Doorgaan naar hoofdcontent

Doormodderen met de thuiszorg

Voorlopig wordt er in de thuiszorg-sector nog doorgemodderd, zonder enig perspectief op verbetering voor degenen die zijn aangewezen op thuiszorg. De dagelijkse verfoeilijke praktijk van hulpverleners die in een 'rat-race' kriskras door de gemeente en/of regio scheuren als slaaf van hun urenschema, grootschalige thuiszorgorganisaties maar kleinschalige service, uit de pan rijzende zorgkosten als gevolg van thuiszorgorganisaties die zorgverleners voor tien minuten naar een cliënt sturen maar wel een declaratie van een halfuur bij de verzekeraar claimen, te weinig beschikbare verpleegkundigen, gemeenten met te weinig know-how, inkoop op basis van prijsstelling, ingewikkelde regelingen voor gemeenten waardoor beschikbaar geld niet wordt gebruikt, etc etc. Het is één doffe ellende en dat blijft nog wel even het geval. Het thuiszorg-akkoord wat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd, geeft geen enkele garantie op structurele verbetering maar kost wel (als we de casus beperken t/m 2017; het verkiezingsjaar) een half miljard euro.

Daadkracht uitstralen en problemen benoemen doet het natuurlijk altijd goed voor de bühne. Een doordacht plan verzinnen met concrete en uitvoerbare doelstellingen is iets heel anders. De 'gezamenlijke aanpak' van staatssecretaris Van Rijn, samen met de FNV, CNV en de VNG is dan ook vooral een erg 'Haags' plan. Een flinke schep geld, mooie teksten maar weinig afstemming met andere ministeries en een krakkemikkige beleidsuitvoering, zeker voor het komende jaar. Immers, voor 2016 is de zorg al ingekocht en gemeenteraden hebben hun begroting al vastgesteld. Wat gaat er nu precies gebeuren met die 200 miljoen voor 2016? Daarbij, wat is de waarde van het begrip 'perspectief' als we de resultaten van de banenplannen van Asscher en de FNV bekijken? Beide plannen zijn faliekant mislukt. Dat belooft niet veel goeds.
Een wijkverpleegkundige in actie. 

In plaats van het wekken van valse verwachtingen omtrent 'perspectief' had de focus moeten liggen op kwaliteit en innovatie. Iedereen die een beroep moet doen op de thuiszorg is bijvoorbeeld meer gebaat bij een ambitieuze zelfstandig opererende verpleegkundige dan de 'schijnzorg' dat door een thuiszorgorganisatie wordt geleverd. Leve de alfahulp, zou ik zeggen! Alfahulpen zijn zelfstandigen zonder personeel die goedkoper zorg aan huis kunnen leveren bij zieken en ouderen, Door deze alfahulpen te verbieden maakt Van Rijn precies dezelfde fout die hij gemeenten verwijt; kijken naar de prijs. Het gaat niet om het tarief van de alfahulp maar het gaat om de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Men zou zich druk moeten maken om de 'schijnzorg' in plaats van de 'schijnzelfstandige'. In mijn ogen wordt de kans op verbetering van de kwaliteit van zorg aanmerkelijk groter als sprake is van kleinschalige zorg. Een zzp'er als zorgverlener, een zorgcoöperatie of bijvoorbeeld een klein collectief verpleegkundigen met een overzichtelijke klantenkring. Als nu ook nog de koopkracht van senioren wordt gerepareerd, wordt tevens geïnvesteerd in de keuzevrijheid v.w.b. het zorgaanbod. Jammer genoeg wordt er in ieder geval de komende twee jaar vooral met geld gesmeten zonder garanties voor verbetering. Een schijnoplossing!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…