Doorgaan naar hoofdcontent

10 Oplossingsrichtingen voor de vluchtelingencrisis

Deze week werd bekend dat de regeringen van Nederland, Duitsland en Frankrijk een alarmbrief hebben geschreven aan EU-buitenland coördinator Federica Mogherini. De strekking van de brief is dat de Europese Unie werk moet maken van het toekomstperspectief van Afrikaanse jongeren. In de brief pleit minister Ploumen voor het opzij zetten van 500 miljoen euro aan EU-gelden (ontwikkelingshulp) voor de Afrikaanse jeugd.

Tja, daar hebben we weer zo'n voorbeeld van ondoordachte en naïeve geldsmijterij dat op deze manier geen enkele zin heeft. Gelukkig is er wel het besef dat met een half miljard euro de bootjes met gelukzoekers uit Afrika niet zullen worden tegengehouden. Echter, dat besef had een brief met een andere inhoud moeten opleveren. In plaats daarvan wordt aandacht gevraagd voor het aloude corruptie-probleem en vernieuwing van belasting- en handelsverdragen. Het spijt me, de problemen in Europa - nu in Calais - vanwege de stroom met migranten uit Afrika - met louter een economisch motief - zullen hiermee niet worden opgelost.

Hetgeen in de allereerste plaats op de agenda moet worden gezet van de EU-migratietop in Malta in november is, wat mij betreft, het volgende. Overigens is het nog beter om op korte termijn een EU-crisisoverleg te plannen. In november zal de migranten-catastrofe nog groter zijn dan ze nu al is, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook:
1. Maak plannen voor een onmiddellijke zeeblokkade op de Middellandse Zee waarmee de concrete stap tot het instappen in een bootje onmogelijk wordt gemaakt en daarmee ontmoedigd.
2. Stel orde op zaken in Calais en andere steden welke door migranten worden overspoeld. Draag zorg voor een ongehinderde doortocht van vrachtwagens en ander verkeer, zodat de economische schade kan worden beperkt.
3. Ondersteun EU-lidstaten, welke als eersten te maken krijgen met de stroom vluchtelingen, bij het bewaken van hun grenzen en het beter managen van de huidige aantallen economische vluchtelingen qua opvang.
4. Maak EU-geld vrij voor een tegemoetkoming in enigerlei vorm aan transport-ondernemers die tot op heden ernstige hinder ondervinden van de crisis-situatie in Calais, en waarschijnlijk binnenkort in andere havensteden in West-Europa.
5. Maak een begin met EU-asielwetgeving naar het model van bijvoorbeeld Australië of Canada.
6. Maak EU-geld vrij voor het bevorderen van de terugreis naar het land van herkomst voor reeds aanwezige migranten. Maak tevens de huidige geldstromen vanuit EU-lidstaten naar landen in Afrika inzichtelijk.
7. Zet de huidige EU-asielwetgeving op 'on hold' zodat EU-lidstaten op z'n minst de kans krijgen de opvang van reeds aanwezige migranten beter te kunnen managen.
8. Investeer en organiseer, samen met de buurlanden van Syrië en Libië, in (extra) vluchtelingenopvang in de regio.
9. Maak onderscheid in de behandeling tussen migranten uit Afrika en vluchtelingen uit oorlogsgebieden (bijv. Syrië). Degenen die daadwerkelijk een oorlogsgebied trachten te ontvluchten vormen een hele andere groep dan de 'gelukszoekers' uit Afrika (Libië uitgezonderd) die louter economische motieven hebben bij hun trek naar (West)-Europa. Overigens, 'vluchtelingen' die de gastvrijheid van de Balkanlanden afwijzen en alleen gefocust zijn op West-Europese landen vanwege het sociale stelsel, zijn óók migranten.
10. Draag de EU-lidstaten op om solidair met elkaar te zijn. Het heeft geen enkele zin om migranten door te sturen naar andere lidstaten om daarmee zelf van het 'probleem' af te zijn. Er is een gemeenschappelijk probleem. Dát bewustzijn moet zorgen voor een sterke buitengrens, met eventueel opvangkampen buiten Europa.

Met andere woorden, het wordt tijd om per direct een andere, meer resolute koers te varen dan tot op heden het geval is. Zolang Europa wordt overspoeld met migranten zonder dat hiertegen concrete en allesomvattende maatregelen worden genomen, hebben investeringen in werkgelegenheid in Afrika geen enkele zin. Het is dweilen met de kraan open. Daar is niemand bij gebaat. Deze migranten-crisis moet stoppen!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …