Doorgaan naar hoofdcontent

Tegenovergesteld denken

Vandaag was er in München een demonstratie 'tegen de angst'. Tienduizenden Duitsers protesteerden tegen de 'verrechtsing' van de politiek en de harde aanpak van migranten. Vooral het asielbeleid van de CSU moest het daarbij ontgelden. 
Fotocredit: Reuters

Wat deze tienduizenden Duitsers op de been bracht was waarschijnlijk ingegeven door wensdenken. Dat mag, maar hoe weerbarstig is de praktijk. Voorstanders van het asielbeleid van de CSU zouden waarschijnlijk hun demonstratie óók 'tegen de angst' hebben genoemd. Er is namelijk nogal wat om ongerust over te zijn. Wegkijken en geen oog hebben voor de werkelijkheid is dan vooral heel makkelijk.

De massale toestroom van migranten (migranten, geen vluchtelingen) in de afgelopen jaren naar vooral Duitsland, heeft impact. Op velerlei gebied. De Duitse verzorgingsstaat staat onder druk, de criminaliteit (onder migranten) is toegenomen, er zijn terreuraanslagen geweest en verandert er ook langzaam maar zeker in cultureel opzicht het een en ander. Het demografische en culturele aspect heb ik dan nog niet eens benoemd. Kortom, ook in Duitsland wordt dagelijks het bewijs geleverd dat een asiel- en migratiebeleid naar Australisch voorbeeld bepaald voordelen heeft. Zeker als het financiële kostenplaatje in het vizier komt.  Op humanitair gebied staat het uiteraard buiten kijf dat met een keihard (Europees) asiel- en migratiebeleid de massale verdrinkingen op de Middellandse Zee tot het verleden gaan behoren. Immers, de mensenhandel wordt het gras voor de voeten weggemaaid. Maar zover zijn we helaas nog niet.  

Anders dan hetgeen (extreem)links (in Duitsland) voorstelt, is het een must om de immigratiecijfers drastisch naar beneden bij te stellen. Juist met een harde(re) lijn wordt (legale!) migratie minder omstreden, blijft de verzorgingsstaat betaalbaar, wordt de integratie bevorderd, blijft de openbare orde en veiligheid op een aanvaardbaar niveau, is minder sprake van (zelf)islamisering en blijven de demografische ontwikkelingen binnen de perken. Zo men wil zal op deze wijze ook op electoraal vlak een ander stemgedrag te zien zijn. Het feit dat de Afd de CSU nu rechts inhaalt, is veelzeggend. 'De man/vrouw in de straat' merkt de negatieve gevolgen van het roekeloze immigratiebeleid van Angela Merkel. Zo moet die electorale verschuiving worden vertaald. 

Kortom, het is zeer aanbevelenswaardig om de vele verworvenheden van de westerse wereld, waar dan ook, te koesteren en niet 'blind' in te wisselen omwille van vals rechtvaardigheidsdenken waar uiteindelijk niemand baat bij heeft. Bij het tackelen van problemen heeft het bepaald zin om wat vaker tegenovergesteld te denken. Het dwingt überhaupt tot nadenken en zorgt voor spiegelmomenten, wat leidt tot betere ideeën en oplossingen. Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …