Doorgaan naar hoofdcontent

Tommy Robinson

Afgelopen week waren er protesten in Leeds en elders naar aanleiding van de arrestatie van islamcriticus Tommy Robinson. Vorige week zaterdag werd hij opgepakt buiten de rechtbank in Leeds, omdat hij live verslag deed van een rechtszaak tegen een bende Pakistaanse mensenhandelaren. De rechter dwingt media tot stilzwijgen en dat heeft alles te maken met de nogal gedateerde regelgeving rondom verslaglegging van lopende rechtzaken in Groot-Brittannië. De jury zou erdoor beïnvloed kunnen worden. Media die desondanks toch verslag doen, maken zich schuldig aan het hinderen van de rechtsgang. Zo ook Tommy Robinson, wiens werkelijke naam Stehphen Laxley-Lennon is, in zijn rol als burgerjournalist en politiek activist. In mei vorig jaar beging hij dezelfde overtreding en kreeg hij een voorwaardelijke straf van 13 maanden cel. Vanwege zijn overtreding van vorige week zaterdag werd de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Hij moet dus daadwerkelijk 13 maanden de cel in. 
Nou, én zul je misschien denken. Het punt is dat Robinson bekendheid verwierf met de aandacht die hij vroeg voor misbruikschandalen in diverse Britse steden. Daarbij werden duizenden Britse meisjes verkracht, gedrogeerd en verhandeld door Pakistaans-islamitische grooming bendes. In de Britse media hebben deze toestanden bepaald niet de voorpagina gehaald, waarschijnlijk ingegeven door doorgeschoten politieke correctheid. Bij de genoemde misbruik-schandalen wordt vermoed dat de bendes hun gang konden gaan omdat de autoriteiten niet als 'racistisch' te boek staan. Dit is precies het motief van de demonstraties van de afgelopen week: Robinson moet de gevangenis in voor een relatief licht vergrijp terwijl de misbruik-bendes jarenlang ongestoord hun gang konden gaan. De hamvraag in deze kwestie is natuurlijk of het eerdergenoemde vergrijp opweegt tegen het publiekelijk maken van de wandaden van de grooming bendes. De vraag stellen is hem beantwoorden, denk ik...
Met de hashtag #FreeTommy proberen fans van Robinson de zaak onder de aandacht te brengen en te houden. In de Britse media is tot dusver weinig aandacht aan de zaak besteed. De links-georiënteerde krant The Independent noemde Robinson een 'kopstuk van extreem-rechts'. Op internet hebben inmiddels meer dan 100.000 mensen de petitie getekend om Tommy Robinson vrij te krijgen en om het Britse Lagerhuis erover te laten praten. De sympathisanten van Robinson vrezen dat hij zijn gevangenisstraf niet overleeft, juist vanwege de vele 'kansparels' die ook in Groot-Brittannië in de gevangenis de meerderheid vormen. In Nederland heeft tot dusver alleen Geert Wilders vragen over deze kwestie gesteld. Ik zou álle politici die voorstander zijn van de vrijheid van meningsuiting willen oproepen om zich te laten horen en deze kwestie in politieke zin te 'claimen'. Het aankaarten van de misdaden van Pakistaans-islamitische bendes mag er niet toe leiden dat de 'boodschapper' in de gevangenis eindigt omwille van een pietluttig ander 'vergrijp'. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed: Teken de petitie

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …