Doorgaan naar hoofdcontent

Duurzaamheid is belangrijk; ook op zondag

"Inwoners moeten worden gestimuleerd om in de eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie", "zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving is belangrijk", "een mooie en schone omgeving nodigt uit om er met plezier gebruik van te maken en ook zelf schoon te houden". Zomaar wat uitspraken van de drie collegepartijen als het gaat om het - natuurlijk volkomen terechte - belang van een schone leefomgeving en milieubewustzijn.

In de weerbarstige praktijk is het nog lastig genoeg om dergelijke prachtige voornemens en standpunten in ere te houden. Onlangs heeft het College van B&W besloten tot een proef van zes maanden voor het parkeren van bezoekers van de vernieuwde Triumfatorkerk met een zondagopenstelling van de gemeentelijke parkeergarage. Op die manier wordt extra drukte en verkeershinder rondom het marktterrein en de Piet Heinlaan tegengegaan. Tevens zal deze openstelling zoekgedrag in de wijk tegengaan, zo luidt de onderbouwing van dit besluit.

Wat heeft deze maatregel te maken met het bevorderen van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid? Niet heel veel, denk ik.

In de eerste plaats haalt de gemeente, uit oogpunt van milieubewustzijn, geen voordeel uit het feit dat de parkeerruimte (in de directe omgeving) beperkt is. Een oproep tot terughoudendheid van autogebruik, het promoten van de fiets als vervoermiddel, het grote belang van bewegen, bewustzijn ten aanzien van overlast voor omwonenden, een schone leefomgeving en wijzen op de uitstoot van stikstofoxiden, had meer voor de hand gelegen. Ook een proef met een autoloze zondag had mensen tot andere, meer milieubewuste, gedachten kunnen brengen. Het feit dat op zondag geen sprake is van betaald parkeren helpt in dat opzicht ook al niet mee.

Ten tweede moet de lokale overheid zich neutraal opstellen. Als in het ene geval een verzoek van een religieuze groepering voor een grotere ruimte wordt afgewezen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid terwijl tegelijkertijd in een ander geval comfort wordt geboden bij een te verwachten parkeerproblematiek, dan zegt dat iets over geloofwaardigheid. Immers, hier ligt voor het betreffende kerkbestuur óók een eigen verantwoordelijkheid. Namelijk het aan de orde stellen van het excessieve autogebruik onder haar kerkleden en het anticiperen daarop.

Tevens, maar dat is een gepasseerd station, had de gemeente de woonomgeving als uitgangspunt moeten nemen bij het verlenen van toestemming voor het hergebruik van een kerk. In een gebied waar reeds een zwembad is gevestigd geeft de daarmee gepaardgaande parkeerbehoefte onevenredige druk op de kwaliteit van de leefomgeving. De nieuwbouw van het zwembad zal dit probleem niet verkleinen. Het is dus de vraag of het verstandig was om tevens een nieuwe, drukbezochte kerk in dat gebied te vestigen.

Het is jammer dat het College juist deze casus, met veel voorzieningen op een klein oppervlak, de grote behoefte aan parkeerruimte en als gevolg daarvan een kwetsbare en niet schone leefomgeving voor omwonenden, niet aangrijpt bij het bevorderen van meer bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid. In feite wordt een kans voor open doel gemist als men daadwerkelijk iets wil met milieubewustzijn, het belang van een schone leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Kortom, het is te hopen dat het blijft bij een proef van zes maanden en dat men (College en Raad) volop aan de slag gaat met het creëren van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid in de weerbarstige lokale praktijk. Zo niet dan ligt, mede gelet op andere onderwerpen, voor het College een duurzaam geloofwaardigheidsprobleem op de loer...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …