Doorgaan naar hoofdcontent

Doormodderen met de thuiszorg

Voorlopig wordt er in de thuiszorg-sector nog doorgemodderd, zonder enig perspectief op verbetering voor degenen die zijn aangewezen op thuiszorg. De dagelijkse verfoeilijke praktijk van hulpverleners die in een 'rat-race' kriskras door de gemeente en/of regio scheuren als slaaf van hun urenschema, grootschalige thuiszorgorganisaties maar kleinschalige service, uit de pan rijzende zorgkosten als gevolg van thuiszorgorganisaties die zorgverleners voor tien minuten naar een cliënt sturen maar wel een declaratie van een halfuur bij de verzekeraar claimen, te weinig beschikbare verpleegkundigen, gemeenten met te weinig know-how, inkoop op basis van prijsstelling, ingewikkelde regelingen voor gemeenten waardoor beschikbaar geld niet wordt gebruikt, etc etc. Het is één doffe ellende en dat blijft nog wel even het geval. Het thuiszorg-akkoord wat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd, geeft geen enkele garantie op structurele verbetering maar kost wel (als we de casus beperken t/m 2017; het verkiezingsjaar) een half miljard euro.

Daadkracht uitstralen en problemen benoemen doet het natuurlijk altijd goed voor de bühne. Een doordacht plan verzinnen met concrete en uitvoerbare doelstellingen is iets heel anders. De 'gezamenlijke aanpak' van staatssecretaris Van Rijn, samen met de FNV, CNV en de VNG is dan ook vooral een erg 'Haags' plan. Een flinke schep geld, mooie teksten maar weinig afstemming met andere ministeries en een krakkemikkige beleidsuitvoering, zeker voor het komende jaar. Immers, voor 2016 is de zorg al ingekocht en gemeenteraden hebben hun begroting al vastgesteld. Wat gaat er nu precies gebeuren met die 200 miljoen voor 2016? Daarbij, wat is de waarde van het begrip 'perspectief' als we de resultaten van de banenplannen van Asscher en de FNV bekijken? Beide plannen zijn faliekant mislukt. Dat belooft niet veel goeds.
Een wijkverpleegkundige in actie. 

In plaats van het wekken van valse verwachtingen omtrent 'perspectief' had de focus moeten liggen op kwaliteit en innovatie. Iedereen die een beroep moet doen op de thuiszorg is bijvoorbeeld meer gebaat bij een ambitieuze zelfstandig opererende verpleegkundige dan de 'schijnzorg' dat door een thuiszorgorganisatie wordt geleverd. Leve de alfahulp, zou ik zeggen! Alfahulpen zijn zelfstandigen zonder personeel die goedkoper zorg aan huis kunnen leveren bij zieken en ouderen, Door deze alfahulpen te verbieden maakt Van Rijn precies dezelfde fout die hij gemeenten verwijt; kijken naar de prijs. Het gaat niet om het tarief van de alfahulp maar het gaat om de kwaliteit van zorg die wordt geboden. Men zou zich druk moeten maken om de 'schijnzorg' in plaats van de 'schijnzelfstandige'. In mijn ogen wordt de kans op verbetering van de kwaliteit van zorg aanmerkelijk groter als sprake is van kleinschalige zorg. Een zzp'er als zorgverlener, een zorgcoöperatie of bijvoorbeeld een klein collectief verpleegkundigen met een overzichtelijke klantenkring. Als nu ook nog de koopkracht van senioren wordt gerepareerd, wordt tevens geïnvesteerd in de keuzevrijheid v.w.b. het zorgaanbod. Jammer genoeg wordt er in ieder geval de komende twee jaar vooral met geld gesmeten zonder garanties voor verbetering. Een schijnoplossing!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …