Doorgaan naar hoofdcontent

The times they are a-changin'...toch?

The times they are a-changin'. Bob Dylan zong het al in 1964 en de tekst van dit nummer spreekt nog steeds tot de verbeelding. In diverse landen in de Arabische wereld zijn de tijden behoorlijk aan het veranderen. In een enkel land - Tunesië - heeft dit al tot een omwenteling geleid. In andere landen, zoals Egypte, is men bezig een omwenteling te forceren en proberen machthebbers elders in de regio de onrust in te dammen. We gaan zien waar dit alles toe leidt. Hopelijk gaat de omwenteling in Egypte met niet nog meer bloedvergieten gepaard, maar dat lijkt vooralsnog valse hoop te zijn. Het spijt mij overigens zeer te moeten constateren dat de tijden in Iran nog niet zijn veranderd.

Ook lokaal is er het een en ander in beweging maar dan van een heel andere orde. Ik doel nu op de voorgenomen ombuigingen ofwel bezuinigingen. Om de gemeentebegroting de komende jaren sluitend te krijgen moet een bedrag van 11 miljoen euro worden bezuinigd. Minder goed nieuws voor degenen die er door geraakt worden. Aan de andere kant vormen de bezuinigingen een ideale kans om hervormingen door te voeren. Het biedt de gemeente de mogelijkheid nog eens goed vast te stellen met welke visie het de komende jaren aan de slag gaat. Als er dan toch bezuinigd moet worden dan graag vergezeld van een visie.

Het zou mij veel waard zijn als een doordacht en doeltreffend subsidiebeleid van de grond gaat komen. Een subsidiebeleid met specifieke en meetbare doelen, met een koppeling tussen gemeentelijk beleid en subsidie-afspraken en daaraan een verantwoording gekoppeld van de instellingen die subsidie ontvangen.

Het zou goed zijn als we iedere euro omdraaien voordat ie wordt uitgegeven. Dus bijvoorbeeld eerst een goede inventarisatie van gemeentelijk vastgoed (accommodaties) voordat nieuwbouw wordt gepleegd ongeacht de bestemming ervan. Niet zomaar klakkeloos miljoenen (of überhaupt euro's) aan gemeenschapsgeld investeren in gebouwen of bepaalde diensten waar onvoldoende vraag naar is. De gemeentelijke uitgaven moeten worden verlaagd. Anders gezegd: de gemeentelijke inkomsten moeten niet worden verhoogd, dus geen OZB-verhoging!

Regeren is vooruitzien dus het blijft zaak om te investeren in zaken waar onze gemeente beter van wordt. Een broodnodige (verlengde) Westerbaan, een passende Zeejachthaven en een praktische verdieping en overkluizing van de Provinciale weg waarvoor nu het groene licht is gegeven. The times they are a-changin', reken maar!
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…