Doorgaan naar hoofdcontent

Een nieuw recept voor de (lokale) Jeugdzorg

“Regionaal voorbakken, lokaal afbakken”, dat is het motto van de zogeheten 3D-aanpak van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, waarvan onze gemeente ook deel uitmaakt. Met de 3D-aanpak worden de drie decentralisaties bedoeld die op gemeenten afkomt. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, dus ook de gemeente Katwijk, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, een deel van de AWBZ én de Jeugdwet.

Vorige week donderdag is in de gemeenteraad gesproken over de aanloop naar deze nieuwe Jeugdwet. De concrete aanleiding hiervoor was dat het regionale Transitiearrangement eindelijk op de agenda stond. Een belangrijk document, want per 31 oktober a.s. moet het samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens Katwijk en de veertien andere deelnemende gemeenten, in globale lijnen kunnen aangeven wat de grootte van hun zorginkoop zal zijn en bij wie deze wordt ingekocht. In het transitiearrangement worden harde, niet vrijblijvende, afspraken gemaakt met in ieder geval bestaande aanbieders over het jeugdhulpaanbod in het jaar 2015.

Het is te hopen dat daarmee een aanzet wordt gegeven voor een kwalitatief betere jeugdzorg. In het huidige jeugdzorgstelsel met zijn ingebakken inefficiëntie en ineffectiviteit zorgen de verschillende financieringsstromen en bestuurlijke verantwoordelijkheden voor verkeerde prikkels. Daardoor worden zorg en ondersteuning aan kinderen en ouders te laat ingezet. Door het leggen van de politieke, financiële en uitvoeringsverantwoordelijkheid in één hand, de kennis van de eigen jeugd en de kortere afstand kunnen gemeenten de kinderen en de ouders meer maatwerk bieden. Iedere jongere die buiten de boot valt is er één teveel!

Het is belangrijk dat er voor onze jeugd kwalitatief goede en effectieve jeugdhulp wordt ingekocht. Aandacht voor het kwaliteitsaspect is van groot belang. Het feit dat Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland begin 2013 nog onder verscherpt toezicht stond van de Inspectie is veelzeggend.  

Omdat de inkoop van de jeugdzorg regionaal wordt ‘voorgebakken’ heb ik namens de fractie de wethouder tijdens de oordeelsvormende sessie opgeroepen om zich in Holland Rijnland-verband sterk te maken voor een voorbehoud in het Transitiearrangement voor wat betreft kwaliteitseisen. Een nuttige toevoeging, lijkt ons, want jammer genoeg worden de zogeheten outcome criteria op effectiviteit en kwaliteit pas later dit jaar bekend. Dat is dus te laat voor de inkoop voor 2015, wat in het Transitiearrangement wordt geregeld. Tevens vond ik het belangrijk dat ook nieuwe, innovatieve aanbieders van jeugdhulp een kans maken en dus al gecontracteerd kunnen worden voor 2015. Hoewel nog onduidelijk is hoe de weerbarstige praktijk rondom de nieuwe Jeugdwet er precies uit komt te zien, acht de VVD het van groot belang dat de nieuwe Jeugdwet inderdaad een verbetering is ten opzichte van de ‘oude’ Jeugdwet.

Gelukkig werden tijdens een eerder Sociale Agenda-overleg van Holland Rijnland vanuit andere gemeenten soortgelijke oproepen voor kwaliteit en de juiste prikkels gedaan. Hopelijk gaat men hier binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland op enig moment mee aan de slag. Immers, bij alles wat lokaal moet worden ‘afgebakken’ is het wel zaak dat hetgeen in regionaal verband is ‘voorgebakken’ het juiste recept bevat voor een nieuwe en verbeterde jeugdzorg op lokaal niveau. Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen, lokaal én regionaal. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!