Doorgaan naar hoofdcontent

Handen af van het handen schudden!

Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens het Centraal Orgaan Asielzoekers terecht gewezen. Naar het oordeel van dit College heeft het COA ten onrechte een vrouw, een 23-jarige moslima, afgewezen in een sollicitatieprocedure omdat zij vanwege haar geloof geen handen wil schudden met mannen.

Met deze, overigens niet-bindende, uitspraak van dit College wordt een super slecht signaal afgegeven aan bepaalde groepen in een land waar sowieso al sprake is van parallelle samenlevingen. Immers, velen beschouwen de Sultan van Turkije als 'hun president' en als de Marokkaanse koning hier op privébezoek is, noemen medelanders van de derde generatie hem 'onze koning'. Problemen genoeg dus, kunnen we stellen.

Daar komt dus nog deze - zeer bedenkelijke - uitspraak van dit College bij. Het is duidelijk dat met de uitspraak van het College de noodzaak tot integreren bepaald niet wordt aangemoedigd. Bij de afweging van belangen heeft men gehoor gegeven aan het opeisen van bepaalde godsdienst-rechten van de klaagster. In het Islamitische land van herkomst zal de klaagster iets anders gewend zijn maar we zijn in Nederland en daarom had ik een andere belangenafweging verwacht. Niet alleen in dit geval, waarbij een neutrale overheidsorganisatie is betrokken, maar überhaupt had de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen zwaarder moeten wegen.

Handen af van het handen schudden! 
Dit College voor de Rechten van de Mens beseft niet dat onze grondwet tevens een verzekering vormt voor de eigenheid van Nederland in de zin van een democratische rechtsstaat waarmee we onze vrije open samenleving verzekeren. Met de argumentatie van het College dat het schudden van handen weliswaar een gebruikelijke manier van begroeten vormt maar dat er in Nederland ook groepen zijn waarvoor dat niet het geval is, komt onze vrije open samenleving in de gevarenzone.

Want wat is er dan nog meer wat 'bepaalde groepen' niet bevalt qua gebruiken, regels en heersende opvattingen in Nederland? Straks gaat men nog morrelen aan artikel 24 van de Grondwet omdat dit mogelijk strijdig is met de godsdienst van 'bepaalde groepen'. Als we doorgaan met het belonen van verkeerd gedrag zoals het opeisen van rechten en het verwaarlozen van plichten, is het einde zoek en dragen we onze vrije en open samenleving langzaam maar zeker ten grave.

Als we dat willen voorkomen zullen we in de eerste plaats nu moeten beginnen met het bestrijden van een mengelmoes van extreem-linkse opvattingen, wegkijkgedrag, naïeve wereldvreemdheid en bangeschijterige uitsloverij jegens 'bepaalde groepen'. Met andere woorden, precies datgene wat het College van de Rechten van de Mens tot haar omstreden uitspraak heeft gebracht. Daarom; handen af van het handen schudden!

 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…