Doorgaan naar hoofdcontent

Onderwerpen Raadsvergadering (donderdag a.s.) en Raadscommissies (in februari)

Wat staat er op de agenda van de Raadsvergadering 28 januari a.s. en in februari op de agenda's van de Raadscommissies Welzijn, Ruimte en Bestuur? Dit zijn de onderwerpen: Raadsvergadering 28 januari a.s.: Hamerpunten: Samenwerking Milieustraat met gemeente Noordwijk, Plan van aanpak haalbaarheidsstudie Zeejachthaven, Zienswijze Provinciale Structuurvisie en Provinciale verordening Ruimte, onderzoek parkeergarage in kustversterking, tweede wijziging van de begroting, delegatie van de bevoegdheid tot benoeming bestuurslid van de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg, inrichting antidiscriminatievoorziening. Bespreekpunt: Viering 65 jaar Bevrijding.
In de Gemeenteraad worden, zoals de naam al suggereert, hamerpunten per hamerslag afgewikkeld tenzij raadsleden hierover nog opmerkingen willen maken. Bij bespreekpunten worden de standpunten van de diverse politieke partijen uitgewisseld, met een 1e termijn en vaak ook een 2e termijn als het antwoord van het College daartoe aanleiding geeft (meestal het geval).

Commissie Welzijn, 2 februari a.s.: Wijziging Re-integratieverordening, Actualisering beleid accomodatiegebonden tiener- en jongerenwerk, huisvesting biljartvereniging De Bogaert, actuele stand van zaken integraal accommodatiebeleid, projectoverschrijding De Coligny, Nota van uitgangspunten Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, Visie integrale jeugdgezondheidszorg 2010-2011, verordening leerlingenvervoer gemeente Katwijk 2010, voortgangsrapportage WMO beleidsplan. Commissie Ruimte, 3 februari a.s.: Bestuursovereenkomst RijnGouwelijn-West, project verlegging en verdieping N206, Inrichting Hoofdstraat Valkenburg, project rotonde zuid, maatregelen verkeersstructuur Rijnsburg. Commissie Bestuur, 4 februari a.s.: presentatie EGEM-i voortgang, evaluatie Kadernota 2010, financieel meerjarenperspectief, budgetoverheveling 2009 naar 2010, managementletter accountant, derde tot en met vijfde wijziging van de begroting, visie bedrijfsvoering 2010-2014, werkwijze van de raad, bijdrage voor het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Commissie Ruimte, 8 februari a.s.: Positionering op de vrijetijdsmarkt, businessplan Citymarketing Katwijk, economisch beleidsplan, stand van zaken baggeren en ligplaatsen woonboten Dorpsrand Oost, woningbouwplan Hoek De Rover, herziening bestemmingsplan sportpark De Krom e.o., bestemmingsplan Helmbergweg 10, bestemmingsplan Westerhaghe fase 3 en 4.

Duizelingwekkend, al die onderwerpen, vind u niet? Kennelijk moet dit allemaal nog deze raadsperiode (dus tot de GR-verkiezingen van 3 maart a.s.) behandeld worden. Toch zijn het belangrijke issues, doch de een meer dan de ander. Stuk voor stuk vragen bovenstaande onderwerpen om een verstandig oordeel. Des te meer reden om op 3 maart a.s. naar de stembus te gaan! Als u de commissievergaderingen wilt volgen surf dan naar de website van onze gemeente. Prettig weekend

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!