Doorgaan naar hoofdcontent

Gidsland Tunesië wijst opnieuw de weg

Wat volgt er op de Arabische Lente? We weten inmiddels het antwoord. In bijna ieder land waar in 2011 het regime werd uitgedaagd, heerst nu chaos, oorlog of vinden er terroristische aanslagen plaats. Een bittere conclusie en dat terwijl er nog geen begin is van stabilisering in de regio. Sterker, de situatie in Syrië is nu nog meer gecompliceerd met de inmenging van de Russen. In Libië heerst eveneens oorlog en chaos en is er eigenlijk geen sprake meer van de staat Libië. In Jemen duurt de burgeroorlog nog altijd voort. In Egypte vinden regelmatige gewelddadige incidenten plaats. Toenemende onrust is er ook in de Palestijnse gebieden. In andere landen vinden regelmatig aanslagen plaats en kan de situatie nog ongunstig kantelen. Kortom, de 'lente' is nog ver weg. 

Het Kwartet van de Nationale Dialoog in Tunesië
Bij al deze ellende is er in ieder geval nog één zekerheid; waar chaos heerst doet IS (of soortgelijke 'organisaties') z'n intrede, met alle gevolgen van dien. 

Tunesië leek de (relatieve) positieve uitzondering, tot eerder dit jaar. De terroristische aanslagen in een museum in Tunis en de aanslag op toeristen in de badplaats Sousse, gericht tegen buitenlandse toeristen, waren een duidelijke poging om Tunesië te laten afglijden naar chaos. 

Al eerder, in 2013, werd om het toenemende geweld te stoppen, door een viertal organisaties een nationaal comité opgericht. Ze noemde zichzelf het Kwartet van de Nationale Dialoog en bestaat uit de vakbond UGTT, de werkgeversvereniging UTICA, de orde van advocaten en de mensenrechtenorganisatie LTDH). Het comité werd de katalysator voor een vreedzaam politiek proces. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede is dan ook dik verdiend. 

Op 18 december 2010 begon in Tunesië de Arabische Lente. Hoewel sindsdien de weg naar politieke stabiliteit ook in Tunesië kronkelig was, heeft het land sinds januari 2014 de meest liberale grondwet van de Arabische wereld. Het maakt Tunesië het gidsland van de Arabische wereld. Het is te hopen dat met de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede de bedoelde aanmoediging haar uitwerking niet mist. Voor Tunesië en, net als in 2010/2011, de rest van de Arabische wereld. Goed voorbeeld doet (uiteindelijk) goed volgen.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…