Doorgaan naar hoofdcontent

Lessen trekken uit Griekse struisvogelpolitiek

Het is eind februari 2016 en Griekenland slaat eindelijk alarm over het aantal vluchtelingen en de als vluchtelingen vermomde economische migranten die Griekenland overspoelen. Het geeft aan dat Griekenland ronduit een lakse en moreel verwerpelijke houding heeft aangenomen waarvan men nu zelf het slachtoffer is geworden. 

De huidige migrantencrisis is qua impact echter vele malen groter dan de nog altijd voortdurende financiële crisis in deze zgn. 'faal-staat'. De migrantencrisis, die al een tijdje aan de gang is, treft Griekenland in alle hevigheid omdat nu andere (lid)staten (eindelijk) de grenzen sluiten of strengere grenscontroles uitvoeren. Tja, als de migranten eenvoudigweg niet meer kunnen worden doorgezonden naar (West-)Europa, dan stokt de migrantenstroom en moet Griekenland zelf de klappen opvangen. Zo angstig simpel liggen de zaken en dat terwijl er wel degelijk oplossingen zijn om de migrantenstroom een halt toe te roepen. 

Natuurlijk wordt al heel lang in Europees verband aangemodderd met lapmiddelen zonder doortastend op te treden in deze migrantencrisis. Toch is het nog steeds niet te laat om het roer om te gooien en ernaar te handelen. 

Eén van die oplossingen is, naast het aanpassen van het Vluchtelingenverdrag, wat mij betreft om de Europese Unie méér bevoegdheden te geven, zoals bijvoorbeeld de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken van de buitengrenzen van de EU. Ik weet het, het is een steen in de vijver, maar er kan een hoop meer ellende mee worden voorkomen. Met een keiharde zeeblokkade kan men bootjes zonder pardon terugsturen naar de Turkse kust en kan de zaak nog gered worden. Het is een keiharde maatregel, maar de enige maatregel die op de korte termijn echt effect zal hebben. De houding van Turkije zal niet veranderen en uitzicht op een spoedig einde van de oorlog in Syrië is evenmin aanwezig. 

Het is al vijf óver twaalf en de hoogste tijd voor de Europese Unie om zichzelf eens daadkrachtig op de kaart te zetten. Als het de effectiviteit van de te nemen maatregelen ten goede komt, moet serieus worden overwogen om teneinde keihard in te kunnen grijpen, méér bevoegdheden aan 'Brussel' te geven. De massaliteit van de migrantenstroom kan op deze manier niet worden volgehouden. Dat is tevens niet in het belang van de 'echte' vluchteling. Het belang van de reeds aanwezige burgers en bedrijven in de Europese Unie gaat te allen tijde voor en dient in de eerste plaats goed beschermd te worden, tegen élke prijs. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …