Doorgaan naar hoofdcontent

Zeezicht door zonnetorens

De komst van drie windmolenparken voor de kust van NoordwijkKatwijk en Zandvoort is weer een stap dichterbij gekomen. In de Tweede Kamer steunt een ruime meerderheid de plannen in die richting van minister Kamp.  Kiezen voor windmolenparken in de Noordzee is de makkelijkste weg maar getuigt ook van een beperkte blik, bij de ministeries van Economische Zaken en van Milieu en kennelijk ook bij de meerderheid in de Tweede Kamer.

Jammer, want nog afgezien van de horizonvervuiling zijn er andere en betere opties waarmee de doelstellingen uit het Energieakkoord óók gehaald kunnen worden. Als men zonder oogkleppen probeert om de doelstellingen te halen uit het Energie-akkoord, dan was de optie om energie uit het zonnige zuiden te halen vast en zeker onderwerp van gesprek zijn geweest.
Zonnetorens in de buurt van de Spaanse stad Sevilla (bron: argusactueel.be)

Elders in Europa hernieuwbare energie realiseren, het kan en het mág! Het is dus een realistische optie om bijvoorbeeld zonnetorens te plaatsen in Zuid-Europa, bijv. in Spanje. Dat mag meetellen voor de Nederlandse doelstelling, ook als er in eerste instantie alleen stroom wordt opgewekt voor lokaal gebruik.

Zonnetorens werken met spiegels, die het zonlicht op de top van de toren concentreren. Hierdoor kan warmte worden geoogst en met die warmte kan elektriciteit worden opgewekt. De warmte kan ook worden opgeslagen waarna op afroep elektriciteit kan worden opgewekt. In Spanje kan met zonnetorens stroom worden opgewekt die vijf cent per kilowattuur goedkoper is dan met windmolens in de Noordzee.

Als we de doelstellingen en problematiek van het Energie-akkoord in Europees verband kunnen oplossen, waarom zouden het dan nalaten? In landen als Spanje, Portugal of Griekenland is veel meer ruimte (dus minder overlastgevend), meer zon en helaas ook meer werkeloosheid dan bij ons al het geval is. Investeren in zonnetorens in deze landen levert daar werkgelegenheid op (bouw, onderhoud, etc.), bespaart ons horizonvervuiling en een boete van de EU als we ons niet aan de afspraken houden. Vanzelfsprekend moeten er goede afspraken worden gemaakt als er behoefte is aan fysieke stroom uit genoemde landen.

Zo snijdt het mes aan meerdere kanten: de doelstelling voor hernieuwbare energie wordt gehaald, we besparen onszelf horizonvervuiling, redden het kusttoerisme en we geven praktisch invulling aan Europese samenwerking. Ons zeezicht kan worden gered door zonnetorens!

Reacties

 1. Waarom zouden de spanjaarden hun duurzame energie afstaan aan Nederland? Zij willen zelf ook duurzaam worden, en hebben zelf doelstellingen te halen.
  Bovendien moeten er dure kabels aangelegd worden, betalen jullie die als windmolen haters?Of zeg je| wij de 1% windmolen haters willen dat de andere 99% van der Nederlanders 20 miljard extra betaald omdat wij, de 1% liever geen windmolens zien.
  Hebben jullie daar 20 miljard extra voor over?"

  Dat vraag je in feite.
  Ik vind dat zwak, wees een vent, en accepteer die paar windmolens. De rest van Nederland accepteert jullie.
  Overweeg om zelf naar een ander land te verhuizen waar meer ruimte is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Henk, ik pleit ervoor om andere goedkopere en redelijke alternatieven te onderzoeken. Lees de blog nog eens. Overigens ben ik geen windmolenhater. Gelet op de hoge kosten die gemoeid zijn met de aanleg van windmolenparken waarbij 700 windmolens van 190 meter hoog op 18km uit de kust worden neergeplamd, mag er best kritisch naar worden gekeken. Hobby's waarbij een ander voor de kosten mag opdraaien zijn de beste hobby's ;-).

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…