Doorgaan naar hoofdcontent

Stop de (gewelddadige) asieleiser

"Het illegaal passeren van de grens heeft consequenties, of men nu kinderen heeft of niet." Aldus president Donald Trump, eerder vandaag in een tweet. Duidelijke taal en natuurlijk heeft hij volkomen gelijk. Dat geldt vooral voor de voor sommigen ongemakkelijke waarheid dat illegalen hun eigen kinderen gebruiken om het 'hogere' doel te halen, met alle consequenties van dien.
Fotocredit: EPA

Dergelijke taal is helaas zelden te horen in West-Europese hoofdsteden, terwijl er alle reden is om effectieve buitengrens-bewaking in te stellen, een radicaal ander asiel- en migratiebeleid te voeren en illegale migratie een halt toe te roepen. Helaas, helaas, zover zijn we in EU-verband nog lang niet. Juist vandaag kwam er nog een krankzinnige bericht uit Duitsland dat de Duitse steden Keulen, Düsseldorf en Bonn meer vluchtelingen (men bedoelt migranten) willen opnemen 'om de problemen op de Middellandse Zee op te lossen'. 

Deze redenatie toont aan dat men massaal het verstand uitgeschakeld heeft. De opvang van nog meer migranten (nee, geen vluchtelingen), heeft slechts een aanzuigende werking met de mensensmokkelaars als lachende derde. Daarmee vertel ik natuurlijk niets nieuws. Het is schrijnend om te zien dat ons welvaartsniveau steeds meer onder druk komt te staan vanwege een vals rechtvaardigheidsgevoel. Zelfs als er door illegale migranten geweld wordt gebruikt, wordt er feitelijk niets ondernomen.

Afgelopen week zagen we illegale migranten de grens bestormen van de Spaanse enclave Ceuta. Ditmaal was het niets minder dan een aanval op de grenspolitie. Met vlammenwerpers (!), bijtende ongebluste kalk wat bij contact met de huid ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken, menselijke uitwerpselen en wat al niet meer werd een gewelddadig beroep op de welvaart in West-Europa gedaan. De wrange werkelijkheid is dat dit tuig in hun poging is geslaagd, althans een gedeelte van hen. Geweld loont, kunnen we vaststellen. 

In plaats van het zonder pardon de grens overzetten van dit tuig, wat het meest logisch is na het gebruik van geweld, zijn de 'gelukszoekers' overgebracht naar het opvangkamp in Ceuta. Hoewel het een jaar kan duren voordat men daadwerkelijk het vasteland van Europa bereikt, bestaat dus de kans dat deze 'gelukszoekers' uiteindelijk (ook) in Nederland terechtkomen en uiteindelijk als 'spoedzoeker' voorrang krijgen op de woningmarkt boven hardwerkende jonge Nederlanders. 

Hoe lang moddert de EU nog door met dit falende asiel- en migratiebeleid? Dat is de prangende vraag. De bevolking in Afrika zal de komende decennia groeien van 1 miljard naar drie tot zes miljard inwoners. Zolang 'fort Europa' in feite de deuren wagenwijd openzet, is een oplossing heel ver weg. Sterker, het gebruik van geweld door tuig dat naar West-Europa wil zal nog meer toenemen, zeker nu blijkt dat dit werkt. Daarnaast zal in geen enkel Afrikaans land de welvaart toenemen als nuttige arbeidskrachten steeds meer wegvloeien naar West-Europa. Kortom, er is alle reden om het roer om te gooien. Voor de korte termijn kan, met de toepassing van Israëlische veiligheidskunde, aan de buitengrenzen van de EU het veiligheidsprobleem met duizenden asiel-eisers die steeds meer geweld zullen gebruiken wellicht worden verminderd.

Het effect van het 'doormodderen' met het huidige asiel- en migratiebeleid intussen is dat afzonderlijke lidstaten hun grenzen weer gaan beschermen met muren en grensbewaking. Ik kan me daar alles bij voorstellen, gelet op de asielprocedures binnen de EU. Daarbij komt nog eens dat geen enkele illegale migrant wordt teruggestuurd naar het land van herkomst, zo dat al mogelijk is. Gelet op de toevloed wordt intussen door illegale migranten wel een beroep gedaan op tal van voorzieningen, zoals uitkeringen, gezondheidszorg, huisvesting zonder reëele kans op succesvolle integratie. Hoe lang blijft het failliete asiel- en migratiebeleid nog gehandhaafd? 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…