Doorgaan naar hoofdcontent

Vluchtelingentop: De EU ligt als kalkoen op het bord van de Turken

"Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate", zei John F. Kennedy ooit. Wijze en actuele woorden, gelet op de Vluchtelingentop van de EU met Turkije die vandaag wordt gehouden. Getracht wordt om tot een deal te komen over het verminderen van de vluchtelingenstroom naar Europa. Het is maar te hopen dat dit citaat weerklinkt in de Brusselse vergaderkamers.

De bange werkelijkheid is echter dat de EU bij Turkije op schoot zit en dat het onderhandelingsresultaat uitsluitend in het voordeel van de Turken zal uitvallen. Het voorstel om nog eens 400.000 vluchtelingen extra op te nemen, met de (ijdele) hoop dat Turkije de overige vluchtelingen tegenhoudt illustreert pijnlijk de wanhoop. Tevens is het alweer een bewijs dat van de tot nu toe gevoerde nederlagen-strategie nog geen afscheid wordt genomen. Ga maar na:

1. De EU vraagt feitelijk aan Turkije om de migrantenstroom naar de EU te stoppen. Dat is op zich al een ziekmakende gedachte. Kennelijk is de EU niet bereid om de eigen buitengrenzen te bewaken, met alle middelen die het daartoe tot haar beschikking heeft. Het ligt voor de hand om allereerst stevig te investeren in de eigen buitengrenzen. Een eventueel voorstel om de NAVO bij die bewaking in te zetten, zou de Turken aan het denken moeten zetten. 
De Turkse 'miljarden' voor vluchtelingen in eigen land?

2. Turkije voert aan dat de huidige opvang van vluchtelingen het land tot nu toe 7 miljard euro heeft gekost. Dat is een ongehoord hoog bedrag en schromelijk overdreven. Je kunt met 7 miljard euro ontzettend veel doen voor de ongeveer 2,2 miljoen vluchtelingen in je land. Het bedrag wordt natuurlijk genoemd om enkele miljarden bij de EU los te peuteren. Deze simpele overdrijvingstactiek lijkt te werken...Met andere woorden; de toegezegde drie miljard euro is veel en veel te veel! Het heeft bijvoorbeeld veel meer nut om de Koerdische strijders te ondersteunen in hun effectieve strijd tegen IS. 

3. In een onderhandelingsproces over het sluiten van de grens voor vluchtelingen is de Turkse eis voor een soepeler visumbeleid voor haar onderdanen tamelijk bijzonder. Als de EU daarin meegaat, halen alle maatregelen voor een betere grensbewaking niets uit. Immers, de onderhandelingen gaan over een poging om vreemdelingen buiten de deur te houden; niet om nog meer vreemdelingen binnen te halen. Daarbij: Een gevolg van een tegemoetkoming aan deze eis is natuurlijk dat de handel in valse Turkse paspoorten binnenkort snel ongewoon grote proporties gaat aannemen...Moet ik nog meer zeggen? 

4. De belofte dat Turkije vluchtelingen in eigen huis houdt, is tot nu toe net zoveel waard als de belofte dat Turkije IS gaat bestrijden. Tot nu toe hebben de Koerden de meeste klappen opgevangen van de Turkse agressie in Syrië. Turkije heeft alle belang bij het doorsturen van vluchtelingen naar Europa omdat Erdogan op die manier verzekerd blijft van een sterke onderhandelingspositie met alle voordeeltjes van dien welke hem door angstige EU-leiders wordt aangereikt. Overigens, waarom worden Libanon, Jordanië en Marokko (met veel Afrikaanse migranten) niet bij deze onderhandelingen betrokken? Als je het goed aanpakt, kun je een goed onderhandelingsresultaat halen als je deze landen erbij betrekt. 

5. De eventuele toezegging van Turkije om de democratische omstandigheden en de mate van persvrijheid, mensenrechten en de onafhankelijkheid van de rechtspraak te verbeteren, zal eveneens boterzacht zijn. Trouwens, hoe meet je verbeteringen op dat vlak? Door het aantal arrestaties en moordaanslagen te gaan turven? De stand van zaken op dit vlak is nóg een argument om de Turkse eis voor hervatten van het EU-toetredingsproces resoluut af te wijzen als gespreksonderwerp.  

6. De eis om het toetredingsproces van Turkije bij de EU had een signaal voor de EU moeten zijn om de Vluchtelingentop überhaupt niet door te laten gaan. Deze eis van Turkije getuigt van schaamteloos gebruik maken van de omstandigheden. In plaats daarvan moet het overmaken van miljarden naar Turkije afhankelijk worden gemaakt van de bereidwilligheid van de Turken om de bezetting van Noord-Cyprus te beëindigen. 

Angst is een slechte raadgever. Helaas lijkt het erop dat de EU zich door angst laat leiden en laat het na om voor zichzelf een riante onderhandelingspositie te creëren. Het ontbreekt de EU zelfs aan de moed om scherp te onderhandelen met de Turken. Op deze manier doet de EU zichzelf tekort en heeft het, net als de Turkse kiezer bij de laatst gehouden verkiezingen, het nakijken bij de chantage-politiek van Erdogan. Het heeft er alle schijn van dat 'Europa', langer dan alleen vandaag, als 'Turkey' op het bord van Erdogan ligt. De prijs die Europa moet betalen voor het 'smullen' van Erdogan zal hoog zijn. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …