Doorgaan naar hoofdcontent

Pas het Vluchtelingenverdrag aan

In het Parool van zaterdag 20 februari las ik een column van Felix Rottenberg over het idee van de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. Zijn idee om alleen vluchtelingen met baankansen is in ieder geval een poging om meer grip te krijgen op de toestroom van vluchtelingen. Een verscherping van het asielbeleid, al dan niet in Europees verband, naar het Zwitsers model (laten we dichtbij blijven) lijkt mij een beter idee. Vluchtelingen zonder geldige documenten maken er geen kans, personen die zich voordoen als vluchteling (maar het dus niet zijn) kunnen daarvoor gevangenisstraf krijgen en een strengere aanpak van schijnhuwelijken. Kortom, stuk voor stuk maatregelen die ervoor zorgen dat 'echte' vluchtelingen meer kans maken. Ik ken overigens nog wel meer maatregelen om de huidige massale instroom in te perken, maar dat verder terzijde.

Het is namelijk een nog beter idee om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te herzien. Dit verdrag werd onder ander omstandigheden opgesteld, waarvoor op dit moment een hoge prijs voor moeten worden betaald. Immers, er is een verdragsbepaling dat stelt dat iedere asielzoeker die als vluchteling wordt erkend, dezelfde rechten hebben als andere ingezetenen (het kiesrecht uitgezonderd). Op deze manier krijgen vluchtelingen wel erg veel rechten toegekend maar wordt geen rekening gehouden met de overige inwoners. 

Gelet op de massale toestroom van vluchtelingen is de bepaling van gelijke rechten op alle voorzieningen van de verzorgingsstaat op de lange(re) niet meer vol te houden. Het geeft tevens aan dat dit Vluchtelingenverdrag letterlijk en figuurlijk in een andere tijd is opgesteld. Dat maakt het lastig om dit verouderde verdrag nog steeds als norm aan te houden, zoals Rottenberg stelt in zijn column. 

Kortom, het wordt tijd voor een Vluchtelingenverdrag versie 2.0 waarin op z'n minst rekening wordt gehouden met de explosieve bevolkingsgroei in bepaalde delen van de wereld en de massa-immigratie die dat tot gevolg heeft. Als eigentijdse problemen met eigentijdse middelen kunnen worden opgelost, is dat goed voor het draagvlak onder bestaande inwoners, wordt de verzorgingsstaat gered, stijgen de kansen voor de 'echte' vluchteling op een humanitaire behandeling en neemt de kans af dat men (bijvoorbeeld het electoraat) kiest voor extremen. Het lijkt me een mooi agendapunt op de eerstvolgende Europese top van de EU-lidstaten en nog mooier als Nederland dit als voorzitter inbrengt. Werk aan de winkel! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…