Doorgaan naar hoofdcontent

Pas het Vluchtelingenverdrag aan

In het Parool van zaterdag 20 februari las ik een column van Felix Rottenberg over het idee van de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. Zijn idee om alleen vluchtelingen met baankansen is in ieder geval een poging om meer grip te krijgen op de toestroom van vluchtelingen. Een verscherping van het asielbeleid, al dan niet in Europees verband, naar het Zwitsers model (laten we dichtbij blijven) lijkt mij een beter idee. Vluchtelingen zonder geldige documenten maken er geen kans, personen die zich voordoen als vluchteling (maar het dus niet zijn) kunnen daarvoor gevangenisstraf krijgen en een strengere aanpak van schijnhuwelijken. Kortom, stuk voor stuk maatregelen die ervoor zorgen dat 'echte' vluchtelingen meer kans maken. Ik ken overigens nog wel meer maatregelen om de huidige massale instroom in te perken, maar dat verder terzijde.

Het is namelijk een nog beter idee om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te herzien. Dit verdrag werd onder ander omstandigheden opgesteld, waarvoor op dit moment een hoge prijs voor moeten worden betaald. Immers, er is een verdragsbepaling dat stelt dat iedere asielzoeker die als vluchteling wordt erkend, dezelfde rechten hebben als andere ingezetenen (het kiesrecht uitgezonderd). Op deze manier krijgen vluchtelingen wel erg veel rechten toegekend maar wordt geen rekening gehouden met de overige inwoners. 

Gelet op de massale toestroom van vluchtelingen is de bepaling van gelijke rechten op alle voorzieningen van de verzorgingsstaat op de lange(re) niet meer vol te houden. Het geeft tevens aan dat dit Vluchtelingenverdrag letterlijk en figuurlijk in een andere tijd is opgesteld. Dat maakt het lastig om dit verouderde verdrag nog steeds als norm aan te houden, zoals Rottenberg stelt in zijn column. 

Kortom, het wordt tijd voor een Vluchtelingenverdrag versie 2.0 waarin op z'n minst rekening wordt gehouden met de explosieve bevolkingsgroei in bepaalde delen van de wereld en de massa-immigratie die dat tot gevolg heeft. Als eigentijdse problemen met eigentijdse middelen kunnen worden opgelost, is dat goed voor het draagvlak onder bestaande inwoners, wordt de verzorgingsstaat gered, stijgen de kansen voor de 'echte' vluchteling op een humanitaire behandeling en neemt de kans af dat men (bijvoorbeeld het electoraat) kiest voor extremen. Het lijkt me een mooi agendapunt op de eerstvolgende Europese top van de EU-lidstaten en nog mooier als Nederland dit als voorzitter inbrengt. Werk aan de winkel! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…