Doorgaan naar hoofdcontent

Policor op z'n Paasbest

Probleemontkenning lijkt een vak apart, net als zwichten van druk van buitenaf. Op het moment dat een aantal protestante en katholieke scholen in Den Haag ervoor kiest om het Paasfeest aan te passen, schieten toch nog verrassend veel mensen in de 'ja maar-reflex'. Ja, maar wat stelt christelijk onderwijs in een ontkerkelijkt Nederland nog voor? Ja, maar respect hebben voor elkaar is ook belangrijk...Dan speelt stiekem natuurlijk ook nog het getal mee want hoe meer leerlingen een school heeft, hoe beter. Nog een: Ja, maar het is aan scholen zelf om te bepalen hoe ze Pasen of Kerst precies invullen. Tja, waar ligt de grens? Straks wordt de kiem gelegd voor een republiek omdat scholen zelf mogen invullen hoe ze precies tegen het koningshuis aankijken. Om maar iets te noemen. Ruggengraat tonen, of daaraan appelleren kun je maar beter nalaten want voor je het weet zit je in de verkeerde hoek. Dan is er natuurlijk ook nog de invloed van geradicaliseerde ouders van islamitische afkomst. Het heeft bepaald zin om druk uit die hoek te weerstaan. Een christelijke school moet een christelijke school blijven. 
Uit het AD van 13 april 2017

Gisteravond konden we in een reportage van Saskia Dekker in Nieuwsuur zien wat het resultaat is van problemen ontkennen en het gebrek aan ruggengraat. De befaamde voorsteden in Frankrijk (de banlieues) staan tegenwoordig synoniem voor een parallelle samenleving. Ik beveel iedereen aan die reportage nog eens te bekijken. De situatie daar kan zomaar ons voorland worden als we op de huidige manier blijven doormodderen. 

Als er dan eens ruggengraat wordt getoond, betreft het gelijk weer een verkeerd voorbeeld. Bij het evenement 'Discussiëren kun je leren' in debatcentrum De Balie waren kinderen van meerdere Amsterdamse basisscholen aanwezig. Op het moment dat er mocht worden gedanst op muziek verlieten leerlingen van basisschool As-Siddieq (wat een heerlijke Nederlandse naam...) de zaal. Desgevraagd antwoordden leerlingen dat men vanwege hun geloof niet naar dans mogen kijken en geen muziek mogen luisteren. Een woordvoerder van de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam melde dat men meedoet aan evenementen 'met behoud van onze identiteit.' 

Zo. Over ruggengraat gesproken. Daar kunnen bepaalde schoolverenigingen met protestantse of katholieke grondslag nog iets van leren. Jammer alleen dat het hier een pure vorm van islamisering betreft. Want iedere basisschoolleerling in Nederland dient in aanraking te komen met muziek en dans. Werk aan de winkel voor de staatssecretaris van Onderwijs. Met grenzen stellen is niets mis. Opnieuw moet hier voorrang worden gegeven aan het nemen van verantwoordelijkheid in plaats van het geven van vrijheid. Het doen van politiek correct uitspraken, wegkijken van problemen en andersdenkenden een islamofobe of tokkie-sticker opplakken heeft in ieder geval een prijs. Bekijk, om te beginnen, eens die eerdergenoemde reportage van Nieuwsuur om te zien welke prijs in Frankrijk wordt betaald. Vooralsnog zijn we hard op weg het slechte voorbeeld van de 'banlieues' te volgen. Het verbieden van een pro-Israel demonstratie vanwege veiligheidsredenen is daarvan een vreselijk voorbeeld. 


Reacties

Populaire posts van deze blog

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…