Doorgaan naar hoofdcontent

Policor op z'n Paasbest

Probleemontkenning lijkt een vak apart, net als zwichten van druk van buitenaf. Op het moment dat een aantal protestante en katholieke scholen in Den Haag ervoor kiest om het Paasfeest aan te passen, schieten toch nog verrassend veel mensen in de 'ja maar-reflex'. Ja, maar wat stelt christelijk onderwijs in een ontkerkelijkt Nederland nog voor? Ja, maar respect hebben voor elkaar is ook belangrijk...Dan speelt stiekem natuurlijk ook nog het getal mee want hoe meer leerlingen een school heeft, hoe beter. Nog een: Ja, maar het is aan scholen zelf om te bepalen hoe ze Pasen of Kerst precies invullen. Tja, waar ligt de grens? Straks wordt de kiem gelegd voor een republiek omdat scholen zelf mogen invullen hoe ze precies tegen het koningshuis aankijken. Om maar iets te noemen. Ruggengraat tonen, of daaraan appelleren kun je maar beter nalaten want voor je het weet zit je in de verkeerde hoek. Dan is er natuurlijk ook nog de invloed van geradicaliseerde ouders van islamitische afkomst. Het heeft bepaald zin om druk uit die hoek te weerstaan. Een christelijke school moet een christelijke school blijven. 
Uit het AD van 13 april 2017

Gisteravond konden we in een reportage van Saskia Dekker in Nieuwsuur zien wat het resultaat is van problemen ontkennen en het gebrek aan ruggengraat. De befaamde voorsteden in Frankrijk (de banlieues) staan tegenwoordig synoniem voor een parallelle samenleving. Ik beveel iedereen aan die reportage nog eens te bekijken. De situatie daar kan zomaar ons voorland worden als we op de huidige manier blijven doormodderen. 

Als er dan eens ruggengraat wordt getoond, betreft het gelijk weer een verkeerd voorbeeld. Bij het evenement 'Discussiëren kun je leren' in debatcentrum De Balie waren kinderen van meerdere Amsterdamse basisscholen aanwezig. Op het moment dat er mocht worden gedanst op muziek verlieten leerlingen van basisschool As-Siddieq (wat een heerlijke Nederlandse naam...) de zaal. Desgevraagd antwoordden leerlingen dat men vanwege hun geloof niet naar dans mogen kijken en geen muziek mogen luisteren. Een woordvoerder van de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam melde dat men meedoet aan evenementen 'met behoud van onze identiteit.' 

Zo. Over ruggengraat gesproken. Daar kunnen bepaalde schoolverenigingen met protestantse of katholieke grondslag nog iets van leren. Jammer alleen dat het hier een pure vorm van islamisering betreft. Want iedere basisschoolleerling in Nederland dient in aanraking te komen met muziek en dans. Werk aan de winkel voor de staatssecretaris van Onderwijs. Met grenzen stellen is niets mis. Opnieuw moet hier voorrang worden gegeven aan het nemen van verantwoordelijkheid in plaats van het geven van vrijheid. Het doen van politiek correct uitspraken, wegkijken van problemen en andersdenkenden een islamofobe of tokkie-sticker opplakken heeft in ieder geval een prijs. Bekijk, om te beginnen, eens die eerdergenoemde reportage van Nieuwsuur om te zien welke prijs in Frankrijk wordt betaald. Vooralsnog zijn we hard op weg het slechte voorbeeld van de 'banlieues' te volgen. Het verbieden van een pro-Israel demonstratie vanwege veiligheidsredenen is daarvan een vreselijk voorbeeld. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…