Doorgaan naar hoofdcontent

Pas het Vluchtelingenverdrag aan

In het Parool van zaterdag 20 februari las ik een column van Felix Rottenberg over het idee van de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. Zijn idee om alleen vluchtelingen met baankansen is in ieder geval een poging om meer grip te krijgen op de toestroom van vluchtelingen. Een verscherping van het asielbeleid, al dan niet in Europees verband, naar het Zwitsers model (laten we dichtbij blijven) lijkt mij een beter idee. Vluchtelingen zonder geldige documenten maken er geen kans, personen die zich voordoen als vluchteling (maar het dus niet zijn) kunnen daarvoor gevangenisstraf krijgen en een strengere aanpak van schijnhuwelijken. Kortom, stuk voor stuk maatregelen die ervoor zorgen dat 'echte' vluchtelingen meer kans maken. Ik ken overigens nog wel meer maatregelen om de huidige massale instroom in te perken, maar dat verder terzijde.

Het is namelijk een nog beter idee om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te herzien. Dit verdrag werd onder ander omstandigheden opgesteld, waarvoor op dit moment een hoge prijs voor moeten worden betaald. Immers, er is een verdragsbepaling dat stelt dat iedere asielzoeker die als vluchteling wordt erkend, dezelfde rechten hebben als andere ingezetenen (het kiesrecht uitgezonderd). Op deze manier krijgen vluchtelingen wel erg veel rechten toegekend maar wordt geen rekening gehouden met de overige inwoners. 

Gelet op de massale toestroom van vluchtelingen is de bepaling van gelijke rechten op alle voorzieningen van de verzorgingsstaat op de lange(re) niet meer vol te houden. Het geeft tevens aan dat dit Vluchtelingenverdrag letterlijk en figuurlijk in een andere tijd is opgesteld. Dat maakt het lastig om dit verouderde verdrag nog steeds als norm aan te houden, zoals Rottenberg stelt in zijn column. 

Kortom, het wordt tijd voor een Vluchtelingenverdrag versie 2.0 waarin op z'n minst rekening wordt gehouden met de explosieve bevolkingsgroei in bepaalde delen van de wereld en de massa-immigratie die dat tot gevolg heeft. Als eigentijdse problemen met eigentijdse middelen kunnen worden opgelost, is dat goed voor het draagvlak onder bestaande inwoners, wordt de verzorgingsstaat gered, stijgen de kansen voor de 'echte' vluchteling op een humanitaire behandeling en neemt de kans af dat men (bijvoorbeeld het electoraat) kiest voor extremen. Het lijkt me een mooi agendapunt op de eerstvolgende Europese top van de EU-lidstaten en nog mooier als Nederland dit als voorzitter inbrengt. Werk aan de winkel! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!