Doorgaan naar hoofdcontent

Kiezers bedankt!


Graag wil ik iedereen bedanken die afgelopen woensdag op mij heeft gestemd en/of in één of andere vorm zijn of haar steun in mij heeft uitgesproken. Het heeft mij helaas geen voorkeurszetel opgeleverd. Natuurlijk wist ik dat het uiterst lastig was om als zittend raadslid op een onverkiesbare plek campagne te voeren. Erg verrassend was het dus niet. Toch heb ik een poging gewaagd, onder het motto 'wie niet waagt, die niet wint'. Je krijgt echter niet altijd datgene waar van jezelf denkt dat je er recht op hebt. Ik kan mezelf, wat persoonlijke inzet betreft, in ieder geval weinig verwijten maken. Het waren, als ik mijn burgerlidmaatschap en bestuursfuncties niet meetel, vier drukke en veelzijdige jaren met vele avonden van huis (soms wel vier avonden per week), gevuld met het normale raadswerk, overleggen, lokale, landelijke en regionale bijeenkomsten, kennisvergaring, uitnodigingen aflopen, etc. etc. Natuurlijk kon ik veel van deze dingen nalaten maar ik vond het leuk en boeiend.  De kandidaatstellingscommissie dacht er helaas heel anders over.

De lokale VVD zal zich, nu met twee zetels in de Raad, moeten herpakken. Ik hoop dat het nieuwe afdelingsbestuur orde op zaken gaat stellen en, in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar, volgens de reglementen koelbloedig aan de slag gaat. Er ligt een hoop werk. Verder hoop ik dat het team van steunfractie en toekomstige burgerleden uit zoveel mogelijk nieuwe gezichten zal gaan bestaan. Gelukkig is dat deels alvast op de nieuwe fractie van toepassing. Dat biedt kansen voor de volgende verkiezingen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…