Doorgaan naar hoofdcontent

10 Oplossingsrichtingen voor de vluchtelingencrisis

Deze week werd bekend dat de regeringen van Nederland, Duitsland en Frankrijk een alarmbrief hebben geschreven aan EU-buitenland coördinator Federica Mogherini. De strekking van de brief is dat de Europese Unie werk moet maken van het toekomstperspectief van Afrikaanse jongeren. In de brief pleit minister Ploumen voor het opzij zetten van 500 miljoen euro aan EU-gelden (ontwikkelingshulp) voor de Afrikaanse jeugd.

Tja, daar hebben we weer zo'n voorbeeld van ondoordachte en naïeve geldsmijterij dat op deze manier geen enkele zin heeft. Gelukkig is er wel het besef dat met een half miljard euro de bootjes met gelukzoekers uit Afrika niet zullen worden tegengehouden. Echter, dat besef had een brief met een andere inhoud moeten opleveren. In plaats daarvan wordt aandacht gevraagd voor het aloude corruptie-probleem en vernieuwing van belasting- en handelsverdragen. Het spijt me, de problemen in Europa - nu in Calais - vanwege de stroom met migranten uit Afrika - met louter een economisch motief - zullen hiermee niet worden opgelost.

Hetgeen in de allereerste plaats op de agenda moet worden gezet van de EU-migratietop in Malta in november is, wat mij betreft, het volgende. Overigens is het nog beter om op korte termijn een EU-crisisoverleg te plannen. In november zal de migranten-catastrofe nog groter zijn dan ze nu al is, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook:
1. Maak plannen voor een onmiddellijke zeeblokkade op de Middellandse Zee waarmee de concrete stap tot het instappen in een bootje onmogelijk wordt gemaakt en daarmee ontmoedigd.
2. Stel orde op zaken in Calais en andere steden welke door migranten worden overspoeld. Draag zorg voor een ongehinderde doortocht van vrachtwagens en ander verkeer, zodat de economische schade kan worden beperkt.
3. Ondersteun EU-lidstaten, welke als eersten te maken krijgen met de stroom vluchtelingen, bij het bewaken van hun grenzen en het beter managen van de huidige aantallen economische vluchtelingen qua opvang.
4. Maak EU-geld vrij voor een tegemoetkoming in enigerlei vorm aan transport-ondernemers die tot op heden ernstige hinder ondervinden van de crisis-situatie in Calais, en waarschijnlijk binnenkort in andere havensteden in West-Europa.
5. Maak een begin met EU-asielwetgeving naar het model van bijvoorbeeld Australië of Canada.
6. Maak EU-geld vrij voor het bevorderen van de terugreis naar het land van herkomst voor reeds aanwezige migranten. Maak tevens de huidige geldstromen vanuit EU-lidstaten naar landen in Afrika inzichtelijk.
7. Zet de huidige EU-asielwetgeving op 'on hold' zodat EU-lidstaten op z'n minst de kans krijgen de opvang van reeds aanwezige migranten beter te kunnen managen.
8. Investeer en organiseer, samen met de buurlanden van Syrië en Libië, in (extra) vluchtelingenopvang in de regio.
9. Maak onderscheid in de behandeling tussen migranten uit Afrika en vluchtelingen uit oorlogsgebieden (bijv. Syrië). Degenen die daadwerkelijk een oorlogsgebied trachten te ontvluchten vormen een hele andere groep dan de 'gelukszoekers' uit Afrika (Libië uitgezonderd) die louter economische motieven hebben bij hun trek naar (West)-Europa. Overigens, 'vluchtelingen' die de gastvrijheid van de Balkanlanden afwijzen en alleen gefocust zijn op West-Europese landen vanwege het sociale stelsel, zijn óók migranten.
10. Draag de EU-lidstaten op om solidair met elkaar te zijn. Het heeft geen enkele zin om migranten door te sturen naar andere lidstaten om daarmee zelf van het 'probleem' af te zijn. Er is een gemeenschappelijk probleem. Dát bewustzijn moet zorgen voor een sterke buitengrens, met eventueel opvangkampen buiten Europa.

Met andere woorden, het wordt tijd om per direct een andere, meer resolute koers te varen dan tot op heden het geval is. Zolang Europa wordt overspoeld met migranten zonder dat hiertegen concrete en allesomvattende maatregelen worden genomen, hebben investeringen in werkgelegenheid in Afrika geen enkele zin. Het is dweilen met de kraan open. Daar is niemand bij gebaat. Deze migranten-crisis moet stoppen!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.