Doorgaan naar hoofdcontent

Een gezonde aanpak van verleidingen

De gemeente Amsterdam is bezig 300 waterpalen te plaatsen, verspreid door de stad. De bedoeling is dat kinderen die buiten spelen of naar huis lopen zo verleid worden om water te drinken in plaats van frisdrank. Of deze aanpak gaat werken zal de praktijk uitwijzen. Het is in ieder geval een goede gedachte want het aantal kinderen met overgewicht is nog veel te hoog, niet alleen in Amsterdam.

Het is goed als kinderen meer water drinken en minder frisdrank. Over de risico's van overgewicht mag niet te licht worden gedacht. Echter, er zijn vele verleidingen waaraan mensen, kinderen voorop, worden blootgesteld. Niet alleen de zogenoemde ‘coma-zuipers’ maar bijvoorbeeld ook de frisdrank-verslaafden (ik noem ze voor het gemak ‘cola-zuipers’) verdienen onze aandacht. Daarmee wil ik niets afdoen aan de bewustwording-campagne rondom overmatig alcoholgebruik. Integendeel, maar het zou van een beperkte blik getuigen als alleen naar dat onderwerp alle aandacht uitgaat. Er is namelijk niet één verleiding. Er zijn vele verleidingen (drugs, gamen, seks, etc. etc.) en het is de kunst om brede bewustwording te creëren. De focus moet liggen op een gezonde levensstijl. Wanneer men daar de focus op richt, is men al een heel eind op weg. 


Het mag in ieder geval niet de bedoeling zijn dat bewustwording rondom alcohol ertoe leidt dat overgewicht onder jongeren gaat toenemen. Dan is sprake van een bewustwordingscampagne met oogkleppen en daar schieten we niets mee op. Het organiseren van een ‘Frizz-feest’, met de wetenschap dat teveel frisdrank leidt tot overgewicht, moet eens tegen het licht worden gehouden. Van een dergelijk feest, waarbij lokaal overheidsgeld gemoeid kan zijn, kan de misplaatste gedachte oproepen dat met frisdrank drinken niets mis is. Met andere woorden, het is de hoogste tijd dat de (lokale) overheid met een nuchtere blik aan de slag gaat met voorlichting rondom een gezonde levensstijl. Zowel de coma- als de cola-zuiper maar ook de fanatieke gamer, drugsgebruiker etc. heeft daar alle belang bij. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …