zondag 25 oktober 2015

Hou het geloofwaardig!

Nu Europa wordt geconfronteerd met een ongekende vluchtelingencrisis is het vooral zaak voor politici (overal in Europa) om het hoofd koel te houden. Dat valt nog niet mee. Een paar voorbeelden:

1. De veelbesproken uitspraak van Angela Merkel - 'Wir schaffen das' - staat in schril contrast met haar recente toenadering tot Turkije. Haar toezeggingen en beloftes aan Turkije zijn een noodgreep waaruit een tegengestelde boodschap klinkt. 

2. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. In de afgelopen dagen is een recordaantal vluchtelingen aangekomen op de Griekse eilanden. Het managen van de vluchtelingenstroom door (Oost-) Europa, het maandelijks herverdelen van de vluchtelingen over de lidstaten en het geven van miljardensteun aan Turkije heeft geen enkele zin zolang nog geen sprake is van een zeeblokkade of op z'n minst de aanpak van mensensmokkelaars. De onmacht van de Europese Unie is pijnlijk om te zien. Het geeft bepaald te denken dat de EU met het innen van contributie en naheffingen wél alert is. 


3. De vluchtelingencrisis heeft geleid tot plotselinge daadkracht. Tijdelijke woningen, extra te bouwen normale woningen; de bouwsector krijgt een impuls. Nu bestaan er al jarenlang jarenlange wachtlijsten voor een woning. De nu getoonde daadkracht van het Rijk, gemeenten en woningcorporaties had wel iets eerder gekund, zal menig woningzoekende zich afvragen. Wanneer is een probleem een echt probleem? 

4. Als gemeenteraadslid ben je in de eerste plaats gekozen om op te komen voor de belangen van je eigen gemeente. De discussie over de keuze voor een tijdelijk of permanent asielzoekerscentrum is een volstrekt andere discussie dan de discussie over wel of geen asielzoekerscentrum in je gemeente. De keuze voor een permanent asielzoekerscentrum vraagt om een zorgvuldige belangenafweging, gelet op de prominente en permanente plaats die het zal innemen in het gebied. Een streep zetten door de huidige plannen omwille van een onterecht solidariteits-argument (er wórdt onderdak geboden aan asielzoekers) lijkt mij tamelijk onverstandig. Dat er een belofte aan een voetbalvereniging wordt gebroken maakt het er allemaal niet fraaier op

Ik kan nog wel meer voorbeelden noemen. Het gaat erom dat overheden, ongeacht welke, juist in bijzondere tijden bovengemiddeld veel tijd besteden aan het uitleggen van beleid. Ga dus op zoek naar draagvlak, onderhoud korte lijnen met de eigen inwoners, ga geen paradoxaal beleid voeren maar houd vast aan reeds ingezet beleid. Houd bovenal het hoofd koel, dat komt de kwaliteit van de te nemen beslissingen ten goede en het bevordert de geloofwaardigheid, van jezelf als volksvertegenwoordiger en het overheidslichaam waar je deel van uitmaakt. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten