zondag 22 februari 2015

Doorstomen met het Smalspoor

De gemiddelde treinmachinist of -conducteur hekelt het 'rondje om de kerk' maar de treinmachinist in dienst van de Stoomtrein Katwijk Leiden zou maar wat graag een rondje om het Valkenburgse Meer willen rijden, of nog verder, in de richting van het Panbos. Zover is het helaas nog niet.

Het gebied van het voormalig Vliegkamp Valkenburg wordt door velen begeerd en hebben hun eigen invulling voor ogen. Zweefvliegers, sociale woningbouw-fetisjisten, voorstanders van een testcentrum voor drones; iedereen heeft zo z'n eigen droom. Daarbij lijkt een windmolenpark ook al (blind) ingetekend.

Vanzelfsprekend is het de kunst om de juiste balans aan te brengen in het gebied met ruimte voor groen (inclusief ruimte voor een volkstuinvereniging), beperkte woningbouw en, niet in de laatste plaats wat mij betreft, ruimte voor werkgelegenheid. Het testcentrum voor Drones én het verzilveren van kansen voor recreatie en toerisme zijn sprekende voorbeelden.

Het is een gemiste kans als bij de invulling van het voormalig vliegveld Valkenburg de economische factor tekort zou worden gedaan. Jaarlijks zorgen toerisme en recreatie voor ruim 38 miljard aan bestedingen in ons land. Daarbij genereert de gastvrijheidssector aan circa 413.000 mensen werk en inkomen. Alle reden dus om prioriteiten te stellen, in de eerste plaats in te zetten op de economische factor en de overige mogelijke bestemmingen hieraan ondergeschikt te maken.

Met het creëren van ruimte voor initiatieven op dit vlak kunnen op z'n minst ruimtelijke kaders worden gesteld. Zodoende blijft er ruimte genoeg voor innovatieve en toeristische initiatieven. Want wat zou het mooi zijn als de Stoomtrein Katwijk Leiden (het voormalige Nationaal Smalspoormuseum) het spoor kan uitbreiden en toeristen richting het Panbos kan rijden en rondom het Valkenburgse Meer. Deze toeristische attractie kan dan weer de opmaat zijn voor verdere economische kansen, als er wordt nagedacht.

Het verzilveren van economische kansen, het stellen van de juiste prioriteiten en het aanbrengen van de juiste balans in het gebied is de opgave voor alle betrokken bestuurlijke actoren. Ik reken erop dat de gemeente Katwijk (en natuurlijk ook de gemeente Leiden) zich sterk maakt of gaat maken voor het belang van de Stoomtrein Katwijk Leiden. Niet in de laatste plaats is het aan de betrokken partijen (Rijksvastgoedbedrijf maar ook de provincie Zuid-Holland) om het belang van de gastvrijheidseconomie te onderkennen en ernaar te handelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten