Doorgaan naar hoofdcontent

10 Oplossingsrichtingen voor de vluchtelingencrisis

Deze week werd bekend dat de regeringen van Nederland, Duitsland en Frankrijk een alarmbrief hebben geschreven aan EU-buitenland coördinator Federica Mogherini. De strekking van de brief is dat de Europese Unie werk moet maken van het toekomstperspectief van Afrikaanse jongeren. In de brief pleit minister Ploumen voor het opzij zetten van 500 miljoen euro aan EU-gelden (ontwikkelingshulp) voor de Afrikaanse jeugd.

Tja, daar hebben we weer zo'n voorbeeld van ondoordachte en naïeve geldsmijterij dat op deze manier geen enkele zin heeft. Gelukkig is er wel het besef dat met een half miljard euro de bootjes met gelukzoekers uit Afrika niet zullen worden tegengehouden. Echter, dat besef had een brief met een andere inhoud moeten opleveren. In plaats daarvan wordt aandacht gevraagd voor het aloude corruptie-probleem en vernieuwing van belasting- en handelsverdragen. Het spijt me, de problemen in Europa - nu in Calais - vanwege de stroom met migranten uit Afrika - met louter een economisch motief - zullen hiermee niet worden opgelost.

Hetgeen in de allereerste plaats op de agenda moet worden gezet van de EU-migratietop in Malta in november is, wat mij betreft, het volgende. Overigens is het nog beter om op korte termijn een EU-crisisoverleg te plannen. In november zal de migranten-catastrofe nog groter zijn dan ze nu al is, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook:
1. Maak plannen voor een onmiddellijke zeeblokkade op de Middellandse Zee waarmee de concrete stap tot het instappen in een bootje onmogelijk wordt gemaakt en daarmee ontmoedigd.
2. Stel orde op zaken in Calais en andere steden welke door migranten worden overspoeld. Draag zorg voor een ongehinderde doortocht van vrachtwagens en ander verkeer, zodat de economische schade kan worden beperkt.
3. Ondersteun EU-lidstaten, welke als eersten te maken krijgen met de stroom vluchtelingen, bij het bewaken van hun grenzen en het beter managen van de huidige aantallen economische vluchtelingen qua opvang.
4. Maak EU-geld vrij voor een tegemoetkoming in enigerlei vorm aan transport-ondernemers die tot op heden ernstige hinder ondervinden van de crisis-situatie in Calais, en waarschijnlijk binnenkort in andere havensteden in West-Europa.
5. Maak een begin met EU-asielwetgeving naar het model van bijvoorbeeld Australië of Canada.
6. Maak EU-geld vrij voor het bevorderen van de terugreis naar het land van herkomst voor reeds aanwezige migranten. Maak tevens de huidige geldstromen vanuit EU-lidstaten naar landen in Afrika inzichtelijk.
7. Zet de huidige EU-asielwetgeving op 'on hold' zodat EU-lidstaten op z'n minst de kans krijgen de opvang van reeds aanwezige migranten beter te kunnen managen.
8. Investeer en organiseer, samen met de buurlanden van Syrië en Libië, in (extra) vluchtelingenopvang in de regio.
9. Maak onderscheid in de behandeling tussen migranten uit Afrika en vluchtelingen uit oorlogsgebieden (bijv. Syrië). Degenen die daadwerkelijk een oorlogsgebied trachten te ontvluchten vormen een hele andere groep dan de 'gelukszoekers' uit Afrika (Libië uitgezonderd) die louter economische motieven hebben bij hun trek naar (West)-Europa. Overigens, 'vluchtelingen' die de gastvrijheid van de Balkanlanden afwijzen en alleen gefocust zijn op West-Europese landen vanwege het sociale stelsel, zijn óók migranten.
10. Draag de EU-lidstaten op om solidair met elkaar te zijn. Het heeft geen enkele zin om migranten door te sturen naar andere lidstaten om daarmee zelf van het 'probleem' af te zijn. Er is een gemeenschappelijk probleem. Dát bewustzijn moet zorgen voor een sterke buitengrens, met eventueel opvangkampen buiten Europa.

Met andere woorden, het wordt tijd om per direct een andere, meer resolute koers te varen dan tot op heden het geval is. Zolang Europa wordt overspoeld met migranten zonder dat hiertegen concrete en allesomvattende maatregelen worden genomen, hebben investeringen in werkgelegenheid in Afrika geen enkele zin. Het is dweilen met de kraan open. Daar is niemand bij gebaat. Deze migranten-crisis moet stoppen!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…