zondag 27 december 2015

Even in de achteruitkijkspiegel kijken

"Wij zorgen dat we dit probleem oplossen". Deze verfrissende uitspraak heb ik het afgelopen jaar gemist, als ik me beperk tot de lokale politiek. Opvallend, omdat er genoeg dossiers zijn die alle aandacht zouden moeten opeisen. Ik noem er drie.

De overkluizing/ondertunneling/verdieping van de N206 ter hoogte van Katwijk a/d Rijn. In de verste verte is er geen zicht op een betaalbare oplossing. Geen enkele andere overheid wenst de portemonnee te trekken om de leefbaarheid aldaar te verbeteren. Straks hebben we een prachtige RijnlandRoute, met een lelijke puist in Katwijk a/d Rijn. 

Dan het dramadossier-Westerbaan. De kans is zeer aanwezig dat in de loop van 2015 de betonblokken weer teruggeplaatst moeten worden, met alle verkeers(veiligheid)ellende van dien. 

Tot slot het in mijn ogen miezerige evenementenbeleid. Al jaren wordt het geduld van goedwillende vrijwilligers met de lokale overheid op de proef gesteld. Te laat afgegeven vergunningen, conservatieve eindtijden van evenementen, subsidie-aanvragen die te laat worden behandeld, en nu weer gesteggel met een vrijwilligersorganisatie over een rekening van maar liefst 911 euro. 
Leiderschap

Waar is de passie om deze dossiers op te lossen of in de juiste oplossingsrichting te krijgen? Het spijt me, maar ik heb de neiging om lokale bestuurders af te rekenen op lokale dossiers. Daar wordt men voor betaald. Daarbij moet het de lokale belastingbetaler zijn die profijt moet trekken van nevenfuncties van bestuurders. Overigens, het doet er niet toe of de nevenfunctie goed of slecht wordt vervuld (goed, denk ik in dit geval) of dat het om een voorzitterschap gaat van de Asielcommissie of de Tandartsenbond. Op welke wijze is er voordeel te behalen voor inwoners van een gemeente? Dat moet, algemeen gesteld, de afweging zijn bij het aanvaarden van nevenfuncties door burgemeesters.

Afgaande op bovenstaande probleemdosiers moeten we reëel zijn: dat profijt is er (nog) niet. Ik vraag me sterk af of voor bovenstaande gevallen bijvoorbeeld een lobby-strategie is uitgestippeld of dat de betreffende portefeuillehouder eens een kop koffie drinkt met vrijwilligers die hun mede-inwoners een mooi feest willen bezorgen. 

Het lijkt me goed als de hoogste lokale gezagsdrager in 2016 met passie aan de slag gaat met bovenstaande dossiers en dat ook ondubbelzinnig duidelijk maakt aan de lokale belastingbetaler. Het besluit voor de vestiging van een permanent (dus niet tijdelijk, waarmee voldoende in de behoefte wordt voorzien) asielzoekerscentrum is wat mij betreft illustratief voor de verkeerde prioriteiten die in 2015 zijn gesteld. 

Hopelijk kan in 2016 meer durf, duidelijkheid en daadkracht worden getoond als het gaat om bovenstaande dossiers, waarbij ik hoop dat in 2016 deze dossiers de meeste tijd opslokken. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeenteraad. De lokale belastingbetaler rekent daar op, ook in 2016. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten