Doorgaan naar hoofdcontent

Vastgoedvragen beantwoord - deel 2

De vragen over vastgoed betroffen ook het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool. Een interessant gebouw met vele mogelijkheden, zowel voor onderwijs als voor andere doeleinden. De toekomstige bestemming is nog onduidelijk. Wellicht krijgt het gebouw een gecombineerde onderwijs- en zorgfunctie of het krijgt een andere bestemming (en/of het pand wordt verkocht). Een zorgbestemming zou tevens een goed alternatief kunnen zijn. Die mogelijkheid heb ik al eens eerder geopperd. Het is in ieder geval te hopen dat het ruimtetekort van "de Windvang" wordt opgelost.
School voor speciaal onderwijs "de Windvang"

Het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool wacht op een nieuwe bestemming. Dit voorjaar werd "de Windvang" (school voor speciaal onderwijs) genoemd als toekomstige gebruiker van dit schoolgebouw, gelet op het ruimtetekort van deze school.Vraag en antwoord:
a. Welke voortgang kan nu worden gemeld als het gaat om de herbestemming van de Mauritsschool?
De voormalige Prins Mauritsschool
Zoals het er nu naar uitziet, zal de school de onderwijsbestemming houden, echter tijdelijk (voor de duur van een verbouwing) worden verhuurd aan een niet-onderwijsgebruiker. De scholen zijn er voorlopig nog niet uit of de Prins Mauritsschool kan worden benut. Op dit moment is men vooral bezig met de inhoudelijke vormgeving; Passend onderwijs komt eraan. De aandacht zit op dit moment vooral in het vormgeven van het samenwerkingsverband. Huisvesting volgt op de inhoudelijke vormgeving. Het moet niet voor onmogelijk worden gehouden dat de Prins Mauritsschool uiteindelijk toch de onderwijsbestemming gaat verliezen/kan worden herbestemd of onderdeel wordt van een herontwikkeling. 

b. Welke voortgang kan worden gemeld als het gaat om het oplossen van het ruimtetekort van "de Windvang"?
Het ruimtetekort van "de Windvang" is in eerste instantie een zaak van het schoolbestuur/de school. Mogelijk kan het actuele tekort aan ruimte worden opgelost door gebruik te maken van leegstand bij scholen elders in de wijk. Het toenemende tekort op de lange(re) termijn vergt een andere structurele oplossing. Op dit moment valt die echter nog niet aan te geven (zie onder a.). 

c. Hoe staat het College tegenover de vorming van Integrale Kindcentra (waarbij relevante onderwijs- en zorgfuncties worden gebundeld), gelet op de invoering van het Passend Onderwijs en de komende transitie van de Jeugdzorg
Daar waar gemeente en onderwijspartners mogelijkheden zien om onderwijs- en zorgfuncties met elkaar te verbinden staat het College hier positief tegenover. Op dit moment werken de betrokken partijen aan Passend Onderwijs en Jeugdzorg. De stelselherzieningen worden integraal en in gezamenlijkheid voorbereid. In 2014 zal het ondersteuningsplan Onderwijs besproken worden met de gemeente. Hierin wordt de verbinding met Jeugdhulpverlening aangebracht. Omgekeerd geldt hetzelfde met het beleidsplan transitie Jeugd. 
  


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…