Doorgaan naar hoofdcontent

Vragen over vastgoed

Vandaag heb ik via de Griffie een aantal informatieve vragen gesteld over de voortgang in een drietal dossiers met betrekking tot (maatschappelijk) vastgoed in onze gemeente. Een thema waarmee ik mij al eerder heb beziggehouden. De vragen spreken denk ik voor zich en ik zie uit naar de antwoorden. De beantwoording zal ik, zodra beschikbaar, vanzelfsprekend ook publiceren.  

1.Huisvesting Chr.  Drum- en showfanfare DVS.
De Chr. Drum- en showfanfare DVS verkeert al sinds lange tijd in onzekerheid over toekomstige huisvesting van het verenigingsonderkomen. Op 1 januari 2015 a.s. zal het recht van opstal voor de betreffende locatie (Ambachtsweg 2) worden beëindigd. In de Tweede Voortgangsrapportage accommodatiebeleid ( zaaknummer 2012-16754) wordt gemeld dat in nauw overleg met DVS nog steeds wordt gezocht naar een alternatief, voor zowel locatie als gebouw.
a.       Welke voortgang kan nu worden gemeld in dit langlopende dossier?
b.      Zijn er concrete plannen voor de locatie waar DVS nu is gevestigd?


2.Herbestemming schoolgebouw Mauritsschool.
Het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool wacht op een nieuwe bestemming. Dit voorjaar werd “ De Windvang” (school voor speciaal basisonderwijs) genoemd als toekomstige gebruiker van dit schoolgebouw, gelet op het ruimtetekort van deze school.
a.       Welke voortgang kan nu worden gemeld als het gaat om de herbestemming van de Mauritsschool?
   b.  Welke voortgang kan worden gemeld als het gaat om het oplossen van het ruimtetekort van “de Windvang”?
c.       Hoe staat het College tegenover de vorming van Integrale Kindcentra (waarbij relevante onderwijs- en zorgfuncties worden gebundeld), gelet op de invoering van het Passend Onderwijs en de komende transitie van de Jeugdzorg?


3.Status gebouw voormalige Visserijschool.
Aan de Sluisweg in Katwijk staat al geruime tijd de voormalige Visserijschool leeg. Leegstand brengt het risico van o.a. verloedering en onveiligheid met zich mee.
a.       Welke plannen heeft de eigenaar met dit gebouw?
b.      Binnen welke termijn zal tot uitvoering van die plannen worden overgegaan?
c.       Welke maatregelen zijn (of worden) genomen ter handhaving van de veiligheid en het tegengaan van verloedering aldaar?
d.      Welke anti-kraak en andere veiligheidsmaatregelen zijn (of worden) genomen?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!