Doorgaan naar hoofdcontent

Vergeet Jordanië niet!

Morgen begint officieel het overleg tussen de EU en Turkije over de vluchtelingencrisis. Hopelijk leidt het tot een goed onderhandelingsresultaat en laat de EU zich niet chanteren. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Überhaupt heeft dit overleg beperkte waarde omdat Jordanië en Libanon niet bij dit overleg worden betrokken. Het onderhandelingsresultaat met Turkije zal daarom ook van beperkte waarde zijn.

Het is natuurlijk van belang om het brede plaatje in de gaten te houden. Turkije is weliswaar een buurland van de Europese Unie; het is niet het enige buurland van Syrië. Zolang in Syrië een oorlog woedt, is het zaak om met alle betrokken buurlanden in gesprek te blijven. Jordanië is ook een buurland van Syrië en heeft inmiddels al twee miljoen Syrische vluchtelingen (zowel geregistreerd als niet-geregistreerd) opgenomen. Dat is geen gering aantal als men bedenkt dat Jordanië 6,5 miljoen inwoners telt. Omdat vanzelfsprekend ook onder vluchtelingen aldaar een claim wordt gelegd op de huizen- en arbeidsmarkt (veelal aan de onderkant van de markt) leidt dit tot spanningen en ligt het gevaar van radicalisering op de loer.
Een vluchtelingenkamp in Jordanië

Het lijkt me vanzelfsprekend dat 'Brussel' hier oog voor moet hebben. Immers, het aantal stabiele landen in het Midden-Oosten is beperkt. Het lijkt me voor de hand liggend dat dit aantal niet verder afneemt. Kortom, als men in 'Brussel' de geopolitieke bril opzet, kan men in ieder geval voor de langere termijn zichzelf verzekeren van een betere deal. Als tevens Jordanië wordt ondersteund bij de aanpak van de vluchtelingencrisis, verzekert de EU zichzelf van een blijvend stabiele partner in het Midden-Oosten. Tevens voorkomt men dat IS (of aan Iran-gelieerde partijen) een voet aan de grond krijgen in Jordanië als gevolg van toenemende onrust en radicalisering. Dat is trouwens iets wat Israël zich ook moet realiseren. Wellicht dat het effect van het ondersteunen van Jordanië niet direct merkbaar is op de Griekse stranden (als men het besluit voor een zeeblokkade nog langer uitstelt). In ieder geval betekent meer steun aan Jordanië een verzekering voor niet nog meer ellende in het Midden-Oosten. Gelet op de huidige inspanningen van Jordanië, van een ander kaliber dan Turkije, mag dit land nu niet in de steek worden gelaten! Bij het oplossen van de vluchtelingencrisis (en natuurlijk de oorzaak daarvan; de oorlog in Syrië) mag niet uitsluitend oog zijn voor het Turkse belang. Pas op voor de beperkte blik!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…