Doorgaan naar hoofdcontent

Vastgoedvragen beantwoord - deel 2

De vragen over vastgoed betroffen ook het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool. Een interessant gebouw met vele mogelijkheden, zowel voor onderwijs als voor andere doeleinden. De toekomstige bestemming is nog onduidelijk. Wellicht krijgt het gebouw een gecombineerde onderwijs- en zorgfunctie of het krijgt een andere bestemming (en/of het pand wordt verkocht). Een zorgbestemming zou tevens een goed alternatief kunnen zijn. Die mogelijkheid heb ik al eens eerder geopperd. Het is in ieder geval te hopen dat het ruimtetekort van "de Windvang" wordt opgelost.
School voor speciaal onderwijs "de Windvang"

Het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool wacht op een nieuwe bestemming. Dit voorjaar werd "de Windvang" (school voor speciaal onderwijs) genoemd als toekomstige gebruiker van dit schoolgebouw, gelet op het ruimtetekort van deze school.Vraag en antwoord:
a. Welke voortgang kan nu worden gemeld als het gaat om de herbestemming van de Mauritsschool?
De voormalige Prins Mauritsschool
Zoals het er nu naar uitziet, zal de school de onderwijsbestemming houden, echter tijdelijk (voor de duur van een verbouwing) worden verhuurd aan een niet-onderwijsgebruiker. De scholen zijn er voorlopig nog niet uit of de Prins Mauritsschool kan worden benut. Op dit moment is men vooral bezig met de inhoudelijke vormgeving; Passend onderwijs komt eraan. De aandacht zit op dit moment vooral in het vormgeven van het samenwerkingsverband. Huisvesting volgt op de inhoudelijke vormgeving. Het moet niet voor onmogelijk worden gehouden dat de Prins Mauritsschool uiteindelijk toch de onderwijsbestemming gaat verliezen/kan worden herbestemd of onderdeel wordt van een herontwikkeling. 

b. Welke voortgang kan worden gemeld als het gaat om het oplossen van het ruimtetekort van "de Windvang"?
Het ruimtetekort van "de Windvang" is in eerste instantie een zaak van het schoolbestuur/de school. Mogelijk kan het actuele tekort aan ruimte worden opgelost door gebruik te maken van leegstand bij scholen elders in de wijk. Het toenemende tekort op de lange(re) termijn vergt een andere structurele oplossing. Op dit moment valt die echter nog niet aan te geven (zie onder a.). 

c. Hoe staat het College tegenover de vorming van Integrale Kindcentra (waarbij relevante onderwijs- en zorgfuncties worden gebundeld), gelet op de invoering van het Passend Onderwijs en de komende transitie van de Jeugdzorg
Daar waar gemeente en onderwijspartners mogelijkheden zien om onderwijs- en zorgfuncties met elkaar te verbinden staat het College hier positief tegenover. Op dit moment werken de betrokken partijen aan Passend Onderwijs en Jeugdzorg. De stelselherzieningen worden integraal en in gezamenlijkheid voorbereid. In 2014 zal het ondersteuningsplan Onderwijs besproken worden met de gemeente. Hierin wordt de verbinding met Jeugdhulpverlening aangebracht. Omgekeerd geldt hetzelfde met het beleidsplan transitie Jeugd. 
  


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!