Doorgaan naar hoofdcontent

Verkeerde moment voor erkenning Palestijnse staat

Afgelopen week pleitte de PvdA voor erkenning van een Palestijnse staat. Nederland zou, in navolging van Frankrijk, over moeten gaan tot erkenning als de vredesonderhandelingen mislukken, om het vredesproces een impuls te geven en om verdere escalatie te voorkomen.

Het lijkt mij dat het 'strategische moment' nog lang niet is aangebroken om over te gaan tot erkenning van een Palestijnse staat. Waarom niet?

1. Het lijkt me voor de hand liggen dat de 'Palestijnse Autoriteit' de vredesonderhandelingen, voor zover we die serieus kunnen nemen, zullen laten mislukken als men daarvoor wordt beloond met een zelfstandige staat. Met andere woorden; het belonen van slecht gedrag is nooit een goed idee, en zeker niet in dit geval. Zolang Abbas de daders van steekincidenten de hemel in prijst, zou hem slechts de 'beloning' van scherpe internationale veroordeling, sancties tegen de 'Palestijnse Autoriteit' en onmiddellijk aftreden moeten toekomen. Overigens, wat is de waarde van erkenning van een Palestijnse staat als deze de staat Israël niet erkent?

2.  Het is niet in het belang van de Palestijnen om een gebied wat officieus nu al een 'failure state' is, te formaliseren tot officiële staat. Corruptie, als gevolg van oneindig veel financiële hulp in de laatste decennia, viert hoogtij, van wederopbouw in de Gaza is geen sprake, het graven van tunnels heeft voor IS-light (Hamas) voorrang en de uitzichtloze economische situatie vormt een ideaal fundament voor het oprichten van een tweede Islamitische Staat.

3.  Het bieden van economisch perspectief voor de Palestijnse bevolking, het garanderen van burgerrechten, het bieden van een democratische rechtsstaat en het uitbannen van radicalisme kon weleens eerder bereikt worden als men het idee van een 'Eén-staat-oplossing' gaat onderzoeken.

Vooralsnog is er sprake van een bloedige patstelling waarin allereerst de Palestijnse bevolking moet gaan 'bewegen'. Het 'strategische moment' om dat te doen is juist nu. In plaats van zich te laten ophitsen door een corrupt Abbas-regime en en zich te laten verleiden tot blinde haat, is het raadzaam als de doorsnee Palestijn eens tot tien gaat tellen en nog eens nadenkt over de toekomst van de talrijke Palestijnse jeugd.

De internationale gemeenschap moet tevens even tot tien tellen. Het is bijzonder ongeloofwaardig om de krachten te bundelen voor het vernietigen van de Islamitische Staat in Syrië en tegelijkertijd diplomatie en geld te investeren in de oprichting van een de facto tweede Islamitische Staat een paar honderd kilometer verderop.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…