Doorgaan naar hoofdcontent

Meer power in de koopkracht voor senioren!

Uit de deze week gepubliceerde koopkracht-ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat gepensioneerden er wéér op achteruitgaan. Een onhoudbare situatie, lijkt me. Zelfs minister Asscher erkende deze week dat de koopkrachtontwikkeling van ondermeer gepensioneerden niet meer in evenwicht is en dat hij de 'minnen' wil repareren. Hopelijk houdt hij woord en gebeurt er meer dan dat alleen. In ieder geval juich ik het van harte toe dat organisaties als de ANBO volop de media zoekt over deze scheve en onrechtvaardige gang van zaken.

Volgende week vinden de eerste besprekingen plaats voor de begroting van 2016. Het is te hopen dat het kabinet, maar ook de partijen waarmee men om de tafel gaat, verder kijken dan alleen de ramingen van het CPB. Het is meer dan ooit van belang dat men oog heeft voor de demografische ontwikkelingen en deze nadrukkelijk als uitgangspunt neemt voor nieuw beleid. Ik heb het in dit verband natuurlijk over de toenemende vergrijzing. In 1980 was 11% van de Nederlanders 65 jaar of ouder. Dat percentage is gestegen tot ruim 14% in 2015. Rond 2040 zal dit aandeel zijn gestegen naar 26%. We praten in dat geval dan over 4,8 miljoen mensen. Zover is het nog niet, maar het is duidelijk dat deze groep steeds groter wordt. Dat vraagt om een andere aanpak. Immers, het nog langer negeren van deze groeiende groep betekent economische en politieke zelfmoord. 

De huidige aanpak, of beter gezegd het huidige seniorenbeleid, kan de prullenbak in. De gepensioneerden zitten duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Minder AOW-uitkering, minder pensioenuitkering, hogere zorgkosten, minder koopkracht terwijl alles duurder wordt. Tel uit je winst. Het tragische is dat we het hier over een groep hebben die decennia lang aan van alles en nog wat heeft meebetaald terwijl men nu zelf het (harde) gelag betaald. Dit afbraakbeleid moet stoppen. 
Financiële problemen voor ouderen

Hoe? Op vele manieren. In de eerste plaats moet het verlagen van de ouderenkorting, het afschaffen van de ouderentoeslag  en de Bosbelasting (belasting voor senioren met een hoger inkomen) van tafel. Tegelijkertijd moet het verschil in koopkrachtstijging tussen werkenden en gepensioneerden structureel worden gerepareerd. Ten aanzien van de stijgende zorgkosten voor senioren moet precies worden bekeken hoe senioren hierin tegemoet kan worden gekomen. Tevens moet veel meer aandacht worden besteed aan samenhang in beleid (bijv. arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg, woonbeleid, etc. etc.). De overheid (daarmee ook lagere overheden zoals gemeenten) zal een meer pro-actief beleid moeten gaan voeren. Een blik op het buitenland kan ook nog weleens helpen ;-). Hoe gaan andere EU-lidstaten om met de koopkracht van ouderen? 

Ik hoop en verwacht dat het kabinet werk maakt van de inhaalslag voor gepensioneerden als het om koopkracht gaat. Uiteindelijk gaat het bijvoorbeeld om de keuze tussen een leeg pannenkoekenrestaurant of een drukbezet pannenkoekenrestaurant met opa's en/of oma's die gezellig met kinderen, kleinkinderen of kennissen een pannenkoekje eten. Het is maar net wat je als overheid wil. Nog een voorbeeld: meer koopkracht kan leiden tot meer kwaliteit in de zorg, minder zorgkosten en meer ondernemerschap, door senioren in staat te stellen om te kiezen tussen een thuiszorgorganisatie of een florerende zorgcoöperatie. De keuze lijkt mij eenvoudig. Wat doet het kabinet Rutte-II?  


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…