Doorgaan naar hoofdcontent

Vluchtelingentop: De EU ligt als kalkoen op het bord van de Turken

"Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate", zei John F. Kennedy ooit. Wijze en actuele woorden, gelet op de Vluchtelingentop van de EU met Turkije die vandaag wordt gehouden. Getracht wordt om tot een deal te komen over het verminderen van de vluchtelingenstroom naar Europa. Het is maar te hopen dat dit citaat weerklinkt in de Brusselse vergaderkamers.

De bange werkelijkheid is echter dat de EU bij Turkije op schoot zit en dat het onderhandelingsresultaat uitsluitend in het voordeel van de Turken zal uitvallen. Het voorstel om nog eens 400.000 vluchtelingen extra op te nemen, met de (ijdele) hoop dat Turkije de overige vluchtelingen tegenhoudt illustreert pijnlijk de wanhoop. Tevens is het alweer een bewijs dat van de tot nu toe gevoerde nederlagen-strategie nog geen afscheid wordt genomen. Ga maar na:

1. De EU vraagt feitelijk aan Turkije om de migrantenstroom naar de EU te stoppen. Dat is op zich al een ziekmakende gedachte. Kennelijk is de EU niet bereid om de eigen buitengrenzen te bewaken, met alle middelen die het daartoe tot haar beschikking heeft. Het ligt voor de hand om allereerst stevig te investeren in de eigen buitengrenzen. Een eventueel voorstel om de NAVO bij die bewaking in te zetten, zou de Turken aan het denken moeten zetten. 
De Turkse 'miljarden' voor vluchtelingen in eigen land?

2. Turkije voert aan dat de huidige opvang van vluchtelingen het land tot nu toe 7 miljard euro heeft gekost. Dat is een ongehoord hoog bedrag en schromelijk overdreven. Je kunt met 7 miljard euro ontzettend veel doen voor de ongeveer 2,2 miljoen vluchtelingen in je land. Het bedrag wordt natuurlijk genoemd om enkele miljarden bij de EU los te peuteren. Deze simpele overdrijvingstactiek lijkt te werken...Met andere woorden; de toegezegde drie miljard euro is veel en veel te veel! Het heeft bijvoorbeeld veel meer nut om de Koerdische strijders te ondersteunen in hun effectieve strijd tegen IS. 

3. In een onderhandelingsproces over het sluiten van de grens voor vluchtelingen is de Turkse eis voor een soepeler visumbeleid voor haar onderdanen tamelijk bijzonder. Als de EU daarin meegaat, halen alle maatregelen voor een betere grensbewaking niets uit. Immers, de onderhandelingen gaan over een poging om vreemdelingen buiten de deur te houden; niet om nog meer vreemdelingen binnen te halen. Daarbij: Een gevolg van een tegemoetkoming aan deze eis is natuurlijk dat de handel in valse Turkse paspoorten binnenkort snel ongewoon grote proporties gaat aannemen...Moet ik nog meer zeggen? 

4. De belofte dat Turkije vluchtelingen in eigen huis houdt, is tot nu toe net zoveel waard als de belofte dat Turkije IS gaat bestrijden. Tot nu toe hebben de Koerden de meeste klappen opgevangen van de Turkse agressie in Syrië. Turkije heeft alle belang bij het doorsturen van vluchtelingen naar Europa omdat Erdogan op die manier verzekerd blijft van een sterke onderhandelingspositie met alle voordeeltjes van dien welke hem door angstige EU-leiders wordt aangereikt. Overigens, waarom worden Libanon, Jordanië en Marokko (met veel Afrikaanse migranten) niet bij deze onderhandelingen betrokken? Als je het goed aanpakt, kun je een goed onderhandelingsresultaat halen als je deze landen erbij betrekt. 

5. De eventuele toezegging van Turkije om de democratische omstandigheden en de mate van persvrijheid, mensenrechten en de onafhankelijkheid van de rechtspraak te verbeteren, zal eveneens boterzacht zijn. Trouwens, hoe meet je verbeteringen op dat vlak? Door het aantal arrestaties en moordaanslagen te gaan turven? De stand van zaken op dit vlak is nóg een argument om de Turkse eis voor hervatten van het EU-toetredingsproces resoluut af te wijzen als gespreksonderwerp.  

6. De eis om het toetredingsproces van Turkije bij de EU had een signaal voor de EU moeten zijn om de Vluchtelingentop überhaupt niet door te laten gaan. Deze eis van Turkije getuigt van schaamteloos gebruik maken van de omstandigheden. In plaats daarvan moet het overmaken van miljarden naar Turkije afhankelijk worden gemaakt van de bereidwilligheid van de Turken om de bezetting van Noord-Cyprus te beëindigen. 

Angst is een slechte raadgever. Helaas lijkt het erop dat de EU zich door angst laat leiden en laat het na om voor zichzelf een riante onderhandelingspositie te creëren. Het ontbreekt de EU zelfs aan de moed om scherp te onderhandelen met de Turken. Op deze manier doet de EU zichzelf tekort en heeft het, net als de Turkse kiezer bij de laatst gehouden verkiezingen, het nakijken bij de chantage-politiek van Erdogan. Het heeft er alle schijn van dat 'Europa', langer dan alleen vandaag, als 'Turkey' op het bord van Erdogan ligt. De prijs die Europa moet betalen voor het 'smullen' van Erdogan zal hoog zijn. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…