Doorgaan naar hoofdcontent

Stellingen in de Katwijksche Post

De Katwijksche Post vraagt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf deze week iedere week een reactie van de politieke partijen op twee stellingen. Deze week luidden de stellingen:

Stelling 1: Er moet minstens één vrouw in het nieuwe college van burgemeester en wethouders

Stelling 2: Op zondag mogen musea en andere horeca- en culturele voorzieningen open

Hierbij onze reactie op beide stellingen:

Stelling 1: Er moet minstens één vrouw in het nieuwe college van burgemeester en wethouders
De VVD houdt niet van symboolpolitiek. Bij de invulling van functies in het openbaar bestuur hanteert de VVD kwaliteit als uitgangspunt. Het hangt ervan af welke kandidaten worden voorgedragen. Bijkomend voordeel hierbij is dat sinds de invoering van het Dualisme in 2002 het is toegestaan om kandidaat-wethouders te zoeken die niet in onze gemeente woonachtig zijn. Hierdoor neemt de kans op goede kandidaten überhaupt toe. Overigens is de VVD ervan overtuigd dat er goede vrouwelijke kandidaten te vinden zijn – zowel binnen als buiten onze gemeente.


Stelling 2: Op zondag mogen musea en andere horeca- en culturele voorzieningen open
De VVD zou het toejuichen als in navolging van zwembad Aquamar ook musea, zoals bijv. het Katwijks Museum voor een proefperiode haar deuren op zondag zou openen. In de visie van de VVD is iedere burger vrij om te bepalen hoe aan de zondag invulling wordt gegeven. De VVD hecht waarde aan zowel een gemotiveerd vrijwilligerslegioen als keuzevrijheid bij het bepalen van openstelling op zondag.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…