Doorgaan naar hoofdcontent

Lessen trekken uit Griekse struisvogelpolitiek

Het is eind februari 2016 en Griekenland slaat eindelijk alarm over het aantal vluchtelingen en de als vluchtelingen vermomde economische migranten die Griekenland overspoelen. Het geeft aan dat Griekenland ronduit een lakse en moreel verwerpelijke houding heeft aangenomen waarvan men nu zelf het slachtoffer is geworden. 

De huidige migrantencrisis is qua impact echter vele malen groter dan de nog altijd voortdurende financiële crisis in deze zgn. 'faal-staat'. De migrantencrisis, die al een tijdje aan de gang is, treft Griekenland in alle hevigheid omdat nu andere (lid)staten (eindelijk) de grenzen sluiten of strengere grenscontroles uitvoeren. Tja, als de migranten eenvoudigweg niet meer kunnen worden doorgezonden naar (West-)Europa, dan stokt de migrantenstroom en moet Griekenland zelf de klappen opvangen. Zo angstig simpel liggen de zaken en dat terwijl er wel degelijk oplossingen zijn om de migrantenstroom een halt toe te roepen. 

Natuurlijk wordt al heel lang in Europees verband aangemodderd met lapmiddelen zonder doortastend op te treden in deze migrantencrisis. Toch is het nog steeds niet te laat om het roer om te gooien en ernaar te handelen. 

Eén van die oplossingen is, naast het aanpassen van het Vluchtelingenverdrag, wat mij betreft om de Europese Unie méér bevoegdheden te geven, zoals bijvoorbeeld de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken van de buitengrenzen van de EU. Ik weet het, het is een steen in de vijver, maar er kan een hoop meer ellende mee worden voorkomen. Met een keiharde zeeblokkade kan men bootjes zonder pardon terugsturen naar de Turkse kust en kan de zaak nog gered worden. Het is een keiharde maatregel, maar de enige maatregel die op de korte termijn echt effect zal hebben. De houding van Turkije zal niet veranderen en uitzicht op een spoedig einde van de oorlog in Syrië is evenmin aanwezig. 

Het is al vijf óver twaalf en de hoogste tijd voor de Europese Unie om zichzelf eens daadkrachtig op de kaart te zetten. Als het de effectiviteit van de te nemen maatregelen ten goede komt, moet serieus worden overwogen om teneinde keihard in te kunnen grijpen, méér bevoegdheden aan 'Brussel' te geven. De massaliteit van de migrantenstroom kan op deze manier niet worden volgehouden. Dat is tevens niet in het belang van de 'echte' vluchteling. Het belang van de reeds aanwezige burgers en bedrijven in de Europese Unie gaat te allen tijde voor en dient in de eerste plaats goed beschermd te worden, tegen élke prijs. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…