Doorgaan naar hoofdcontent

Symbolische circuspolitiek

Soms heb ik het gevoel dat het huidige kabinet de prijs voor beste symboolpolitiek wil binnenhalen. Binnenkort (in september) gaat het verbod in op deelname van wilde dieren in het circus. Een voorbeeld van onsamenhangend en doorgeschoten beleid op het gebied van dierenwelzijn. Circusdirecteuren zijn naar de rechter gestapt om het verbod tegen te houden. Daar is alle reden toe:

1. Aantasting van het welzijn van dieren in het circus is niet wetenschappelijk aangetoond. De Universiteit van Wageningen heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek bleek dat de betreffende dieren voldoende 'leefruimte' genieten, er geen sprake is van stress bij het transport en dat de dieren liefdevol worden behandeld en daarmee sprake is van goed eigenaarschap. Dat laatste is natuurlijk logisch omdat deze dieren de kostwinning vormen. Brits onderzoek op dit vlak kent als conclusie dat meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven over een verbod in circussen.

2. Wilde dieren in het circus zijn niet meer van deze tijd, zo wordt gesteld. Is het aan de overheid om te bepalen wat niet meer van deze tijd is? Waar is de keuzevrijheid van de consument om zelf hierover te oordelen? Overigens, paarden zijn nog wel toegestaan in het circus en deelname van hen is kennelijk wel van deze tijd? Waarom mag het publiek niet oordelen over vermeende praktijken in bijvoorbeeld circussen, dolfinaria, dierentuinen, etc.?
De twee olifanten van Circus Renz Berlin

3. Ik hoor het kabinet niet over praktijken als het vergassen van dieren, het onverdoofd doorsnijden van hun halsslagaders, plaatsing van dieren in piepkleine hokken zonder daglicht, de kippenslachterijen, gebruik als proefdier voor medische experimenten, zoutwinning in de Waddenzee waardoor vogels uitsterven en het toedienen van stroomstoten. Deze praktijken zijn allemaal van deze tijd en ik kan me vergissen, maar over maatregelen daartegen is mij geen actueel wetsvoorstel of besluit bekend.

4. Is er sprake van dierenwelzijn als in gevangenschap geboren dieren opeens uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en in een of andere opvang worden geplaatst? Of naar Oost-Europa verdwijnen waar het veel en veel slechter is gesteld met het welzijn van dieren in het algemeen?

5. De effecten van deze wetgeving zijn onvoldoende onderzocht en uitgewerkt. De organisatie 'Wilde dieren de tent uit' biedt de staatssecretaris opvang aan van bedoelde dieren. Opvang? Een mooi woord voor gevangenschap waarbij de wilde dieren de kooi helemaal niet uitkomen omdat er geen optreden meer is. De vraag is of het welzijn van dieren die hun leven lang al kunstjes vertonen, gebaat zijn met deze gekunstelde "wat zijn wij toch goed voor wilde dieren-show" van overheid en dierenwelzijnsorganisaties. De praktische uitwerking van dit Besluit is volkomen ongewis. Betrokken actoren mochten niet meedenken en nu het aankomt op de uitvoering wordt de weerbarstige praktijk opeens duidelijk. Niet bepaald een voorbeeld van goed openbaar bestuur.

6. Een ander voornemen van het huidige kabinet is om meer banen te scheppen. Met dit Besluit zullen zeer waarschijnlijk banen verloren gaan. Sterker, een hele bedrijfstak kan de nek om worden gedraaid met dit Besluit, met alle gevolgen van dien voor betrokkenen en de toeleveringsbedrijven voor het circusbedrijf in het algemeen.

7. Al de rondreizende circussen stoppen met rondreizen en een vaste plek uitkiezen voor hun optredens is het Besluit niet op hen van toepassing...Wat zegt dit over de controle op dierenwelzijn in dolfinaria, aquaria en, niet in de laatste plaats, dierentuinen? Op basis van welk wetenschappelijk onderzoek kan worden gesteld welke diersoort meer hinder ondervindt van reizen of pertinente 'gevangenschap'? Geen enkel onderzoek tot nu toe, zie punt 1.

8. Welke samenhang is er met andere wetgeving en welke aansluiting is er met de dagelijkse praktijk? De onlangs afgeschoten leeuw Cecil in Zimbabwe was beter af geweest in een circus of dierentuin. Dan was deze leeuw op z'n minst beter beschermd geweest. Voilá, aan het 'in het wild' leven van wilde dieren kleven ook risico's....Dan heb je nog mensen die tropische dieren in hun eigen huis houden, zoals slangen en hagedissen. Hun welzijn is wel gegarandeerd? Waar blijft wetgeving op dit gebied, mede gelet op het veiligheidsaspect?

9. In Europa gaat ieder land verschillend om met dierenwelzijn. Waarom niet eerst een vergelijkend onderzoek in EU-lidstaten over de vraag hoe men met circusdieren omgaat? Wellicht dat bestaande wetgeving elders in Europa aanleiding geeft om het welzijn van circusdieren nog meer te garanderen met instandhouding van de bestaande situatie. Overigens, kennelijk was de staatssecretaris niet dapper genoeg om haar collega's uit de EU te overtuigen van haar voornemen tot dit verbod? Dat geeft te denken...

10. Het middel is erger dan de vermeende kwaal zolang beleid op het gebied van dierenwelzijn zonder samenhang wordt opgetuigd. Met dit besluit wordt apartheid gecreëerd tussen de circus-tijger en de dierentuin-tijger. Het lot van de circus-tijger is ongewis; de dierentuin-tijger is kennelijk zonder zorgen...Leve het dierenwelzijnsbeleid van staatssecretaris Dijksma... ;-).

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…