Doorgaan naar hoofdcontent

Een nuchtere blik op alcoholmisbruik

Nederland staat al jaren in de top-vijf van landen waar jongeren het meest drinken. Ook binnen onze eigen gemeente kennen we dit probleem van alcoholmisbruik, overigens niet alleen onder jongeren.
Het is bemoedigend om te zien dat het aantal jongeren dat alcohol drinkt afneemt. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid drank die zij per week drinken toe en dat is minder goed nieuws. Daar moeten we dus iets aan doen.

Alcoholmisbruik onder jongeren moet op effectieve wijze worden tegengegaan. Preventie is goed en nuttig, maar heeft geen enkele zin als de oorzaken niet worden aangepakt en als de regels niet strenger worden nageleefd.

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer een wijziging van de Drank- en Horecawet. De wijziging houdt ondermeer in dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe oud jongeren moeten zijn om bier te mogen kopen (verhoging naar 18 jaar). Dit is een onzalig plan! Het schept onduidelijkheid en werkt regionale verschillen in de kaart met ‘alcoholtoerisme’ als gevolg. Daar komt nog de vraag bij of iemand die 18 jaar is en formeel volwassen, dat ook daadwerkelijk is.

Strenger toezicht op drankmisbruik onder jeugdigen is een beter idee. Op straat drinken is nu in Katwijk verboden en overtreders krijgen geen boete maar een taakstraf of een verwijzing naar Brijder verslavingszorg. Toch is niet zozeer het verbieden van alcohol (roken of andere verleidingen) mijn uitgangspunt.

Mensen – jong én oud – zullen in hun leven moeten leren omgaan met verleiding. De kunst is om met voldoende kennis en informatie verstandige besluiten te kunnen nemen, je grenzen te kennen en verleidingen te weerstaan. Bewustwording is dus van groot belang. Meer dan 90% van de kinderen krijgt thuis het eerste glas alcohol en drinken onder toezicht van hun ouders. Ook het zogenoemde ‘indrinken’ is een probleem. Dit gebeurt behalve op straat dus ook thuis.

Preventie is één ding, het voeren van een positief lokaal beleid is nog wat anders. De gemeente Katwijk moet niet als een zedenmeester te werk gaan maar een positief beleid voeren! Maak bewegen gemakkelijker door sportvelden bereikbaar te houden, reserveer ruimte voor trapveldjes binnen de bebouwde kom, stimuleer het lidmaatschap van een sportclub, geef iedere dag een uur beweging op scholen in allerlei creatieve vormen, zorg dat er wat te doen is voor kinderen, geef een alternatief!

Het is aan ouders, de overheid en justitie om te zorgen dat er meer nadruk komt op naleving van de regels. Wie regels maakt moet deze ook handhaven. Kennisoverdracht aan volwassenen, ouders en kinderen is een belangrijke overheidstaak. Preventie is belangrijk en nodig, kijk eens naar de oorzaak en biedt gezonde alternatieven. Ik wil een integraal beleid dat werkt. Alleen dan blijven jongeren, ouders, omwonenden en overheid niet met een kater zitten.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.