Doorgaan naar hoofdcontent

Meer power in de koopkracht voor senioren!

Uit de deze week gepubliceerde koopkracht-ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat gepensioneerden er wéér op achteruitgaan. Een onhoudbare situatie, lijkt me. Zelfs minister Asscher erkende deze week dat de koopkrachtontwikkeling van ondermeer gepensioneerden niet meer in evenwicht is en dat hij de 'minnen' wil repareren. Hopelijk houdt hij woord en gebeurt er meer dan dat alleen. In ieder geval juich ik het van harte toe dat organisaties als de ANBO volop de media zoekt over deze scheve en onrechtvaardige gang van zaken.

Volgende week vinden de eerste besprekingen plaats voor de begroting van 2016. Het is te hopen dat het kabinet, maar ook de partijen waarmee men om de tafel gaat, verder kijken dan alleen de ramingen van het CPB. Het is meer dan ooit van belang dat men oog heeft voor de demografische ontwikkelingen en deze nadrukkelijk als uitgangspunt neemt voor nieuw beleid. Ik heb het in dit verband natuurlijk over de toenemende vergrijzing. In 1980 was 11% van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Dat percentage is gestegen tot ruim 14% in 2015. Rond 2040 zal dit aandeel zijn gestegen naar 26%. We praten in dat geval dan over 4,8 miljoen mensen. Zover is het nog niet, maar het is duidelijk dat deze groep steeds groter wordt. Dat vraagt om een andere aanpak. Immers, het nog langer negeren van deze groeiende groep betekent economische en politieke zelfmoord. 

De huidige aanpak, of beter gezegd het huidige seniorenbeleid, kan de prullenbak in. De gepensioneerden zitten duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Minder AOW-uitkering, minder pensioenuitkering, hogere zorgkosten, minder koopkracht terwijl alles duurder wordt. Tel uit je winst. Het tragische is dat we het hier over een groep hebben die decennia lang aan van alles en nog wat heeft meebetaald terwijl men nu zelf het (harde) gelag betaald. Dit afbraakbeleid moet stoppen. 
Financiële problemen voor ouderen

Hoe? Op vele manieren. In de eerste plaats moet het verlagen van de ouderenkorting, het afschaffen van de ouderentoeslag  en de Bosbelasting (belasting voor senioren met een hoger inkomen) van tafel. Tegelijkertijd moet het verschil in koopkrachtstijging tussen werkenden en gepensioneerden structureel worden gerepareerd. Ten aanzien van de stijgende zorgkosten voor senioren moet precies worden bekeken hoe senioren hierin tegemoet kan worden gekomen. Tevens moet veel meer aandacht worden besteed aan samenhang in beleid (bijv. arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, woonbeleid, etc. etc.). De overheid (daarmee ook lagere overheden zoals gemeenten) zal een meer pro-actief beleid moeten gaan voeren. Een blik op het buitenland kan ook nog weleens helpen ;-). Hoe gaan andere EU-lidstaten om met de koopkracht van ouderen? 

Ik hoop en verwacht dat het kabinet werk maakt van de inhaalslag voor gepensioneerden als het om koopkracht gaat. Uiteindelijk gaat het bijvoorbeeld om de keuze tussen een leeg pannenkoekenrestaurant of een drukbezet pannenkoekenrestaurant met opa's en/of oma's die gezellig met kinderen, kleinkinderen of kennissen een pannenkoekje eten. Het is maar net wat je als overheid wil. Nog een voorbeeld: meer koopkracht kan leiden tot meer kwaliteit in de zorg, minder zorgkosten en meer ondernemerschap, door senioren in staat te stellen om te kiezen tussen een thuiszorgorganisatie of een florerende zorgcoöperatie. De keuze lijkt mij eenvoudig. Wat doet het kabinet Rutte-II?  


Reacties

Populaire posts van deze blog

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Wat volgt er op de Arabische Lente?

Na de omwentelingen in Tunesië en Egypte heeft de Arabische Lente vaste grond onder de voeten gekregen. Toezeggingen van de Marokkaanse koning, een nieuwe premier in Jordanië en een geldinjectie van de koning van Saoedi-Arabië zijn voorbeelden van maatregelen die de onrust in die landen enigszins tot bedaren hebben gebracht, zeker in vergelijking met de situatie in andere landen in de Arabische wereld. In Libië, Syrië en Jemen is de situatie immers behoorlijk uit de hand gelopen of dreigt dit te gebeuren. Hopelijk met meer vrijheid voor de bevolking als uitkomst. Mijn nieuwjaarswens voor meer vrijheid in o.a. deze drie landen dreigt gevolg te krijgen en dat is positief.

De tussenstand is nu dat de opstandelingen in Libië, mede dankzij het militair ingrijpen conform VN-resolutie 1973, voorzichtig aan terrein winnen. In Syrië was het afgelopen weekend vooral in het zuiden van dat land onrustig. Omdat het regime de onrust kennelijk niet meer kan ontkennen - ook in Damascus was het onrust…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…

Stank voor dank

De Turkse inval in Afrin, in Noord-Syrië en wat als Koerdisch gebied kan worden aangeduid, moet scherp worden veroordeeld. De Koerden hebben een belangrijk aandeel gehad in het elimineren van IS. Het mag niet zo zijn dat juist de Koerden nu het onderspit delven in een uiterst cynisch geopolitiek spelletje. Een typisch geval van 'stank voor dank' en dat hebben de Koerden aldaar niet verdiend. De Turkse agressiepolitiek vraagt om een krachtige reactie vanuit 'Brussel', zeker als men nog steeds de ambitie heeft om 'Europese waarden' te exporteren. Voor het zwijgen en de andere kant opkijken zal anders op termijn een zware prijs worden betaald, vrees ik.