaving van de Iran-deal betekent daarnaast niets meer dan dat een Iraans dictatoriaal regime in het zadel wordt gehouden. Zo af en toe komen er geluiden uit dit immens grote land naar buiten over protesten tegen het regime. Het is duidelijk dat de Iraanse bevolking een beetje klaar is met de strenge islamitische wetgeving. De Iran-deal is vooral een instrument voor het regime om haar eigen machtspositie te verstevigen, zowel binnenlands als in de regio. Het is natuurlijk een gotspe dat afspraken over ballistische raketten (dé ultieme dragers van nucleair materiaal) buiten de huidige Iran-deal zijn gebleven. We zullen zien wie uiteindelijk een betere deal voor elkaar krijgt; de EU of de VS. Ik denk (uiteindelijk) de laatste.

Italië
De nieuwe regering die waarschijnlijk morgen aantreedt, heeft opmerkelijke punten in het regeerakkoord staan. Van sommigen zou je willen dat de EU of Nederland enkele punten overneemt als nieuw beleid. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten, meer samenwerking tegen migratiestromen, controle op moskeeën om radicalisering tegen te gaan, en een soepeler beleid ten aanzien van de staatsschuld. De Italiaanse staatsschuld is natuurlijk niet gering, maar de Franse staatsschuld is dat óók niet. De andere punten zouden de EU niet moeten bevrezen maar omarmen. Wat wint 'Europa' en de originele EU-burger met voortzetting van de huidige kansloze en ongebreidelde immigratiepolitiek?

Ik begrijp dat 'Brussel' zenuwachtig wordt van deze nieuwe regering. Toch is het beter om nog eens heel goed in de spiegel te kijken. Alleen al die ene enkele maatregel waarin staat dat afgewezen asielzoekers het land moeten verlaten, zou tot ernstig nadenken moeten stemmen in de Brusselse kringen. Het is ronduit positief dat Italië nu eens die 'spiegel' vormt. Wellicht is het een voorbode van een verkleining van de 'kloof' tussen de EU en haar burgers, en een krachtige Brusselse zwabber die haar werk doet...


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…