Doorgaan naar hoofdcontent

Duurzaamheid is belangrijk; ook op zondag

"Inwoners moeten worden gestimuleerd om in de eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie", "zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving is belangrijk", "een mooie en schone omgeving nodigt uit om er met plezier gebruik van te maken en ook zelf schoon te houden". Zomaar wat uitspraken van de drie collegepartijen als het gaat om het - natuurlijk volkomen terechte - belang van een schone leefomgeving en milieubewustzijn.

In de weerbarstige praktijk is het nog lastig genoeg om dergelijke prachtige voornemens en standpunten in ere te houden. Onlangs heeft het College van B&W besloten tot een proef van zes maanden voor het parkeren van bezoekers van de vernieuwde Triumfatorkerk met een zondagopenstelling van de gemeentelijke parkeergarage. Op die manier wordt extra drukte en verkeershinder rondom het marktterrein en de Piet Heinlaan tegengegaan. Tevens zal deze openstelling zoekgedrag in de wijk tegengaan, zo luidt de onderbouwing van dit besluit.

Wat heeft deze maatregel te maken met het bevorderen van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid? Niet heel veel, denk ik.

In de eerste plaats haalt de gemeente, uit oogpunt van milieubewustzijn, geen voordeel uit het feit dat de parkeerruimte (in de directe omgeving) beperkt is. Een oproep tot terughoudendheid van autogebruik, het promoten van de fiets als vervoermiddel, het grote belang van bewegen, bewustzijn ten aanzien van overlast voor omwonenden, een schone leefomgeving en wijzen op de uitstoot van stikstofoxiden, had meer voor de hand gelegen. Ook een proef met een autoloze zondag had mensen tot andere, meer milieubewuste, gedachten kunnen brengen. Het feit dat op zondag geen sprake is van betaald parkeren helpt in dat opzicht ook al niet mee.

Ten tweede moet de lokale overheid zich neutraal opstellen. Als in het ene geval een verzoek van een religieuze groepering voor een grotere ruimte wordt afgewezen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid terwijl tegelijkertijd in een ander geval comfort wordt geboden bij een te verwachten parkeerproblematiek, dan zegt dat iets over geloofwaardigheid. Immers, hier ligt voor het betreffende kerkbestuur óók een eigen verantwoordelijkheid. Namelijk het aan de orde stellen van het excessieve autogebruik onder haar kerkleden en het anticiperen daarop.

Tevens, maar dat is een gepasseerd station, had de gemeente de woonomgeving als uitgangspunt moeten nemen bij het verlenen van toestemming voor het hergebruik van een kerk. In een gebied waar reeds een zwembad is gevestigd geeft de daarmee gepaardgaande parkeerbehoefte onevenredige druk op de kwaliteit van de leefomgeving. De nieuwbouw van het zwembad zal dit probleem niet verkleinen. Het is dus de vraag of het verstandig was om tevens een nieuwe, drukbezochte kerk in dat gebied te vestigen.

Het is jammer dat het College juist deze casus, met veel voorzieningen op een klein oppervlak, de grote behoefte aan parkeerruimte en als gevolg daarvan een kwetsbare en niet schone leefomgeving voor omwonenden, niet aangrijpt bij het bevorderen van meer bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid. In feite wordt een kans voor open doel gemist als men daadwerkelijk iets wil met milieubewustzijn, het belang van een schone leefomgeving en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Kortom, het is te hopen dat het blijft bij een proef van zes maanden en dat men (College en Raad) volop aan de slag gaat met het creëren van bewustzijn ten aanzien van milieu en duurzaamheid in de weerbarstige lokale praktijk. Zo niet dan ligt, mede gelet op andere onderwerpen, voor het College een duurzaam geloofwaardigheidsprobleem op de loer...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!