donderdag 3 februari 2011

The times they are a-changin'...toch?

The times they are a-changin'. Bob Dylan zong het al in 1964 en de tekst van dit nummer spreekt nog steeds tot de verbeelding. In diverse landen in de Arabische wereld zijn de tijden behoorlijk aan het veranderen. In een enkel land - Tunesië - heeft dit al tot een omwenteling geleid. In andere landen, zoals Egypte, is men bezig een omwenteling te forceren en proberen machthebbers elders in de regio de onrust in te dammen. We gaan zien waar dit alles toe leidt. Hopelijk gaat de omwenteling in Egypte met niet nog meer bloedvergieten gepaard, maar dat lijkt vooralsnog valse hoop te zijn. Het spijt mij overigens zeer te moeten constateren dat de tijden in Iran nog niet zijn veranderd.

Ook lokaal is er het een en ander in beweging maar dan van een heel andere orde. Ik doel nu op de voorgenomen ombuigingen ofwel bezuinigingen. Om de gemeentebegroting de komende jaren sluitend te krijgen moet een bedrag van 11 miljoen euro worden bezuinigd. Minder goed nieuws voor degenen die er door geraakt worden. Aan de andere kant vormen de bezuinigingen een ideale kans om hervormingen door te voeren. Het biedt de gemeente de mogelijkheid nog eens goed vast te stellen met welke visie het de komende jaren aan de slag gaat. Als er dan toch bezuinigd moet worden dan graag vergezeld van een visie.

Het zou mij veel waard zijn als een doordacht en doeltreffend subsidiebeleid van de grond gaat komen. Een subsidiebeleid met specifieke en meetbare doelen, met een koppeling tussen gemeentelijk beleid en subsidie-afspraken en daaraan een verantwoording gekoppeld van de instellingen die subsidie ontvangen.

Het zou goed zijn als we iedere euro omdraaien voordat ie wordt uitgegeven. Dus bijvoorbeeld eerst een goede inventarisatie van gemeentelijk vastgoed (accommodaties) voordat nieuwbouw wordt gepleegd ongeacht de bestemming ervan. Niet zomaar klakkeloos miljoenen (of überhaupt euro's) aan gemeenschapsgeld investeren in gebouwen of bepaalde diensten waar onvoldoende vraag naar is. De gemeentelijke uitgaven moeten worden verlaagd. Anders gezegd: de gemeentelijke inkomsten moeten niet worden verhoogd, dus geen OZB-verhoging!

Regeren is vooruitzien dus het blijft zaak om te investeren in zaken waar onze gemeente beter van wordt. Een broodnodige (verlengde) Westerbaan, een passende Zeejachthaven en een praktische verdieping en overkluizing van de Provinciale weg waarvoor nu het groene licht is gegeven. The times they are a-changin', reken maar!
Geen opmerkingen:

Een reactie posten