Doorgaan naar hoofdcontent

4 Redenen waarom het kabinet moet blijven

Morgen, maandag, wordt er in Den Haag verder gepraat over de problematiek rondom de Bed-bad-brood-regeling. De gesprekken verlopen moeizaam en er bestaat een reëel gevaar dat het kabinet Rutte II over deze kwestie gaat vallen. Dat lijkt me een slechte zaak. Het kabinet Rutte II moet blijven. Een aantal redenen.

1. De economie trekt aan.
Politieke instabiliteit is slecht voor het vestigingsklimaat in Nederland en daarmee slecht voor de economie. Het voorzichtige economische herstel mag niet teniet worden gedaan door een crisis over een Bed-bad-brood-regeling. De economische belangen zijn simpelweg te groot. Bovendien is het prettig als je de vruchten kunt plukken van het zelf ingezette beleid. Vecht daarom door voor een verder herstel van onze economie, een gunstig ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Verknal het oogstjaar 2016 niet!

2. Internationale ontwikkelingen
De internationale veiligheidssituatie geeft genoeg zorgen. De situatie in Oost-Oekraïne, het mogelijk mislukken van de 'Iran-deal', de oorlog tegen het jihadisme, de oorlog in Jemen waarbij de toegang tot het Suez-kanaal wordt bedreigd (en daarmee de internationale handel) geven de behoefte aan voor een missionair kabinet.

3. Geloofwaardigheid is in het geding.
'Het kabinet is gevallen, kan ons land eindelijk weer opstaan'. Dit was de VVD-slogan na de val van het kabinet Balkenende IV. Niets zo pijnlijk als een andere partij met dezelfde leus succesvol campagne voert tegen de huidige coalitie. Het is tevens moeilijk campagne voeren voor onderwerpen als werkgelegenheid en veiligheid als je als partij deze onderwerpen te grabbel gooit omwille van symboolpolitiek. De electorale gevolgen (voor beide partijen) laten zich raden. Daarbij, wie breekt betaalt. Dat laat bijvoorbeeld de val van het kabinet Balkenende I zien.

4. Er zijn belangrijker zaken om over te vallen. 
Natuurlijk getuigt het van vredelievende wereldvreemdheid om bij uitgeprocedeerde asielzoekers valse verwachtingen te wekken. Een klap in het gezicht van iedere uitgeprocedeerde vreemdeling die wél het vonnis van een rechter respecteert en vertrekt. De slogan 'het moet eerlijker' van de PvdA krijgt zo wel een hele cynische ondertoon. Daarbij betekent het in Nederland nogal wat als je als asielzoeker bent uitgeprocedeerd. Des te meer reden om werk te maken van het uitzetten van ongewenste vreemdelingen die een middelvinger opsteken naar de uitspraak van de rechter. En toch is het zaak om een pragmatische oplossing te vinden voor dit probleem. Op geen enkel onderwerp werkt het te voeren beleid perfect en dus ook niet op het gebied van vreemdelingenbeleid. Liever wat meer aandacht voor het niet-functionerende UWV, het bevorderen van economisch herstel, het 'blind' geld uitgeven aan ontwikkelingshulp (zeker in het geval van landen die weigeren om onderdanen terug te nemen) of het op niveau brengen van de begroting van Defensie.

Kortom, alle reden om koers te houden. De komende week zal blijken over hoeveel creativiteit en realiteitszin de onderhandelaars van de coalitiepartijen beschikken.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…