Doorgaan naar hoofdcontent

4 Redenen waarom het kabinet moet blijven

Morgen, maandag, wordt er in Den Haag verder gepraat over de problematiek rondom de Bed-bad-brood-regeling. De gesprekken verlopen moeizaam en er bestaat een reëel gevaar dat het kabinet Rutte II over deze kwestie gaat vallen. Dat lijkt me een slechte zaak. Het kabinet Rutte II moet blijven. Een aantal redenen.

1. De economie trekt aan.
Politieke instabiliteit is slecht voor het vestigingsklimaat in Nederland en daarmee slecht voor de economie. Het voorzichtige economische herstel mag niet teniet worden gedaan door een crisis over een Bed-bad-brood-regeling. De economische belangen zijn simpelweg te groot. Bovendien is het prettig als je de vruchten kunt plukken van het zelf ingezette beleid. Vecht daarom door voor een verder herstel van onze economie, een gunstig ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Verknal het oogstjaar 2016 niet!

2. Internationale ontwikkelingen
De internationale veiligheidssituatie geeft genoeg zorgen. De situatie in Oost-Oekraïne, het mogelijk mislukken van de 'Iran-deal', de oorlog tegen het jihadisme, de oorlog in Jemen waarbij de toegang tot het Suez-kanaal wordt bedreigd (en daarmee de internationale handel) geven de behoefte aan voor een missionair kabinet.

3. Geloofwaardigheid is in het geding.
'Het kabinet is gevallen, kan ons land eindelijk weer opstaan'. Dit was de VVD-slogan na de val van het kabinet Balkenende IV. Niets zo pijnlijk als een andere partij met dezelfde leus succesvol campagne voert tegen de huidige coalitie. Het is tevens moeilijk campagne voeren voor onderwerpen als werkgelegenheid en veiligheid als je als partij deze onderwerpen te grabbel gooit omwille van symboolpolitiek. De electorale gevolgen (voor beide partijen) laten zich raden. Daarbij, wie breekt betaalt. Dat laat bijvoorbeeld de val van het kabinet Balkenende I zien.

4. Er zijn belangrijker zaken om over te vallen. 
Natuurlijk getuigt het van vredelievende wereldvreemdheid om bij uitgeprocedeerde asielzoekers valse verwachtingen te wekken. Een klap in het gezicht van iedere uitgeprocedeerde vreemdeling die wél het vonnis van een rechter respecteert en vertrekt. De slogan 'het moet eerlijker' van de PvdA krijgt zo wel een hele cynische ondertoon. Daarbij betekent het in Nederland nogal wat als je als asielzoeker bent uitgeprocedeerd. Des te meer reden om werk te maken van het uitzetten van ongewenste vreemdelingen die een middelvinger opsteken naar de uitspraak van de rechter. En toch is het zaak om een pragmatische oplossing te vinden voor dit probleem. Op geen enkel onderwerp werkt het te voeren beleid perfect en dus ook niet op het gebied van vreemdelingenbeleid. Liever wat meer aandacht voor het niet-functionerende UWV, het bevorderen van economisch herstel, het 'blind' geld uitgeven aan ontwikkelingshulp (zeker in het geval van landen die weigeren om onderdanen terug te nemen) of het op niveau brengen van de begroting van Defensie.

Kortom, alle reden om koers te houden. De komende week zal blijken over hoeveel creativiteit en realiteitszin de onderhandelaars van de coalitiepartijen beschikken.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …