Doorgaan naar hoofdcontent

Een nuchtere blik op alcoholmisbruik

Nederland staat al jaren in de top-vijf van landen waar jongeren het meest drinken. Ook binnen onze eigen gemeente kennen we dit probleem van alcoholmisbruik, overigens niet alleen onder jongeren.
Het is bemoedigend om te zien dat het aantal jongeren dat alcohol drinkt afneemt. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid drank die zij per week drinken toe en dat is minder goed nieuws. Daar moeten we dus iets aan doen.

Alcoholmisbruik onder jongeren moet op effectieve wijze worden tegengegaan. Preventie is goed en nuttig, maar heeft geen enkele zin als de oorzaken niet worden aangepakt en als de regels niet strenger worden nageleefd.

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wijziging van de Drank- en Horecawet. De wijziging houdt ondermeer in dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe oud jongeren moeten zijn om bier te mogen kopen (verhoging naar 18 jaar). Dit is een onzalig plan! Het schept onduidelijkheid en werkt regionale verschillen in de kaart met ‘alcoholtoerisme’ als gevolg. Daar komt nog de vraag bij of iemand die 18 jaar is en formeel volwassen, dat ook daadwerkelijk is.

Strenger toezicht op drankmisbruik onder jeugdigen is een beter idee. Op straat drinken is nu in Katwijk verboden en overtreders krijgen geen boete maar een taakstraf of een verwijzing naar Brijder verslavingszorg. Toch is niet zozeer het verbieden van alcohol (roken of andere verleidingen) mijn uitgangspunt.

Mensen – jong én oud – zullen in hun leven moeten leren omgaan met verleiding. De kunst is om met voldoende kennis en informatie verstandige besluiten te kunnen nemen, je grenzen te kennen en verleidingen te weerstaan. Bewustwording is dus van groot belang. Meer dan 90% van de kinderen krijgt thuis het eerste glas alcohol en drinken onder toezicht van hun ouders. Ook het zogenoemde ‘indrinken’ is een probleem. Dit gebeurt behalve op straat dus ook thuis.

Preventie is één ding, het voeren van een positief lokaal beleid is nog wat anders. De gemeente Katwijk moet niet als een zedenmeester te werk gaan maar een positief beleid voeren! Maak bewegen gemakkelijker door sportvelden bereikbaar te houden, reserveer ruimte voor trapveldjes binnen de bebouwde kom, stimuleer het lidmaatschap van een sportclub, geef iedere dag een uur beweging op scholen in allerlei creatieve vormen, zorg dat er wat te doen is voor kinderen, geef een alternatief!

Het is aan ouders, de overheid en justitie om te zorgen dat er meer nadruk komt op naleving van de regels. Wie regels maakt moet deze ook handhaven. Kennisoverdracht aan volwassenen, ouders en kinderen is een belangrijke overheidstaak. Preventie is belangrijk en nodig, kijk eens naar de oorzaak en biedt gezonde alternatieven. Ik wil een integraal beleid dat werkt. Alleen dan blijven jongeren, ouders, omwonenden en overheid niet met een kater zitten.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!