Doorgaan naar hoofdcontent

Symbolische circuspolitiek

Soms heb ik het gevoel dat het huidige kabinet de prijs voor beste symboolpolitiek wil binnenhalen. Binnenkort (in september) gaat het verbod in op deelname van wilde dieren in het circus. Een voorbeeld van onsamenhangend en doorgeschoten beleid op het gebied van dierenwelzijn. Circusdirecteuren zijn naar de rechter gestapt om het verbod tegen te houden. Daar is alle reden toe:

1. Aantasting van het welzijn van dieren in het circus is niet wetenschappelijk aangetoond. De Universiteit van Wageningen heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek bleek dat de betreffende dieren voldoende 'leefruimte' genieten, er geen sprake is van stress bij het transport en dat de dieren liefdevol worden behandeld en daarmee sprake is van goed eigenaarschap. Dat laatste is natuurlijk logisch omdat deze dieren de kostwinning vormen. Brits onderzoek op dit vlak kent als conclusie dat meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven over een verbod in circussen.

2. Wilde dieren in het circus zijn niet meer van deze tijd, zo wordt gesteld. Is het aan de overheid om te bepalen wat niet meer van deze tijd is? Waar is de keuzevrijheid van de consument om zelf hierover te oordelen? Overigens, paarden zijn nog wel toegestaan in het circus en deelname van hen is kennelijk wel van deze tijd? Waarom mag het publiek niet oordelen over vermeende praktijken in bijvoorbeeld circussen, dolfinaria, dierentuinen, etc.?
De twee olifanten van Circus Renz Berlin

3. Ik hoor het kabinet niet over praktijken als het vergassen van dieren, het onverdoofd doorsnijden van hun halsslagaders, plaatsing van dieren in piepkleine hokken zonder daglicht, de kippenslachterijen, gebruik als proefdier voor medische experimenten, zoutwinning in de Waddenzee waardoor vogels uitsterven en het toedienen van stroomstoten. Deze praktijken zijn allemaal van deze tijd en ik kan me vergissen, maar over maatregelen daartegen is mij geen actueel wetsvoorstel of besluit bekend.

4. Is er sprake van dierenwelzijn als in gevangenschap geboren dieren opeens uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en in een of andere opvang worden geplaatst? Of naar Oost-Europa verdwijnen waar het veel en veel slechter is gesteld met het welzijn van dieren in het algemeen?

5. De effecten van deze wetgeving zijn onvoldoende onderzocht en uitgewerkt. De organisatie 'Wilde dieren de tent uit' biedt de staatssecretaris opvang aan van bedoelde dieren. Opvang? Een mooi woord voor gevangenschap waarbij de wilde dieren de kooi helemaal niet uitkomen omdat er geen optreden meer is. De vraag is of het welzijn van dieren die hun leven lang al kunstjes vertonen, gebaat zijn met deze gekunstelde "wat zijn wij toch goed voor wilde dieren-show" van overheid en dierenwelzijnsorganisaties. De praktische uitwerking van dit Besluit is volkomen ongewis. Betrokken actoren mochten niet meedenken en nu het aankomt op de uitvoering wordt de weerbarstige praktijk opeens duidelijk. Niet bepaald een voorbeeld van goed openbaar bestuur.

6. Een ander voornemen van het huidige kabinet is om meer banen te scheppen. Met dit Besluit zullen zeer waarschijnlijk banen verloren gaan. Sterker, een hele bedrijfstak kan de nek om worden gedraaid met dit Besluit, met alle gevolgen van dien voor betrokkenen en de toeleveringsbedrijven voor het circusbedrijf in het algemeen.

7. Al de rondreizende circussen stoppen met rondreizen en een vaste plek uitkiezen voor hun optredens is het Besluit niet op hen van toepassing...Wat zegt dit over de controle op dierenwelzijn in dolfinaria, aquaria en, niet in de laatste plaats, dierentuinen? Op basis van welk wetenschappelijk onderzoek kan worden gesteld welke diersoort meer hinder ondervindt van reizen of pertinente 'gevangenschap'? Geen enkel onderzoek tot nu toe, zie punt 1.

8. Welke samenhang is er met andere wetgeving en welke aansluiting is er met de dagelijkse praktijk? De onlangs afgeschoten leeuw Cecil in Zimbabwe was beter af geweest in een circus of dierentuin. Dan was deze leeuw op z'n minst beter beschermd geweest. Voilá, aan het 'in het wild' leven van wilde dieren kleven ook risico's....Dan heb je nog mensen die tropische dieren in hun eigen huis houden, zoals slangen en hagedissen. Hun welzijn is wel gegarandeerd? Waar blijft wetgeving op dit gebied, mede gelet op het veiligheidsaspect?

9. In Europa gaat ieder land verschillend om met dierenwelzijn. Waarom niet eerst een vergelijkend onderzoek in EU-lidstaten over de vraag hoe men met circusdieren omgaat? Wellicht dat bestaande wetgeving elders in Europa aanleiding geeft om het welzijn van circusdieren nog meer te garanderen met instandhouding van de bestaande situatie. Overigens, kennelijk was de staatssecretaris niet dapper genoeg om haar collega's uit de EU te overtuigen van haar voornemen tot dit verbod? Dat geeft te denken...

10. Het middel is erger dan de vermeende kwaal zolang beleid op het gebied van dierenwelzijn zonder samenhang wordt opgetuigd. Met dit besluit wordt apartheid gecreëerd tussen de circus-tijger en de dierentuin-tijger. Het lot van de circus-tijger is ongewis; de dierentuin-tijger is kennelijk zonder zorgen...Leve het dierenwelzijnsbeleid van staatssecretaris Dijksma... ;-).

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …