dinsdag 22 oktober 2013

Vastgoedvragen beantwoord - deel 1

Onlangs heb ik vragen gesteld over de voortgang in een drietal dossiers. In het geval van de Chr. Drum- en showfanfare DVS blijkt - gelukkig - dat er zicht is op nieuwe huisvesting. Dit jaar nog kan een voorstel voor nieuwe huisvesting worden verwacht.

Het verenigingsgebouw van DVS op de huidige locatie
De Chr. Drum- en Showfanfare DVS verkeert al sinds lange tijd in onzekerheid over toekomstige huisvesting van het verenigingsonderkomen. Op 1 januari 2015 a.s. zal het recht van opstal voor de betreffende locatie (Ambachtsweg 2) worden beëindigd. In de Tweede Voortgangsrapportage accommodatiebeleid (zaaknummer 2012-16754) wordt gemeld dat in nauw overleg met DVS nog steeds wordt gezocht naar een alternatief, voor zowel locatie als gebouw. 

Vraag en antwoord:
a. Welke voortgang kan nu worden gemeld in dit langlopende dossier?
Samen met de gemeente is DVS in onderhandeling over aankoop van een pand. Wij verwachten hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Het streven is vóór het einde van dit jaar een voorstel aan u te presenteren. 

b. Zijn er concrete plannen voor de locatie waar DVS nu is gevestigd?
In het revitaliseringsplan voor bedrijventerrein 't Heen, 'Samen ruimte creëren', wordt aangegeven dat het wenselijk is de huidige verenigingslocatie van DVS, Ambachtsweg 2, te herontwikkelen tot representatieve zichtlocatie omdat het perceel gelegen is langs een belangrijke toegangsweg tot het bedrijventerrein. Er hebben zich al initiatiefnemers gemeld die de locatie graag zouden herontwikkelen. Hieraan wordt uitvoering gegeven als de locatie is vrijgekomen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten