Doorgaan naar hoofdcontent

Even in de achteruitkijkspiegel kijken

"Wij zorgen dat we dit probleem oplossen". Deze verfrissende uitspraak heb ik het afgelopen jaar gemist, als ik me beperk tot de lokale politiek. Opvallend, omdat er genoeg dossiers zijn die alle aandacht zouden moeten opeisen. Ik noem er drie.

De overkluizing/ondertunneling/verdieping van de N206 ter hoogte van Katwijk a/d Rijn. In de verste verte is er geen zicht op een betaalbare oplossing. Geen enkele andere overheid wenst de portemonnee te trekken om de leefbaarheid aldaar te verbeteren. Straks hebben we een prachtige RijnlandRoute, met een lelijke puist in Katwijk a/d Rijn. 

Dan het dramadossier-Westerbaan. De kans is zeer aanwezig dat in de loop van 2015 de betonblokken weer teruggeplaatst moeten worden, met alle verkeers(veiligheid)ellende van dien. 

Tot slot het in mijn ogen miezerige evenementenbeleid. Al jaren wordt het geduld van goedwillende vrijwilligers met de lokale overheid op de proef gesteld. Te laat afgegeven vergunningen, conservatieve eindtijden van evenementen, subsidie-aanvragen die te laat worden behandeld, en nu weer gesteggel met een vrijwilligersorganisatie over een rekening van maar liefst 911 euro. 
Leiderschap

Waar is de passie om deze dossiers op te lossen of in de juiste oplossingsrichting te krijgen? Het spijt me, maar ik heb de neiging om lokale bestuurders af te rekenen op lokale dossiers. Daar wordt men voor betaald. Daarbij moet het de lokale belastingbetaler zijn die profijt moet trekken van nevenfuncties van bestuurders. Overigens, het doet er niet toe of de nevenfunctie goed of slecht wordt vervuld (goed, denk ik in dit geval) of dat het om een voorzitterschap gaat van de Asielcommissie of de Tandartsenbond. Op welke wijze is er voordeel te behalen voor inwoners van een gemeente? Dat moet, algemeen gesteld, de afweging zijn bij het aanvaarden van nevenfuncties door burgemeesters.

Afgaande op bovenstaande probleemdosiers moeten we reëel zijn: dat profijt is er (nog) niet. Ik vraag me sterk af of voor bovenstaande gevallen bijvoorbeeld een lobby-strategie is uitgestippeld of dat de betreffende portefeuillehouder eens een kop koffie drinkt met vrijwilligers die hun mede-inwoners een mooi feest willen bezorgen. 

Het lijkt me goed als de hoogste lokale gezagsdrager in 2016 met passie aan de slag gaat met bovenstaande dossiers en dat ook ondubbelzinnig duidelijk maakt aan de lokale belastingbetaler. Het besluit voor de vestiging van een permanent (dus niet tijdelijk, waarmee voldoende in de behoefte wordt voorzien) asielzoekerscentrum is wat mij betreft illustratief voor de verkeerde prioriteiten die in 2015 zijn gesteld. 

Hopelijk kan in 2016 meer durf, duidelijkheid en daadkracht worden getoond als het gaat om bovenstaande dossiers, waarbij ik hoop dat in 2016 deze dossiers de meeste tijd opslokken. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeenteraad. De lokale belastingbetaler rekent daar op, ook in 2016. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …