Doorgaan naar hoofdcontent

Het speelkwartier is voorbij!

Het ROC Leiden is opgeheven na 'megalomane' investeringen, zo berichtte de NOS vrijdag. Tja, alweer het zoveelste voorbeeld van ordinaire geldsmijterij van bestuurders die de weelde van hun kennelijke vrijheid van handelen niet aankunnen. Nog erger is dat van schuldbewustzijn geen enkele sprake is bij figuren als Jacques van Gaal en Tjeerd van Rij. De klap op de vuurpijl is dat men er mee wegkomt omdat er kennelijk geen wet is overtreden en er slechts sprake is van 'amateuristisch handelen'...
Het ROC Leiden bij station Leiden Centraal

Feit is in ieder geval dat ruim 9000 leerlingen eldes moeten worden ondergebracht (ID-College) en ruim 800 medewerkers in onzekerheid verkeren over hun baan. De last van twee megalomane vastgoedprojecten bij station Leiden Centraal en station Leiden Lammenschans bleek uiteindelijk niet langer te dragen. Waar een behoefte bestond van 37000 vierkante meter werden twee gebouwen ontwikkeld met een totale oppervlakte van 80.000 vierkante meter.

Het is natuurlijk spelen met vuur als 'bestuurders' zich gaan bemoeien met zaken waarvan ze geen verstand hebben. Eerdere cases zoals het ROC Zadkine, het Arcus-college in Heerlen en Amarantis laten zien dat teveel autonomie voor, in dit geval, onderwijsbestuurders leidt tot casino-management met leerlingen en belastingbetalers als grote verliezer.

Het is de hoogste tijd dat er lessen worden getrokken en de (semi) publieke sector, zeker in bedrijfsmatige zin, weer gezond wordt gemaakt. Een paar ideeën:
1. Beperk de ruimte waarin bestuurders kunnen opereren; teveel autonomie leidt tot miljoenen euro's verslindende 'koninkrijkjes';
2. Geef de toegewijde medewerker zijn werkmotivatie terug en verminder de 'protocollen' op de werkvloer (regeltjes die gepassioneerde medewerkers in de weg lopen);
3. Wet- en regelgeving aanpassen op het punt van falend management; celstraf en zwarte lijst voor falende managers;
4. Vervreemding moet worden tegengegaan; een bestuurder moet iemand zijn die het klappen van de zweep kent uit de desbetreffende sector;
5. Kritisch zijn op schaalvergroting en bijbehorend 'salarisgebouw'; nut en noodzaak moet zijn aangetoond, lagere salariëring invoeren. Wie een 'profit-salaris' wil verdienen moet in de profitsector aan de slag...
6. Kwaliteitsslag in het toezicht; leden van een Raad van Toezicht moeten gerekruteerd worden op basis van competenties en 'verstand' van de publieke sector, dus meer depolitisering. Richt een expertisecentrum op als kenniscentrum voor deugdelijk toezicht, etc.

Nederland is nog niet klaar met hervormen, integendeel. Er is alle reden om de (semi)publieke sector eens flink door elkaar te schudden, te werken aan professionaliteit en probleemdossiers als het ROC Leiden in het vervolg te voorkomen. Het speelkwartier is voorbij...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…