zondag 20 december 2015

Tom Poes, verzin een list!

Het is er dan toch van gekomen. De snelweg A4 is doorgetrokken van Delft naar Schiedam. Na 63 jaar legitiem procederen van tegenstanders, trage besluitvorming en steeds wisselende regelgeving kon er, dankzij de Crisis- en Herstelwet, toch een doorbraak worden geforceerd in dit hoofdpijndossier. Deze Crisis- en Herstelwet was een mooie list om een langlopend dossier succesvol af te ronden. Geweldig!

Het is er dan toch van gekomen. Tja, wat zou het toch mooi zijn als we dat konden zeggen van de aanleg van de Westerbaan, en in ultieme vorm de Verlengde Laan van Nieuw Zuid, in Katwijk. Er zijn nogal wat overeenkomsten met het doortrekken van de A4. De looptijd van de aanleg van deze zuidelijke rondweg is ongeveer net zo lang. Trage besluitvorming is eveneens op het dossier Westerbaan van toepassing. Verder heeft het Westerbaan-dossier over tegenstand niet te klagen. Van 'not-in-my-backyard'-stichtingen tot eenpersoons-stichtingen die, weliswaar verblind door het eigen belangetje, gewoon gebruik maken van de mogelijkheden die de wet hun biedt. Wel jammer is dat de lokale overheid al jarenlang geen passend antwoord heeft gehad als gevolg van ambtelijke incompetentie en een slordige omgang met dit dossier. Let wel: Over een stuk weg van nog geen kilometer (bij het doortrekken naar de Laan van Nieuw Zuid).

De laatste vijf jaar zit er wat meer schot in de zaak maar dat is nogal aan de late kant. Deze weg had aangelegd moeten worden in de tijd dat je nog een heel stuk duingebied kon afgraven om woningen te bouwen. Maar met een vooruitziende blik regeren is een kunst.

Intussen is het nogal tragisch dat bewoners van bijvoorbeeld de Boslaan en Julianalaan nogal wat stikstofoxiden voor hun kiezen krijgen vanwege te strenge en misplaatste Natura2000-wetgeving. Laten we wel zijn; een door Natura2000 beschermde hondenuitlaatplaats is natuurlijk waanzin. Dit mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Echter, de realiteit is dat er mensenlevens op het spel worden gezet (dmv roetdeeltjes en gevaarlijke verkeerssituaties) omwille van - in dit geval - symbolische natuurwetgeving. De kortzichtige tegenstanders hebben vooralsnog de bezwaarprocedures en de regelgeving aan hun kant. Ik hoop en eigenlijk verwacht ik dat er nog eens een beslissing valt waarmee het algemeen belang wordt gediend.

Met een volwaardige zuidelijke rondweg, richting zee, langs een woonwijk (dus niet erdoor heen), met een nette en fatsoenlijke inpassing en met een vlotte verkeersafwikkeling. Zoiets als de verlengde A4, zal ik maar zeggen. Als het bij het A4-dossier lukt,  maakt het 'Westerbaan'-dossier ook kans op een 'happy ending'. De overheid in algemene zin is dat aan de belasingbetaler verplicht. Tom Poes, verzin een list!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten