Doorgaan naar hoofdcontent

Wakker worden

En weer heeft er in Turkije een zuivering plaatsgevonden. Meer dan 3.900 overheidsdienaren zijn weggestuurd. Meer dan 123.000 ontslagen, meer dan 40.000 arrestaties en op honderden bedrijven is beslag gelegd. Als conclusie kunnen we trekken dat niemand in Turkije veilig is. Vermeend lidmaatschap van de Gulen-beweging is natuurlijk een mooi (in dit geval wreed) excuus om mensen massaal op te pakken, hun carrière te verwoesten en een flinke portie angst in de Turkse samenleving te stoppen. Naast deze zuiveringsactie is men in Turkije ook begonnen met het zuiveren van kennelijk ongewenste programma's op televisie. Er is geen ruimte meer voor datingshows en spoedig zullen nog wel meer maatregelen worden genomen. Dit noemen we islamisering. Dat websites als Wikipedia niet meer toegankelijk zijn is ronduit zorgelijk maar nauwelijks verbazingwekkend, gelet op de andere maatregelen. 

Dit lijkt me niet bepaald een land wat het verdient om op de lijst te staan van toekomstige EU-lidstaten. Toch heeft men dit land nog altijd niet afgeserveerd als kandidaat-lid. Het is veelzeggend dat alleen Oostenrijk definitief de stekker uit de onderhandelingen wil trekken. Onbegrijpelijk, want als er een onderwerp is waar men maximaal een minuut over hoeft te vergaderen, dan is het wel de onhoudbaarheid van de Turkse kandidatuur voor het EU-lidmaatschap. Dat dit land een belangrijke strategische partner is mag zo zijn, maar daarvoor is het land lid van de Navo. De EU maakt zich volstrekt belachelijk met het in standhouden van een Turkse kandidatuur. Ferme taal over de Brexit is makkelijker, begrijp ik. Zo zijn er nog veel meer zaken waardoor de gemiddelde EU-inwoner 'afhaakt'. Een flinke portie realisme en daadkracht op een aantal beleidsonderwerpen zou geen overbodige luxe zijn. Als de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk daarvoor moet zorgen, heb ik daar geen problemen (meer) mee. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …