Doorgaan naar hoofdcontent

Vergeet Jordanië niet!

Morgen begint officieel het overleg tussen de EU en Turkije over de vluchtelingencrisis. Hopelijk leidt het tot een goed onderhandelingsresultaat en laat de EU zich niet chanteren. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Überhaupt heeft dit overleg beperkte waarde omdat Jordanië en Libanon niet bij dit overleg worden betrokken. Het onderhandelingsresultaat met Turkije zal daarom ook van beperkte waarde zijn.

Het is natuurlijk van belang om het brede plaatje in de gaten te houden. Turkije is weliswaar een buurland van de Europese Unie; het is niet het enige buurland van Syrië. Zolang in Syrië een oorlog woedt, is het zaak om met alle betrokken buurlanden in gesprek te blijven. Jordanië is ook een buurland van Syrië en heeft inmiddels al twee miljoen Syrische vluchtelingen (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) opgenomen. Dat is geen gering aantal als men bedenkt dat Jordanië 6,5 miljoen inwoners telt. Omdat vanzelfsprekend ook onder vluchtelingen aldaar een claim wordt gelegd op de huizen- en arbeidsmarkt (veelal aan de onderkant van de markt) leidt dit tot spanningen en ligt het gevaar van radicalisering op de loer.
Een vluchtelingenkamp in Jordanië

Het lijkt me vanzelfsprekend dat 'Brussel' hier oog voor moet hebben. Immers, het aantal stabiele landen in het Midden-Oosten is beperkt. Het lijkt me voor de hand liggend dat dit aantal niet verder afneemt. Kortom, als men in 'Brussel' de geopolitieke bril opzet, kan men in ieder geval voor de langere termijn zichzelf verzekeren van een betere deal. Als tevens Jordanië wordt ondersteund bij de aanpak van de vluchtelingencrisis, verzekert de EU zichzelf van een blijvend stabiele partner in het Midden-Oosten. Tevens voorkomt men dat IS (of aan Iran-gelieerde partijen) een voet aan de grond krijgen in Jordanië als gevolg van toenemende onrust en radicalisering. Dat is trouwens iets wat Israël zich ook moet realiseren. Wellicht dat het effect van het ondersteunen van Jordanië niet direct merkbaar is op de Griekse stranden (als men het besluit voor een zeeblokkade nog langer uitstelt). In ieder geval betekent meer steun aan Jordanië een verzekering voor niet nog meer ellende in het Midden-Oosten. Gelet op de huidige inspanningen van Jordanië, van een ander kaliber dan Turkije, mag dit land nu niet in de steek worden gelaten! Bij het oplossen van de vluchtelingencrisis (en natuurlijk de oorzaak daarvan; de oorlog in Syrië) mag niet uitsluitend oog zijn voor het Turkse belang. Pas op voor de beperkte blik!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…