Doorgaan naar hoofdcontent

Doorstomen met het Smalspoor

De gemiddelde treinmachinist of -conducteur hekelt het 'rondje om de kerk' maar de treinmachinist in dienst van de Stoomtrein Katwijk Leiden zou maar wat graag een rondje om het Valkenburgse Meer willen rijden, of nog verder, in de richting van het Panbos. Zover is het helaas nog niet.

Het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg wordt door velen begeerd en hebben hun eigen invulling voor ogen. Zweefvliegers, sociale woningbouw-fetisjisten, voorstanders van een testcentrum voor drones; iedereen heeft zo z'n eigen droom. Daarbij lijkt een windmolenpark ook al (blind) ingetekend.

Vanzelfsprekend is het de kunst om de juiste balans aan te brengen in het gebied met ruimte voor groen (inclusief ruimte voor een volkstuinvereniging), beperkte woningbouw en, niet in de laatste plaats wat mij betreft, ruimte voor werkgelegenheid. Het testcentrum voor Drones én het verzilveren van kansen voor recreatie en toerisme zijn sprekende voorbeelden.

Het is een gemiste kans als bij de invulling van het voormalig vliegveld Valkenburg de economische factor tekort zou worden gedaan. Jaarlijks zorgen toerisme en recreatie voor ruim 38 miljard aan bestedingen in ons land. Daarbij genereert de gastvrijheidssector aan circa 413.000 mensen werk en inkomen. Alle reden dus om prioriteiten te stellen, in de eerste plaats in te zetten op de economische factor en de overige mogelijke bestemmingen hieraan ondergeschikt te maken.

Met het creëren van ruimte voor initiatieven op dit vlak kunnen op z'n minst ruimtelijke kaders worden gesteld. Zodoende blijft er ruimte genoeg voor innovatieve en toeristische initiatieven. Want wat zou het mooi zijn als de Stoomtrein Katwijk Leiden (het voormalige Nationaal Smalspoormuseum) het spoor kan uitbreiden en toeristen richting het Panbos kan rijden en rondom het Valkenburgse Meer. Deze toeristische attractie kan dan weer de opmaat zijn voor verdere economische kansen, als er wordt nagedacht.

Het verzilveren van economische kansen, het stellen van de juiste prioriteiten en het aanbrengen van de juiste balans in het gebied is de opgave voor alle betrokken bestuurlijke actoren. Ik reken erop dat de gemeente Katwijk (en natuurlijk ook de gemeente Leiden) zich sterk maakt of gaat maken voor het belang van de Stoomtrein Katwijk Leiden. Niet in de laatste plaats is het aan de betrokken partijen (Rijksvastgoedbedrijf maar ook de provincie Zuid-Holland) om het belang van de gastvrijheidseconomie te onderkennen en ernaar te handelen.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…