Doorgaan naar hoofdcontent

Duurzaamheid is belangrijk; ook op zondag

"Inwoners moeten worden gestimuleerd om in de eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie", "zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving is belangrijk", "een mooie en schone omgeving nodigt uit om er met plezier gebruik van te maken en ook zelf schoon te houden". Zomaar wat uitspraken van de drie collegepartijen als het gaat om het - natuurlijk volkomen terechte - belang van een schone leefomgeving en milieubewustzijn.

In de weerbarstige praktijk is het nog lastig genoeg om dergelijke prachtige voornemens en standpunten in ere te houden. Onlangs heeft het College van B&W besloten tot een proef van zes maanden voor het parkeren van bezoekers van de vernieuwde Triumfatorkerk met een zondagopenstelling van de gemeentelijke parkeergarage. Op die manier wordt extra drukte en verkeershinder rondom het marktterrein en de Piet Heinlaan tegengegaan. Tevens zal deze openstelling zoekgedrag in de wijk tegengaan, zo luidt de onderbouwing van dit besluit.

Wat heeft deze maatregel te maken met het bevorderen van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid? Niet heel veel, denk ik.

In de eerste plaats haalt de gemeente, uit oogpunt van milieubewustzijn, geen voordeel uit het feit dat de parkeerruimte (in de directe omgeving) beperkt is. Een oproep tot terughoudendheid van autogebruik, het promoten van de fiets als vervoermiddel, het grote belang van bewegen, bewustzijn ten aanzien van overlast voor omwonenden, een schone leefomgeving en wijzen op de uitstoot van stikstofoxiden, had meer voor de hand gelegen. Ook een proef met een autoloze zondag had mensen tot andere, meer milieubewuste, gedachten kunnen brengen. Het feit dat op zondag geen sprake is van betaald parkeren helpt in dat opzicht ook al niet mee.

Ten tweede moet de lokale overheid zich neutraal opstellen. Als in het ene geval een verzoek van een religieuze groepering voor een grotere ruimte wordt afgewezen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid terwijl tegelijkertijd in een ander geval comfort wordt geboden bij een te verwachten parkeerproblematiek, dan zegt dat iets over geloofwaardigheid. Immers, hier ligt voor het betreffende kerkbestuur óók een eigen verantwoordelijkheid. Namelijk het aan de orde stellen van het excessieve autogebruik onder haar kerkleden en het anticiperen daarop.

Tevens, maar dat is een gepasseerd station, had de gemeente de woonomgeving als uitgangspunt moeten nemen bij het verlenen van toestemming voor het hergebruik van een kerk. In een gebied waar reeds een zwembad is gevestigd geeft de daarmee gepaardgaande parkeerbehoefte onevenredige druk op de kwaliteit van de leefomgeving. De nieuwbouw van het zwembad zal dit probleem niet verkleinen. Het is dus de vraag of het verstandig was om tevens een nieuwe, drukbezochte kerk in dat gebied te vestigen.

Het is jammer dat het College juist deze casus, met veel voorzieningen op een klein oppervlak, de grote behoefte aan parkeerruimte en als gevolg daarvan een kwetsbare en niet schone leefomgeving voor omwonenden, niet aangrijpt bij het bevorderen van meer bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid. In feite wordt een kans voor open doel gemist als men daadwerkelijk iets wil met milieubewustzijn, het belang van een schone leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Kortom, het is te hopen dat het blijft bij een proef van zes maanden en dat men (College en Raad) volop aan de slag gaat met het creëren van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid in de weerbarstige lokale praktijk. Zo niet dan ligt, mede gelet op andere onderwerpen, voor het College een duurzaam geloofwaardigheidsprobleem op de loer...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Politieke TellSell-reclame

Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten-verkiezingen (en indirect de Eerste Kamerverkiezingen) in het vooruitzicht, is de VVD op jacht naar de rechtse kiezer. Met een interview van Klaas Dijkhoff in de Telegraaf over het Klimaatakkoord wat hij 'niet zomaar' wil uitvoeren. Ook premier Mark Rutte liet van zich horen tijdens zijn wekelijke persconferentie, waar hij aangaf dat hij figuren die geweld (willen) gebruiken tegen hulpverleners tijdens Oud en Nieuw liefst zelf 'in elkaar zou slaan' met de toevoeging dat 'dat natuurlijk niet kan'.

De kiezer koopt niet veel voor dit soort uitspraken voor de bühne. Het gedrocht wat men Klimaatakkoord noemt is een voorbeeld van naïef-linkse klimaatideologie waar de Nederlandse economie nog flink last van zal krijgen. Dit had de VVD, i.c. Klaas Dijkhoff ook kunnen weten toen hij ermee akkoord ging. Dat hij er nu, met een uitgekiende woordkeuze, publiekelijk - tijdelijk? - afstand van neemt, heeft slechts tot doel om kiez…