Doorgaan naar hoofdcontent

Een nieuw recept voor de (lokale) Jeugdzorg

“Regionaal voorbakken, lokaal afbakken”, dat is het motto van de zogeheten 3D-aanpak van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, waarvan onze gemeente ook deel uitmaakt. Met de 3D-aanpak worden de drie decentralisaties bedoeld die op gemeenten afkomt. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, dus ook de gemeente Katwijk, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, een deel van de AWBZ én de Jeugdwet.

Vorige week donderdag is in de gemeenteraad gesproken over de aanloop naar deze nieuwe Jeugdwet. De concrete aanleiding hiervoor was dat het regionale Transitiearrangement eindelijk op de agenda stond. Een belangrijk document, want per 31 oktober a.s. moet het samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens Katwijk en de veertien andere deelnemende gemeenten, in globale lijnen kunnen aangeven wat de grootte van hun zorginkoop zal zijn en bij wie deze wordt ingekocht. In het transitiearrangement worden harde, niet vrijblijvende, afspraken gemaakt met in ieder geval bestaande aanbieders over het jeugdhulpaanbod in het jaar 2015.

Het is te hopen dat daarmee een aanzet wordt gegeven voor een kwalitatief betere jeugdzorg. In het huidige jeugdzorgstelsel met zijn ingebakken inefficiëntie en ineffectiviteit zorgen de verschillende financieringsstromen en bestuurlijke verantwoordelijkheden voor verkeerde prikkels. Daardoor worden zorg en ondersteuning aan kinderen en ouders te laat ingezet. Door het leggen van de politieke, financiële en uitvoeringsverantwoordelijkheid in één hand, de kennis van de eigen jeugd en de kortere afstand kunnen gemeenten de kinderen en de ouders meer maatwerk bieden. Iedere jongere die buiten de boot valt is er één teveel!

Het is belangrijk dat er voor onze jeugd kwalitatief goede en effectieve jeugdhulp wordt ingekocht. Aandacht voor het kwaliteitsaspect is van groot belang. Het feit dat Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland begin 2013 nog onder verscherpt toezicht stond van de Inspectie is veelzeggend.  

Omdat de inkoop van de jeugdzorg regionaal wordt ‘voorgebakken’ heb ik namens de fractie de wethouder tijdens de oordeelsvormende sessie opgeroepen om zich in Holland Rijnland-verband sterk te maken voor een voorbehoud in het Transitiearrangement voor wat betreft kwaliteitseisen. Een nuttige toevoeging, lijkt ons, want jammer genoeg worden de zogeheten outcome criteria op effectiviteit en kwaliteit pas later dit jaar bekend. Dat is dus te laat voor de inkoop voor 2015, wat in het Transitiearrangement wordt geregeld. Tevens vond ik het belangrijk dat ook nieuwe, innovatieve aanbieders van jeugdhulp een kans maken en dus al gecontracteerd kunnen worden voor 2015. Hoewel nog onduidelijk is hoe de weerbarstige praktijk rondom de nieuwe Jeugdwet er precies uit komt te zien, acht de VVD het van groot belang dat de nieuwe Jeugdwet inderdaad een verbetering is ten opzichte van de ‘oude’ Jeugdwet.

Gelukkig werden tijdens een eerder Sociale Agenda-overleg van Holland Rijnland vanuit andere gemeenten soortgelijke oproepen voor kwaliteit en de juiste prikkels gedaan. Hopelijk gaat men hier binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland op enig moment mee aan de slag. Immers, bij alles wat lokaal moet worden ‘afgebakken’ is het wel zaak dat hetgeen in regionaal verband is ‘voorgebakken’ het juiste recept bevat voor een nieuwe en verbeterde jeugdzorg op lokaal niveau. Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen, lokaal én regionaal. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.