Doorgaan naar hoofdcontent

Hou het geloofwaardig!

Nu Europa wordt geconfronteerd met een ongekende vluchtelingencrisis is het vooral zaak voor politici (overal in Europa) om het hoofd koel te houden. Dat valt nog niet mee. Een paar voorbeelden:

1. De veelbesproken uitspraak van Angela Merkel - 'Wir schaffen das' - staat in schril contrast met haar recente toenadering tot Turkije. Haar toezeggingen en beloftes aan Turkije zijn een noodgreep waaruit een tegengestelde boodschap klinkt. 

2. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. In de afgelopen dagen is een recordaantal vluchtelingen aangekomen op de Griekse eilanden. Het managen van de vluchtelingenstroom door (Oost-) Europa, het maandelijks herverdelen van de vluchtelingen over de lidstaten en het geven van miljardensteun aan Turkije heeft geen enkele zin zolang nog geen sprake is van een zeeblokkade of op z'n minst de aanpak van mensensmokkelaars. De onmacht van de Europese Unie is pijnlijk om te zien. Het geeft bepaald te denken dat de EU met het innen van contributie en naheffingen wél alert is. 


3. De vluchtelingencrisis heeft geleid tot plotselinge daadkracht. Tijdelijke woningen, extra te bouwen normale woningen; de bouwsector krijgt een impuls. Nu bestaan er al jarenlang jarenlange wachtlijsten voor een woning. De nu getoonde daadkracht van het Rijk, gemeenten en woningcorporaties had wel iets eerder gekund, zal menig woningzoekende zich afvragen. Wanneer is een probleem een echt probleem? 

4. Als gemeenteraadslid ben je in de eerste plaats gekozen om op te komen voor de belangen van je eigen gemeente. De discussie over de keuze voor een tijdelijk of permanent asielzoekerscentrum is een volstrekt andere discussie dan de discussie over wel of geen asielzoekerscentrum in je gemeente. De keuze voor een permanent asielzoekerscentrum vraagt om een zorgvuldige belangenafweging, gelet op de prominente en permanente plaats die het zal innemen in het gebied. Een streep zetten door de huidige plannen omwille van een onterecht solidariteits-argument (er wórdt onderdak geboden aan asielzoekers) lijkt mij tamelijk onverstandig. Dat er een belofte aan een voetbalvereniging wordt gebroken maakt het er allemaal niet fraaier op

Ik kan nog wel meer voorbeelden noemen. Het gaat erom dat overheden, ongeacht welke, juist in bijzondere tijden bovengemiddeld veel tijd besteden aan het uitleggen van beleid. Ga dus op zoek naar draagvlak, onderhoud korte lijnen met de eigen inwoners, ga geen paradoxaal beleid voeren maar houd vast aan reeds ingezet beleid. Houd bovenal het hoofd koel, dat komt de kwaliteit van de te nemen beslissingen ten goede en het bevordert de geloofwaardigheid, van jezelf als volksvertegenwoordiger en het overheidslichaam waar je deel van uitmaakt. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …