Doorgaan naar hoofdcontent

Maagdenhuis-slapstick is voorbij

Het Maagdenhuis in Amsterdam is ontruimd. Daarmee is na acht weken een einde gekomen aan de bezetting door een vijftigtal studenten, vermoedelijk van links-radicale huize. Niet geheel verrassend is er inwendig schade aangebracht aan het pand, met een - wel - verrassend schadebedrag (ca 500.000 euro). Het maakt het protest er niet bepaald geloofwaardiger op. Gelet op het aantal studenten die de Universiteit van Amsterdam telt (31.000) en het aantal bij het protest betrokken studenten kan ook al niet van een brede protestbeweging worden gesproken. Hoe geloofwaardig de gedane toezeggingen zijn, gedaan door het College van Bestuur, valt tevens te bezien. Zo is nog volstrekt onbekend welke bevoegdheden (en daarmee status) het toekomstige student-lid in het bestuur krijgt. Dat alle talen-opleidingen de komende twee jaar blijven bestaan en dat er meer geld wordt gereserveerd voor Geesteswetenschappen, kan niet direct als een doorbraak worden betiteld. Immers, het ging om meer inspraak voor studenten. Meer dan een vage toezegging heeft het protest dus niet opgeleverd.

Met het verhalen van de schade op de actievoerders en een evaluatie van de aanpak van de bezetting door het College van Bestuur kan deze 'Maagdenhuis-slapstick' worden afgesloten. Zonder noemenswaardig resultaat, afgezien van de aangebrachte schade. A bloody shame!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …