Doorgaan naar hoofdcontent

Pak de asielindustrie aan

Het gedoe met die schepen, waaronder het schip 'Aquarius', met economische migranten zonder geldige reisdocumenten, zou de Europese Unie aan het denken moeten zetten. Overigens, gelet op de herkomst van de migranten betitel ik ze als zodanig omdat het land van herkomst veilig is, of anders wel de buurlanden van het land in oorlog. Daarbij noemt de BBC deze groep ook migranten en dat lijkt me de enige juiste benaming.
Ten eerste
Het is volkomen begrijpelijk dat de Italiaanse regering geen toestemming heeft gegeven voor het aanmeren van dit schip in een Italiaanse haven. Dit land krijgt al veel te lang de rekening gepresenteerd voor Europees falen, wanbeleid en de onwil om het eigen immigratiebeleid grondig te hervormen. Een keer is de koek op. Het doorsturen van migranten naar andere EU-lidstaten heeft geen enkele zin en maakt de roep om verstandig Europees immigratiebeleid alleen maar groter. Men zou eens moeten bedenken waarom de Italiaanse kiezer in meerderheid heeft gekozen voor zogenoemde 'populistische' partijen. 

Ten tweede. 
De migranten werden in Valencia opgewacht door in totaal 2320 functionarissen, waaronder 1000 vrijwilligers van het Rode Kruis, 400 vertalers, 100 medewerkers van het regionale ministerie van Gezondheidszorg, politie en natuurlijk medewerkers van de NGO's (non-gouvermentele organisaties zoals See-Eye en Mission Lifeline) die actief schepen met migranten naar Europese havens dirigeren. Dit is een flink aantal mensen wat betrokken is bij het aanmeren van 630 migranten zonder documenten uit landen waar geen oorlog is en anders wel veilige buurlanden hebben. Door de NGO's maar ook veel media, waaronder de NOS, worden deze migranten steevast 'vluchtelingen' genoemd. Op deze manier wordt de zieligheidsfactor maximaal uitgebuit en de subsidie voor deze NGO's veiliggesteld. Dat daarbij de facto met mensensmokkelaars wordt samengewerkt is ronduit crimineel. De betrokkenheid van de asieladvocatuur in een later stadium laat ik nog maar even buiten beschouwing. Met de aanvoer van migranten naar Europa worden dus bepaalde financiële belangen gediend, maar het algemeen belang hoort daar niet bij. 

Ten derde. 
De migranten zijn afkomstig uit 26 landen. De grootste groepen (ongeveer 150 mensen elk) zijn afkomstig uit Nigeria en Soedan. Vele anderen zijn afkomstig uit Eritrea, Zuid-Soedan en Algerije. De meeste anderen zijn afkomstig uit andere Afrikaanse landen met nog een handvol mensen uit Afghanistan, Pakistan en Bangladesh. Verder bevinden zich onder de 630 migranten 123 minderjarige asielzoekers, elf kinderen jonger dan 13 en zeven zwangere vrouwen. We kunnen vaststellen dat de situatie in landen als (Zuid-)Soedan, Eritrea en Afghanistan niet heel ideaal is, maar dat in de buurlanden van deze landen voor migranten aanknopingspunten zijn om een nieuw bestaan op te bouwen. De overige landen en alle niet genoemde Afrikaanse landen zijn economisch gezien van een ander niveau dan de Europese Unie. 

De vraag is of de Europese Unie alle gelukszoekers zonder papieren een plek (plus een uitkering, een huis plus het etiket 'spoedzoeker', etc.) moet geven. Het importeren van kansloze migranten zorgt voor de vorming van een nieuwe onderklasse in Europa die al zelfs moeite hebben om het simpelste baantje te laten uitvoeren. Dat is niet kwaad bedoeld maar een feit. De landen van herkomst hebben deze mensen hard nodig om het welvaartsniveau te doen stijgen. De continuering van het massaal en vooral blind opnemen van migranten in Europa zorgt voor aanzuigende werking, blijvende armoede in de landen van herkomst, een ongekend hoge druk op de sociale voorzieningen in menig EU-lidstaat, een toename van polarisatie en een afname van solidariteit in de EU-lidstaten. 

Het is daarom hoog tijd dat de 'asielindustrie' een ferm halt wordt toegeroepen. De praktijken van ongekozen belangengroepen en radicaal-linkse (politieke) partijen die vooral omwille van hun eigen belang en/of op basis van valse solidariteits-argumenten ontelbare aantallen migranten naar Europa halen, moeten stoppen. Het zal er uiteindelijk toe leiden dat het welvaartsniveau in de EU-zone op hetzelfde niveau komt als in de landen van herkomst van deze migranten. Dat is in de eerste plaats niet in het belang van de autochtone bevolking van de Europese Unie en zeer zeker ook niet van de nieuwe migranten, die veel komen 'halen' maar weinig kunnen 'brengen'. Het is aan de regeringen van de EU-lidstaten om dat belang te onderkennen en ernaar te handelen. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…