Doorgaan naar hoofdcontent

Stop de voorkeursbehandeling

Afgelopen week werd duidelijk dat de problemen rondom de betaling van zorgverleners die werken voor patiënten met een Persoonsgebonden Budget nog altijd voortduren. Zorgverleners die inmiddels diep in de schulden zitten en een Sociale Verzekeringsbank zonder probleemoplossend vermogen. Een hele slechte zaak en natuurlijk vormt deze 'PGB-misère' hét voorbeeld om aan de slag te gaan met duurzaam versimpelen als het gaat om beleidsuitvoering.

Nu blijkt dat specifieke regelingen voor een bepaalde groep kennelijk wél zonder problemen kan verlopen, vraag ik me af welk signaal de overheid nu precies wil afgeven aan de belastingbetaler. Ik beperk me hierbij tot de uitkering van toeslagen. Wat wil het geval? Asielzoekers die een verblijfsvergunning ontvangen, krijgen daarna direct voorrang bij het aanvragen van toeslagen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers vraagt voor hen de huur- en zorgtoeslagen aan. Tevens worden de toeslagen, dankzij een deal met de Belastingdienst, ook nog eens veel sneller aan statushouders uitgekeerd. Omdat het COA garant staat voor de vreemdeling, vervallen ook nog eens de identiteitschecks waar de doorsnee Nederlander niet aan ontkomt.

Kennelijk kan het dus wél; een vlot werkende en praktische overheid die zorg draagt voor snelle uitbetaling en waarbij de administratieve lasten voor burgers wordt verminderd...Helaas is op deze manier vooral voor de lange termijn de maatschappelijke schade niet te overzien.

Allereerst moet de overheid natuurlijk zorg dragen voor een een vlotte en correcte uitbetaling van toeslagen (én sanctionering hierop) aan iedere Nederlander, zonder voorkeurspositie voor welke groep dan ook. De discussie over nut en noodzaak van uitkering van toeslagen laat ik maar even buiten beschouwing.
Ten tweede is het van onmiskenbaar belang om geloofwaardig te blijven. Immers, het grillige systeem van toeslagen staat onder druk. Natuurlijk vanwege de gebleken fraudegevoeligheid en aan het rondpompen van geld kleven per definitie risico's. Tel daarbij de boodschap op van 'eigen verantwoordelijkheid' en 'zelfredzaamheid' en de verkiezingsslogan 'het moet eerlijker' kan direct de prullenbak in.

Als voor een bepaalde groep de identiteitscheck wordt nagelaten, laat het zich raden dat een correcte vaststelling van de toegekende toeslagen tevens volkomen ongewis is. Dat, ten derde, werkt volkomen onnodig stigmatisering van statushouders in de hand met een rammelend rechtsgevoel van de doorsnee Nederlander tot gevolg. Tel uit je winst, beleidsbepalers en -makers. De procedure voor statushouders mag dan 'sneller' gaan. De acceptatie en integratie van 'nieuwe Nederlanders', met alle problemen die daarbij om de hoek komen kijken, en het herstel van het rechtsgevoel van de gemiddelde belastingbetaler wordt er behoorlijk door vertraagd. Het lijkt me goed als met dit soort praktijken onmiddellijk wordt gestopt!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v

Kier Brul jr. overleden

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!