Doorgaan naar hoofdcontent

Even in de achteruitkijkspiegel kijken

"Wij zorgen dat we dit probleem oplossen". Deze verfrissende uitspraak heb ik het afgelopen jaar gemist, als ik me beperk tot de lokale politiek. Opvallend, omdat er genoeg dossiers zijn die alle aandacht zouden moeten opeisen. Ik noem er drie.

De overkluizing/ondertunneling/verdieping van de N206 ter hoogte van Katwijk a/d Rijn. In de verste verte is er geen zicht op een betaalbare oplossing. Geen enkele andere overheid wenst de portemonnee te trekken om de leefbaarheid aldaar te verbeteren. Straks hebben we een prachtige RijnlandRoute, met een lelijke puist in Katwijk a/d Rijn. 

Dan het dramadossier-Westerbaan. De kans is zeer aanwezig dat in de loop van 2015 de betonblokken weer teruggeplaatst moeten worden, met alle verkeers(veiligheid)ellende van dien. 

Tot slot het in mijn ogen miezerige evenementenbeleid. Al jaren wordt het geduld van goedwillende vrijwilligers met de lokale overheid op de proef gesteld. Te laat afgegeven vergunningen, conservatieve eindtijden van evenementen, subsidie-aanvragen die te laat worden behandeld, en nu weer gesteggel met een vrijwilligersorganisatie over een rekening van maar liefst 911 euro. 
Leiderschap

Waar is de passie om deze dossiers op te lossen of in de juiste oplossingsrichting te krijgen? Het spijt me, maar ik heb de neiging om lokale bestuurders af te rekenen op lokale dossiers. Daar wordt men voor betaald. Daarbij moet het de lokale belastingbetaler zijn die profijt moet trekken van nevenfuncties van bestuurders. Overigens, het doet er niet toe of de nevenfunctie goed of slecht wordt vervuld (goed, denk ik in dit geval) of dat het om een voorzitterschap gaat van de Asielcommissie of de Tandartsenbond. Op welke wijze is er voordeel te behalen voor inwoners van een gemeente? Dat moet, algemeen gesteld, de afweging zijn bij het aanvaarden van nevenfuncties door burgemeesters.

Afgaande op bovenstaande probleemdosiers moeten we reëel zijn: dat profijt is er (nog) niet. Ik vraag me sterk af of voor bovenstaande gevallen bijvoorbeeld een lobby-strategie is uitgestippeld of dat de betreffende portefeuillehouder eens een kop koffie drinkt met vrijwilligers die hun mede-inwoners een mooi feest willen bezorgen. 

Het lijkt me goed als de hoogste lokale gezagsdrager in 2016 met passie aan de slag gaat met bovenstaande dossiers en dat ook ondubbelzinnig duidelijk maakt aan de lokale belastingbetaler. Het besluit voor de vestiging van een permanent (dus niet tijdelijk, waarmee voldoende in de behoefte wordt voorzien) asielzoekerscentrum is wat mij betreft illustratief voor de verkeerde prioriteiten die in 2015 zijn gesteld. 

Hopelijk kan in 2016 meer durf, duidelijkheid en daadkracht worden getoond als het gaat om bovenstaande dossiers, waarbij ik hoop dat in 2016 deze dossiers de meeste tijd opslokken. Dat geldt uiteraard ook voor de gemeenteraad. De lokale belastingbetaler rekent daar op, ook in 2016. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…