Doorgaan naar hoofdcontent

Gevraagd: een nuchter veiligheidsbeleid

Met het incident in de Thalys, waarbij het gelukkig bij een incident is gebleven dankzij heldhaftig optreden, dringt zich wederom de vraag op of en zo ja welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

Volgens de woordvoerders van linkse fracties plus de VVD in de Tweede Kamer kunnen dit soort incidenten nooit volledig worden uitgebannen. Zeker, terroristen kunnen altijd en overal toeslaan, terroristen kunnen de volgende keer weer heel ergens anders opduiken en het creëren van schijnveiligheid met op iedere hoek van de straat een agent heeft tevens een betrekkelijke veiligheidswaarde. Allemaal waar. 

Toch is het op z'n minst een goed idee om het huidige veiligheidsbeleid nog eens goed langs de meetlat van terrorisme anno 2015 te leggen. Om te beginnen is het argument dat je nooit alles kan voorkomen nogal kortzichtig. Schaf de beveiliging in de Tweede Kamer, de luchthavens en elders dan maar af, want puntje bij paaltje heeft het toch allemaal geen zin. Dat is zo'n beetje de strekking van eerdergenoemde woordvoerders. Een naïeve, wereldvreemde links-pacifistische nederlagen-strategie wat het gevoel dat de overheid over onze veiligheid waakt, niet echt doet toenemen. 
De oproep tot meer zelfredzaamheid van burgers maakt het allemaal niet veel beter. Een juweliersvrouw die haar eigendommen probeert te beschermen en zich moet verweren door twee overvallers, die daarvoor willens en wetens het risico nemen, dood te schieten, heeft al de grootste moeite om er zonder vervolging vanaf te komen. Laat staan oplettende burgers, die daarbij het risico lopen dat men excessief geweld heeft gebruikt. Met alle gevolgen van dien. Overigens, als zelfredzaamheid het devies wordt, kunnen dan de belastingen omlaag? Immers, we betalen belasting om de politie en veiligheidsdiensten goed te laten functioneren. 

Tevens is het te makkelijk om het allemaal maar aan de veiligheidsdiensten over te laten. Het incident in de Thalys bewijst dat. Immers, de Marokkaan in kwestie was al eerder in het vizier. Onoplettendheid van de veiligheidsdiensten had zomaar een slachtpartij in een trein tot gevolg kunnen hebben. De veiligheidsdiensten kunnen het dus niet alleen. Een slagvaardige AIVD met volop samenwerking met andere veiligheidsdiensten vereist meer budget. Men zal dus de portemonnee moeten trekken en meer heldere keuzes moeten maken. Alleen al hierom ben ik benieuwd naar de nieuwe Miljoenennota. 

Er is in mijn ogen dringend behoefte aan meer balans in het gebruik van de instrumenten om de veiligheid in openbare voorzieningen te verbeteren en/of op peil te houden. Wat mij betreft dus toegangscontrole bij internationale treinen, meer zichtbare aanwezigheid van politie op drukke en kwetsbare plekken met veel mensen, veel meer samenwerking tussen de veiligheidsdiensten in Europa, meer budget en daarmee slagkracht voor het leger, een nieuw asielbeleid, een ander beleid ten opzichte van probleemjongeren in probleemwijken en, last but not least, het verbannen van de gedachte dat in Nederland dergelijke incidenten niet kunnen gebeuren. 

Het is, kortom, tijd voor een nuchtere kijk op ons veiligheidsbeleid zonder dat men al van tevoren het hoofd in de schoot legt. De Nederlandse belastingbetaler (en natuurlijk alle andere belastingbetalers uit andere EU-lidstaten) wordt met een dergelijke houding aan z'n lot overgelaten. De belastingbetaler verdient beter dan dat. Politici die willen wachten op een meer concrete aanleiding voordat men eindelijk maatregelen wil nemen, zijn te laat en tevens geen knip voor de neus waard. Het is andermaal de hoogste tijd om een nuchter veiligheidsbeleid te gaan voeren. Wie zwakte toont, lokt geweld uit. 
Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…