Doorgaan naar hoofdcontent

Waar is de zakelijke zichtlijn?

De inrichting van het Andreasplein is voor de zoveelste keer onderwerp van gesprek. Binnenkort beslist de gemeenteraad over de inrichting van het Andreasplein, doch vast niet voor de laatste keer. Het gemeentelijk zigzag-beleid inzake het Andreasplein gaat ver terug in de tijd en kent z'n prijs.

Laten we alle uren eens optellen die het ambtelijk apparaat aan dit plein heeft besteed, de slapeloze nachten van betrokken ondernemers en omwonenden over onzalige plannen, herinrichting na herinrichting, wel een viskiosk, geen viskiosk, geen cultuurhuis en toch weer een plein, een plan voor een dagelijkse versmarkt dat oudbakken bleek, een waterkunstwerk als speelbad, een taptoe-proof plein en nu weer verplaatsing van de viskiosk omwille van een zichtlijn-dictaat.

Houdt het dan nooit op? Ik kan me er alles bij voorstellen als aldaar gevestigde bewoners en ondernemers dat dikwijls verzuchten. Nog mooier is niet altijd beter en constant de boel overhoop halen tast je geloofwaardigheid aan als lokale overheid. Zeker als van betreffende opeenvolgende besluitvormingsprocessen achteraf wordt gezegd dat het beter had gekund, zoals ook nu weer het geval. 

Constant zorg dragen voor onrust met proefballonnetjes en wilde plannen, het dwingen van ondernemers tot verhuizing, het woongenot van bewoners in meer of mindere mate bederven; ik versta iets anders onder (lokaal) goed bestuur. 

Het wordt hoog tijd dat de lokale politiek kiest voor een meer zakelijke benadering. Minder onzin-projecten, investeren in de eigen geloofwaardigheid, kritisch op de gemeentelijke uitgaven, bewoners en ondernemers minder lastigvallen en vasthouden aan hetgeen goed (genoeg) werkt. Ter illustratie: laat de viskiosk staan op de huidige plek, stop hem niet weg maar laat hem zichtbaar zijn vanaf de Boulevard en laat hem als zodanig functioneren als uitnodigende 'trekker met terrasjes' voor het winkelcentrum. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …