Doorgaan naar hoofdcontent

Tom Poes, verzin een list!

Het is er dan toch van gekomen. De snelweg A4 is doorgetrokken van Delft naar Schiedam. Na 63 jaar legitiem procederen van tegenstanders, trage besluitvorming en steeds wisselende regelgeving kon er, dankzij de Crisis- en Herstelwet, toch een doorbraak worden geforceerd in dit hoofdpijndossier. Deze Crisis- en Herstelwet was een mooie list om een langlopend dossier succesvol af te ronden. Geweldig!

Het is er dan toch van gekomen. Tja, wat zou het toch mooi zijn als we dat konden zeggen van de aanleg van de Westerbaan, en in ultieme vorm de Verlengde Laan van Nieuw Zuid, in Katwijk. Er zijn nogal wat overeenkomsten met het doortrekken van de A4. De looptijd van de aanleg van deze zuidelijke rondweg is ongeveer net zo lang. Trage besluitvorming is eveneens op het dossier Westerbaan van toepassing. Verder heeft het Westerbaan-dossier over tegenstand niet te klagen. Van 'not-in-my-backyard'-stichtingen tot eenpersoons-stichtingen die, weliswaar verblind door het eigen belangetje, gewoon gebruik maken van de mogelijkheden die de wet hun biedt. Wel jammer is dat de lokale overheid al jarenlang geen passend antwoord heeft gehad als gevolg van ambtelijke incompetentie en een slordige omgang met dit dossier. Let wel: Over een stuk weg van nog geen kilometer (bij het doortrekken naar de Laan van Nieuw Zuid).

De laatste vijf jaar zit er wat meer schot in de zaak maar dat is nogal aan de late kant. Deze weg had aangelegd moeten worden in de tijd dat je nog een heel stuk duingebied kon afgraven om woningen te bouwen. Maar met een vooruitziende blik regeren is een kunst.

Intussen is het nogal tragisch dat bewoners van bijvoorbeeld de Boslaan en Julianalaan nogal wat stikstofoxiden voor hun kiezen krijgen vanwege te strenge en misplaatste Natura2000-wetgeving. Laten we wel zijn; een door Natura2000 beschermde hondenuitlaatplaats is natuurlijk waanzin. Dit mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Echter, de realiteit is dat er mensenlevens op het spel worden gezet (dmv roetdeeltjes en gevaarlijke verkeerssituaties) omwille van - in dit geval - symbolische natuurwetgeving. De kortzichtige tegenstanders hebben vooralsnog de bezwaarprocedures en de regelgeving aan hun kant. Ik hoop en eigenlijk verwacht ik dat er nog eens een beslissing valt waarmee het algemeen belang wordt gediend.

Met een volwaardige zuidelijke rondweg, richting zee, langs een woonwijk (dus niet erdoor heen), met een nette en fatsoenlijke inpassing en met een vlotte verkeersafwikkeling. Zoiets als de verlengde A4, zal ik maar zeggen. Als het bij het A4-dossier lukt,  maakt het 'Westerbaan'-dossier ook kans op een 'happy ending'. De overheid in algemene zin is dat aan de belasingbetaler verplicht. Tom Poes, verzin een list!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …