Doorgaan naar hoofdcontent

10 Oplossingsrichtingen voor de vluchtelingencrisis

Deze week werd bekend dat de regeringen van Nederland, Duitsland en Frankrijk een alarmbrief hebben geschreven aan EU-buitenland coördinator Federica Mogherini. De strekking van de brief is dat de Europese Unie werk moet maken van het toekomstperspectief van Afrikaanse jongeren. In de brief pleit minister Ploumen voor het opzij zetten van 500 miljoen euro aan EU-gelden (ontwikkelingshulp) voor de Afrikaanse jeugd.

Tja, daar hebben we weer zo'n voorbeeld van ondoordachte en naïeve geldsmijterij dat op deze manier geen enkele zin heeft. Gelukkig is er wel het besef dat met een half miljard euro de bootjes met gelukzoekers uit Afrika niet zullen worden tegengehouden. Echter, dat besef had een brief met een andere inhoud moeten opleveren. In plaats daarvan wordt aandacht gevraagd voor het aloude corruptie-probleem en vernieuwing van belasting- en handelsverdragen. Het spijt me, de problemen in Europa - nu in Calais - vanwege de stroom met migranten uit Afrika - met louter een economisch motief - zullen hiermee niet worden opgelost.

Hetgeen in de allereerste plaats op de agenda moet worden gezet van de EU-migratietop in Malta in november is, wat mij betreft, het volgende. Overigens is het nog beter om op korte termijn een EU-crisisoverleg te plannen. In november zal de migranten-catastrofe nog groter zijn dan ze nu al is, met alle gevolgen van dien. Hoe dan ook:
1. Maak plannen voor een onmiddellijke zeeblokkade op de Middellandse Zee waarmee de concrete stap tot het instappen in een bootje onmogelijk wordt gemaakt en daarmee ontmoedigd.
2. Stel orde op zaken in Calais en andere steden welke door migranten worden overspoeld. Draag zorg voor een ongehinderde doortocht van vrachtwagens en ander verkeer, zodat de economische schade kan worden beperkt.
3. Ondersteun EU-lidstaten, welke als eersten te maken krijgen met de stroom vluchtelingen, bij het bewaken van hun grenzen en het beter managen van de huidige aantallen economische vluchtelingen qua opvang.
4. Maak EU-geld vrij voor een tegemoetkoming in enigerlei vorm aan transport-ondernemers die tot op heden ernstige hinder ondervinden van de crisis-situatie in Calais, en waarschijnlijk binnenkort in andere havensteden in West-Europa.
5. Maak een begin met EU-asielwetgeving naar het model van bijvoorbeeld Australië of Canada.
6. Maak EU-geld vrij voor het bevorderen van de terugreis naar het land van herkomst voor reeds aanwezige migranten. Maak tevens de huidige geldstromen vanuit EU-lidstaten naar landen in Afrika inzichtelijk.
7. Zet de huidige EU-asielwetgeving op 'on hold' zodat EU-lidstaten op z'n minst de kans krijgen de opvang van reeds aanwezige migranten beter te kunnen managen.
8. Investeer en organiseer, samen met de buurlanden van Syrië en Libië, in (extra) vluchtelingenopvang in de regio.
9. Maak onderscheid in de behandeling tussen migranten uit Afrika en vluchtelingen uit oorlogsgebieden (bijv. Syrië). Degenen die daadwerkelijk een oorlogsgebied trachten te ontvluchten vormen een hele andere groep dan de 'gelukszoekers' uit Afrika (Libië uitgezonderd) die louter economische motieven hebben bij hun trek naar (West)-Europa. Overigens, 'vluchtelingen' die de gastvrijheid van de Balkanlanden afwijzen en alleen gefocust zijn op West-Europese landen vanwege het sociale stelsel, zijn óók migranten.
10. Draag de EU-lidstaten op om solidair met elkaar te zijn. Het heeft geen enkele zin om migranten door te sturen naar andere lidstaten om daarmee zelf van het 'probleem' af te zijn. Er is een gemeenschappelijk probleem. Dát bewustzijn moet zorgen voor een sterke buitengrens, met eventueel opvangkampen buiten Europa.

Met andere woorden, het wordt tijd om per direct een andere, meer resolute koers te varen dan tot op heden het geval is. Zolang Europa wordt overspoeld met migranten zonder dat hiertegen concrete en allesomvattende maatregelen worden genomen, hebben investeringen in werkgelegenheid in Afrika geen enkele zin. Het is dweilen met de kraan open. Daar is niemand bij gebaat. Deze migranten-crisis moet stoppen!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!