Doorgaan naar hoofdcontent

Waar is de rechte rug?

"Folia met blote borsten mag niet" kopte een artikel in de papieren editie van het Parool gisteren. Mag niet meer, beter gezegd. De Hogeschool van Amsterdam vond het kennelijk een minder geslaagd idee als tijdens een open dag aspirant-studenten en hun ouders geconfronteerd zouden worden met een afbeelding van blote borsten op de voorpagina van het studentenblad. Om die reden is afgelopen vrijdag de laatste editie van het studentenblad uit de bakken gehaald. Dit is niet bepaald een sterke actie. Met deze (zelf)censuur (ook al zou het maar voor één dag zijn en betreft het niet alle faculteiten) wordt een verkeerd signaal afgegeven.

Het onbegrip en de woede hierover bij de redactie van Folia is zeer terecht. Intussen lijkt de casus duidelijk. De HvA wil vooral de islamitische (aspirant)student en zijn/haar ouders niet van zich vervreemden. De nieuwe preutsheid is nauwelijks op een andere manier te verklaren. Of het is een merkwaardige vorm van zelfcensuur. Het was in ieder geval beter geweest als het studentenblad gewoon zichtbaar in de bakken had gelegen. Op die manier had iedere aspirant-student (en zijn/haar ouders) zelf een afweging kunnen maken om het blad al dan niet door te bladeren. Door spontaan protest op de open dag zal het weinigen zijn ontgaan wat op de voorpagina van de Folia stond afgebeeld. Het is maar goed dat de getoonde slappe knieën op een alerte respons kon rekenen. 
De gewraakte vover van het studentenblad Folia

Een ander bedenkelijk voorbeeld van slappe knieën vormt het besluit van de Universiteit van Amsterdam om vijf stilteruimtes (de facto gebedsruimtes) in te richten. Vorig jaar werd al het besluit genomen om stilteruimtes in te richten. Afgelopen vrijdag werd bekend dat in totaal vijf stilteruimtes worden gefaciliteerd. Een opmerkelijk besluit. Immers, tot voor kort werden dergelijke voorstellen voor gebedsruimtes van de hand gewezen met een verwijzing naar de scheiding van kerk en staat. Vanwege een bezetting van een eigen stilteruimte in het P.C. Hoofthuis door bepaalde studenten en hun aanhoudende protesten is men toch gezwicht. Een slechte zaak. Waarom is niet vastgehouden aan het principe van secularisme? Waarom niet de rug recht gehouden? 

Zeker, een rechte rug houden betekent dat men weleens op een 'nee' wordt getrakteerd. Vervelend wellicht maar met standvastigheid neemt de kans toe dat de toekomstige vraag of sprake is van een open en vrije samenleving met een volmondig 'ja' kan worden beantwoord.  

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…