Doorgaan naar hoofdcontent

Opzoomeren!

Na de zoveelste terreur-aanslag van IS, afgelopen dinsdag in Brussel, is andermaal duidelijk geworden dat er méér nodig is om IS te verslaan. De oorlog tegen (moslim)extremisme/Jihadisme moet op een breder front worden gevoerd. Het gaat er dus niet alleen om het territorium van IS in Syrië te decimeren. Ik heb het al eerder geschreven; Er is méér nodig, en dat vertaalt zich op meerdere niveaus en meerdere fronten, te beginnen op de hoek van de straat.

Opzoomeren is in meerdere opzichten een goed idee
Het voeren van een gesprek door leerkrachten met een ouders van de tweede generatie Turken en Marokkanen dat het Nederlands als voertaal in de huiselijke sfeer toch echt het beste is voor hun kind, het handhaven van Tweede Paasdag als feestdag in plaats van het Suikerfeest, investeren in zichtbaarheid/actiegerichtheid van politie in probleemwijken, een Europees inlichtingennetwerk, het afschaffen van ordediensten van moskeeën (zouden wij ordediensten van de NVU accepteren?), investeren in wijkcentra, vasthouden aan seculiere principes door onderwijs- en overheidsinstellingen, een ander asielbeleid, balans houden t.a.v. de godsdienstvrijheid, afstraffen van de onwil om te integreren. Zomaar wat voorbeelden waarmee een duidelijk signaal wordt afgegeven. Doorgaan met angstige uitsloof-acties en wegkijken als gevolg van politieke correctheid, principes verkwanselen en toegeven aan terreur (in welke vorm dan ook) zal onze vrije en open samenleving verder in het nauw drijven. Soms is een grondige en omvangrijke opzoomer-actie nodig om een samenleving vrij en open te laten zijn...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …