Doorgaan naar hoofdcontent

Breng de bomschuit binnenboord

Bij het lezen van de jubileum-editie van het Katwijks Museum ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan viel mij een aantal zaken op. Allereerst een mooie terugblik van vijftig jaar aanwakkeren van historisch besef in Katwijk, de tentoonstellingsagenda én het pleidooi om de bomschuit - de KW88 - permanent binnen het museum op te stellen. Het Genootschap Oud Katwijk heeft hier een punt.

Het onderbrengen, of beter gezegd het thuisbrengen van de KW88 in het Katwijks Museum is de beste garantie voor duurzaam behoud van deze bomschuit. Dat is toch de reden waarom musea überhaupt zijn opgericht; voor duurzaam behoud van historische objecten. Immers, de weersinvloeden krijgen geen vat meer op deze bomschuit en als gevolg daarvan zullen de onderhoudskosten vrijwel tot nul worden gereduceerd. Handhaving van de bomschuit buiten, bij de Vuurbaak, vormt een garantie voor blijvend hoge onderhoudskosten. Inderdaad, totdat de kosten te hoog worden en alweer een stukje oud-Katwijk verdwijnt. Dat is toch niet wat we willen?
Het Katwijks Museum aan de Voorstraat. 

Natuurlijk vormt de bomschuit in het badseizoen een mooi plaatje met de Vuurbaak er vlak naast. Het beeld van een roemrucht vissersverleden wordt ermee opgeroepen...en daar houdt het dan gelijk mee op. In het museum kunnen bezoekers zich door een suppoost (of via een audiotour) laten voorlichten over de ins en outs van deze bomschuit. Zodoende kan er educatieve waarde worden toegevoegd aan het permanent tentoonstellen van deze bomschuit in het museum.

Zeker, de verplaatsing van de bomschuit naar het Katwijks Museum kost geld. Hier ligt een kans voor een duurzame investering in (lokale) cultuurhistorie. Investeer ín het museum en dus niet in één of andere aftandse schuur die toevallig leeg staat. Met dergelijke gedachtekronkels wordt het Genootschap Oud Katwijk, haar vrijwilligers en uiteindelijk de lokale belastingbetaler niet serieus genomen. Immers, als de gewenste uitbreiding er niet komt maar een omstreden bibliotheekproject wél, dan betekent dat gewoon dat het gemeentebestuur van Katwijk niet met geld kan omgaan.

De verplaatsing zorgt tevens voor een lege plek bij de Vuurbaak. Dat biedt kansen om de lege plek (in het badseizoen) op een creatieve manier op te vullen. Bijvoorbeeld een VVV-kiosk (incl. wachtruimte voor het openbaar vervoer) voor dag/verblijfstoerisme waarmee de gemeente Katwijk op de toeristische kaart wordt gezet (dus ook met een verwijzing naar álle musea die onze gemeente rijk is). Ik noem maar wat; de organisatie van Katwijk Marketing verzint vast wel iets nuttigs.

Met een plek voor de bomschuit in het Katwijks Museum kan men een strategische zet doen. De bomschuit krijgt een veilige en beschutte haven, het Katwijks Museum krijgt weer een upgrade, de enthousiaste vrijwilligers aldaar worden in staat gesteld het verhaal van de bomschuit te vertellen, de belangstelling voor cultuurhistorie zal verder worden aangewakkerd met alle positiviteit van dien. Kortom, de opdracht voor gemeenteraad en College is duidelijk; breng de bomschuit binnenboord!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…