Doorgaan naar hoofdcontent

Weg met het gebroken geweertje!

Afgelopen week stond op de voorpagina van De Telegraaf een mooie foto. Een 96-jarige veteraan wordt gefeliciteerd door minister Hennis-Plasschaert van Defensie met zijn Mobilisatiekruis. Deze veteraan heeft op de Grebbeberg gevochten en verliet als laatste het hoofdkwartier aldaar. Hij had vijf kogels beschikbaar voor zijn karabijn uit 1890....

Voorpagina Telegraaf van vrijdag 13 maart 2015
In de meidagen van 1940 moest deze veteraan dus schieten met een vijftig jaar oud geweer met slechts vijf kogels...Het is illustratief voor de toestand van het Nederlandse leger in die dagen.

Gelet op de huidige internationale ontwikkelingen (IS, jihadisme, Rusland/Oekraïne) is er alle reden om de vinger aan de pols te houden en te investeren in onze veiligheid in de meest brede zin. Een goed functionerende inlichtingendienst moet een vanzelfsprekendheid zijn, net als een goed geoefende en goed bewapende soldaat. Met vredelievende wereldvreemdheid win je de oorlog niet! Het resultaat van rücksichtslos bezuinigen op Defensie van de afgelopen jaren is dan ook dat het leger, net als 75 jaar geleden, een structureel gebrek heeft aan mensen en materieel. Een substantiële verhoging van het defensiebudget vormt de enige oplossing om weer op het gewenste niveau te komen. Ondoordacht bezuinigen kent zijn prijs. De pas onderscheiden veteraan, met zijn slechte militaire uitrusting van destijds, weet daar alles van. Weg met het gebroken geweertje!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …