Doorgaan naar hoofdcontent

Gevraagd: een nuchter veiligheidsbeleid

Met het incident in de Thalys, waarbij het gelukkig bij een incident is gebleven dankzij heldhaftig optreden, dringt zich wederom de vraag op of en zo ja welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

Volgens de woordvoerders van linkse fracties plus de VVD in de Tweede Kamer kunnen dit soort incidenten nooit volledig worden uitgebannen. Zeker, terroristen kunnen altijd en overal toeslaan, terroristen kunnen de volgende keer weer heel ergens anders opduiken en het creëren van schijnveiligheid met op iedere hoek van de straat een agent heeft tevens een betrekkelijke veiligheidswaarde. Allemaal waar. 

Toch is het op z'n minst een goed idee om het huidige veiligheidsbeleid nog eens goed langs de meetlat van terrorisme anno 2015 te leggen. Om te beginnen is het argument dat je nooit alles kan voorkomen nogal kortzichtig. Schaf de beveiliging in de Tweede Kamer, de luchthavens en elders dan maar af, want puntje bij paaltje heeft het toch allemaal geen zin. Dat is zo'n beetje de strekking van eerdergenoemde woordvoerders. Een naïeve, wereldvreemde links-pacifistische nederlagen-strategie wat het gevoel dat de overheid over onze veiligheid waakt, niet echt doet toenemen. 
De oproep tot meer zelfredzaamheid van burgers maakt het allemaal niet veel beter. Een juweliersvrouw die haar eigendommen probeert te beschermen en zich moet verweren door twee overvallers, die daarvoor willens en wetens het risico nemen, dood te schieten, heeft al de grootste moeite om er zonder vervolging vanaf te komen. Laat staan oplettende burgers, die daarbij het risico lopen dat men excessief geweld heeft gebruikt. Met alle gevolgen van dien. Overigens, als zelfredzaamheid het devies wordt, kunnen dan de belastingen omlaag? Immers, we betalen belasting om de politie en veiligheidsdiensten goed te laten functioneren. 

Tevens is het te makkelijk om het allemaal maar aan de veiligheidsdiensten over te laten. Het incident in de Thalys bewijst dat. Immers, de Marokkaan in kwestie was al eerder in het vizier. Onoplettendheid van de veiligheidsdiensten had zomaar een slachtpartij in een trein tot gevolg kunnen hebben. De veiligheidsdiensten kunnen het dus niet alleen. Een slagvaardige AIVD met volop samenwerking met andere veiligheidsdiensten vereist meer budget. Men zal dus de portemonnee moeten trekken en meer heldere keuzes moeten maken. Alleen al hierom ben ik benieuwd naar de nieuwe Miljoenennota. 

Er is in mijn ogen dringend behoefte aan meer balans in het gebruik van de instrumenten om de veiligheid in openbare voorzieningen te verbeteren en/of op peil te houden. Wat mij betreft dus toegangscontrole bij internationale treinen, meer zichtbare aanwezigheid van politie op drukke en kwetsbare plekken met veel mensen, veel meer samenwerking tussen de veiligheidsdiensten in Europa, meer budget en daarmee slagkracht voor het leger, een nieuw asielbeleid, een ander beleid ten opzichte van probleemjongeren in probleemwijken en, last but not least, het verbannen van de gedachte dat in Nederland dergelijke incidenten niet kunnen gebeuren. 

Het is, kortom, tijd voor een nuchtere kijk op ons veiligheidsbeleid zonder dat men al van tevoren het hoofd in de schoot legt. De Nederlandse belastingbetaler (en natuurlijk alle andere belastingbetalers uit andere EU-lidstaten) wordt met een dergelijke houding aan z'n lot overgelaten. De belastingbetaler verdient beter dan dat. Politici die willen wachten op een meer concrete aanleiding voordat men eindelijk maatregelen wil nemen, zijn te laat en tevens geen knip voor de neus waard. Het is andermaal de hoogste tijd om een nuchter veiligheidsbeleid te gaan voeren. Wie zwakte toont, lokt geweld uit. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …