Doorgaan naar hoofdcontent

Back to normal - 6 goede voornemens

De feestdagen zijn weer achter de rug, het vuurwerkafval (hopelijk) weer opgeruimd, de lege flessen zijn ingeleverd en voorgenomen goede voornemens worden in de weerbarstige praktijk getest. 

Hopelijk gaan de beleidsmakers in Den Haag, Brussel en ons eigen Katwijk met goede en vooral de juiste intenties het nieuwe jaar in. Laat 2016 het jaar zijn van de terugkeer van de zakelijke en nuchtere aanpak zonder fratsen en met de focus op kerntaken. De lijst met zaken die in dat opzicht beter kunnen is natuurlijk lang. Een kleine selectie:

Den Haag:
1. Duurzaam versimpelen; minder en eenvoudige regelgeving. De 'PGB-ellende' van het afgelopen jaar geeft aan dat in 2016 meer en beter werk moet worden gemaakt van beleidsuitvoering. Minder regelzucht, minder regelingen, minder 'overheid' en meer ruimte voor ondernemerschap.
2. Investeren in eigen geloofwaardigheid. Het Fyra-debacle, niet-functionerende topambtenaren, verkeerde besteding van belastinggeld, verwaarlozing van defensiedoormodderen met de thuiszorg en politieke correctheid met extremisme als resultaat, zijn voorbeelden dat er op dit punt nog wel wat kan worden verbeterd. 

Brussel: 
3. Uitvoering geven aan het effectief bewaken van de buitengrenzen van de Europese Unie. In 2016 zal de EU meer dan ooit haar toegevoegde waarde moeten bewijzen. Zolang christelijke vluchtelingen of homovluchtelingen bedreigd worden in asielzoekerscentra of zich nog steeds niet veilig voelen, is er alle reden om werk te maken van een strenge selectie aan de deur. Met een actieve geopolitiek van de EU moet tevens een begin worden gemaakt met een effectief terugkeerbeleid. 
Succes met uw persoonlijke goede voornemens!

Katwijk:  
6. Het lokale belang op nr. 1. Grip houden over het eigen grondgebied, focus van bestuurders op eigen kerntaken, betere raadsvergaderingen, minder onzinprojecten, full focus op langlopende dossiers.  

We gaan zien wat ervan bovenstaande voornemens terechtkomt. Deze Blog op Zondag blijft in ieder geval ook in 2016 het nieuws en het al of niet nakomen van deze voornemens wekelijks volgen. Ik wens iedereen, op z'n Kattuks gezegd, al het nodige! 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …