Doorgaan naar hoofdcontent

Symbolische circuspolitiek

Soms heb ik het gevoel dat het huidige kabinet de prijs voor beste symboolpolitiek wil binnenhalen. Binnenkort (in september) gaat het verbod in op deelname van wilde dieren in het circus. Een voorbeeld van onsamenhangend en doorgeschoten beleid op het gebied van dierenwelzijn. Circusdirecteuren zijn naar de rechter gestapt om het verbod tegen te houden. Daar is alle reden toe:

1. Aantasting van het welzijn van dieren in het circus is niet wetenschappelijk aangetoond. De Universiteit van Wageningen heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek bleek dat de betreffende dieren voldoende 'leefruimte' genieten, er geen sprake is van stress bij het transport en dat de dieren liefdevol worden behandeld en daarmee sprake is van goed eigenaarschap. Dat laatste is natuurlijk logisch omdat deze dieren de kostwinning vormen. Brits onderzoek op dit vlak kent als conclusie dat meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven over een verbod in circussen.

2. Wilde dieren in het circus zijn niet meer van deze tijd, zo wordt gesteld. Is het aan de overheid om te bepalen wat niet meer van deze tijd is? Waar is de keuzevrijheid van de consument om zelf hierover te oordelen? Overigens, paarden zijn nog wel toegestaan in het circus en deelname van hen is kennelijk wel van deze tijd? Waarom mag het publiek niet oordelen over vermeende praktijken in bijvoorbeeld circussen, dolfinaria, dierentuinen, etc.?
De twee olifanten van Circus Renz Berlin

3. Ik hoor het kabinet niet over praktijken als het vergassen van dieren, het onverdoofd doorsnijden van hun halsslagaders, plaatsing van dieren in piepkleine hokken zonder daglicht, de kippenslachterijen, gebruik als proefdier voor medische experimenten, zoutwinning in de Waddenzee waardoor vogels uitsterven en het toedienen van stroomstoten. Deze praktijken zijn allemaal van deze tijd en ik kan me vergissen, maar over maatregelen daartegen is mij geen actueel wetsvoorstel of besluit bekend.

4. Is er sprake van dierenwelzijn als in gevangenschap geboren dieren opeens uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en in een of andere opvang worden geplaatst? Of naar Oost-Europa verdwijnen waar het veel en veel slechter is gesteld met het welzijn van dieren in het algemeen?

5. De effecten van deze wetgeving zijn onvoldoende onderzocht en uitgewerkt. De organisatie 'Wilde dieren de tent uit' biedt de staatssecretaris opvang aan van bedoelde dieren. Opvang? Een mooi woord voor gevangenschap waarbij de wilde dieren de kooi helemaal niet uitkomen omdat er geen optreden meer is. De vraag is of het welzijn van dieren die hun leven lang al kunstjes vertonen, gebaat zijn met deze gekunstelde "wat zijn wij toch goed voor wilde dieren-show" van overheid en dierenwelzijnsorganisaties. De praktische uitwerking van dit Besluit is volkomen ongewis. Betrokken actoren mochten niet meedenken en nu het aankomt op de uitvoering wordt de weerbarstige praktijk opeens duidelijk. Niet bepaald een voorbeeld van goed openbaar bestuur.

6. Een ander voornemen van het huidige kabinet is om meer banen te scheppen. Met dit Besluit zullen zeer waarschijnlijk banen verloren gaan. Sterker, een hele bedrijfstak kan de nek om worden gedraaid met dit Besluit, met alle gevolgen van dien voor betrokkenen en de toeleveringsbedrijven voor het circusbedrijf in het algemeen.

7. Al de rondreizende circussen stoppen met rondreizen en een vaste plek uitkiezen voor hun optredens is het Besluit niet op hen van toepassing...Wat zegt dit over de controle op dierenwelzijn in dolfinaria, aquaria en, niet in de laatste plaats, dierentuinen? Op basis van welk wetenschappelijk onderzoek kan worden gesteld welke diersoort meer hinder ondervindt van reizen of pertinente 'gevangenschap'? Geen enkel onderzoek tot nu toe, zie punt 1.

8. Welke samenhang is er met andere wetgeving en welke aansluiting is er met de dagelijkse praktijk? De onlangs afgeschoten leeuw Cecil in Zimbabwe was beter af geweest in een circus of dierentuin. Dan was deze leeuw op z'n minst beter beschermd geweest. Voilá, aan het 'in het wild' leven van wilde dieren kleven ook risico's....Dan heb je nog mensen die tropische dieren in hun eigen huis houden, zoals slangen en hagedissen. Hun welzijn is wel gegarandeerd? Waar blijft wetgeving op dit gebied, mede gelet op het veiligheidsaspect?

9. In Europa gaat ieder land verschillend om met dierenwelzijn. Waarom niet eerst een vergelijkend onderzoek in EU-lidstaten over de vraag hoe men met circusdieren omgaat? Wellicht dat bestaande wetgeving elders in Europa aanleiding geeft om het welzijn van circusdieren nog meer te garanderen met instandhouding van de bestaande situatie. Overigens, kennelijk was de staatssecretaris niet dapper genoeg om haar collega's uit de EU te overtuigen van haar voornemen tot dit verbod? Dat geeft te denken...

10. Het middel is erger dan de vermeende kwaal zolang beleid op het gebied van dierenwelzijn zonder samenhang wordt opgetuigd. Met dit besluit wordt apartheid gecreëerd tussen de circus-tijger en de dierentuin-tijger. Het lot van de circus-tijger is ongewis; de dierentuin-tijger is kennelijk zonder zorgen...Leve het dierenwelzijnsbeleid van staatssecretaris Dijksma... ;-).





Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!