Doorgaan naar hoofdcontent

Wortel en tak

Het salafisme, een stroming die de zuivere Islam nastreeft, is bezig aan een gevaarlijke opmars. In Amsterdam staat bijna de helft van de Marokkaanse moskeeën onder invloed van deze fundamentalistische salafistische stroming. Er is een gerede kans dat dit in andere steden niet veel anders zal zijn.

Hoe om te gaan met een fundamentalistische stroming waarbinnen onder andere ongelijkheid van vrouwen, een anti-integratieboodschap en fysiek geweld wordt gepredikt met radicalisering als gevolg. Het resultaat daarvan hebben we gezien: Parijs, Nice, Brussel, Keulen en vele, vele andere plaatsen waar uit naam van een geloof onschuldigen ('ongelovigen') op wrede wijze zijn vermoord. 

De hamvraag is of dergelijk levensgevaarlijk en achterlijk religieus fanatisme, waarvan de donors bekend zijn, gebruik mag maken van onze vrijheid van godsdienst. Wat mij betreft zetten we met betrekking tot het belijden van godsdienst het begrip verantwoordelijkheid op de eerste plaats. Het toestaan van deze haat-boodschap betekent dat we als samenleving stappen achteruit gaan zetten. Een kijkje in de gemiddelde 'probleem-wijk' en je waant je al bijna in een gemiddelde voorstad in Frankrijk. 

Met een moderne versie van het naoorlogse 'denazificatie-programma' in Duitsland kunnen mensen immuun worden gemaakt voor een achterlijke haat-boodschap, in dit geval het salafisme. Net als in de jaren dertig is er sprake van paradoxale processen binnen samenlevingen waarbij, met gebruikmaking van diverse vrijheden zoals godsdienstvrijheid, onvrijheid wordt gepropageerd. Het lijkt me verstandig als er lering wordt getrokken uit de geschiedenis. Toestaan dat islamofascistische stromingen hun 'werk' kunnen doen, betekent meewerken aan je eigen ondergang. Dergelijk gevaarlijk onverdraagzaam gedachtengoed, wat aantoonbaar een spoor van haat en moord en doodslag achterlaat, dient met wortel en tak te worden uitgeroeid. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …