Doorgaan naar hoofdcontent

Stop de voorkeursbehandeling

Afgelopen week werd duidelijk dat de problemen rondom de betaling van zorgverleners die werken voor patiënten met een Persoonsgebonden Budget nog altijd voortduren. Zorgverleners die inmiddels diep in de schulden zitten en een Sociale Verzekeringsbank zonder probleemoplossend vermogen. Een hele slechte zaak en natuurlijk vormt deze 'PGB-misère' hét voorbeeld om aan de slag te gaan met duurzaam versimpelen als het gaat om beleidsuitvoering.

Nu blijkt dat specifieke regelingen voor een bepaalde groep kennelijk wél zonder problemen kan verlopen, vraag ik me af welk signaal de overheid nu precies wil afgeven aan de belastingbetaler. Ik beperk me hierbij tot de uitkering van toeslagen. Wat wil het geval? Asielzoekers die een verblijfsvergunning ontvangen, krijgen daarna direct voorrang bij het aanvragen van toeslagen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers vraagt voor hen de huur- en zorgtoeslagen aan. Tevens worden de toeslagen, dankzij een deal met de Belastingdienst, ook nog eens veel sneller aan statushouders uitgekeerd. Omdat het COA garant staat voor de vreemdeling, vervallen ook nog eens de identiteitschecks waar de doorsnee Nederlander niet aan ontkomt.

Kennelijk kan het dus wél; een vlot werkende en praktische overheid die zorg draagt voor snelle uitbetaling en waarbij de administratieve lasten voor burgers wordt verminderd...Helaas is op deze manier vooral voor de lange termijn de maatschappelijke schade niet te overzien.

Allereerst moet de overheid natuurlijk zorg dragen voor een een vlotte en correcte uitbetaling van toeslagen (én sanctionering hierop) aan iedere Nederlander, zonder voorkeurspositie voor welke groep dan ook. De discussie over nut en noodzaak van uitkering van toeslagen laat ik maar even buiten beschouwing.
Ten tweede is het van onmiskenbaar belang om geloofwaardig te blijven. Immers, het grillige systeem van toeslagen staat onder druk. Natuurlijk vanwege de gebleken fraudegevoeligheid en aan het rondpompen van geld kleven per definitie risico's. Tel daarbij de boodschap op van 'eigen verantwoordelijkheid' en 'zelfredzaamheid' en de verkiezingsslogan 'het moet eerlijker' kan direct de prullenbak in.

Als voor een bepaalde groep de identiteitscheck wordt nagelaten, laat het zich raden dat een correcte vaststelling van de toegekende toeslagen tevens volkomen ongewis is. Dat, ten derde, werkt volkomen onnodig stigmatisering van statushouders in de hand met een rammelend rechtsgevoel van de doorsnee Nederlander tot gevolg. Tel uit je winst, beleidsbepalers en -makers. De procedure voor statushouders mag dan 'sneller' gaan. De acceptatie en integratie van 'nieuwe Nederlanders', met alle problemen die daarbij om de hoek komen kijken, en het herstel van het rechtsgevoel van de gemiddelde belastingbetaler wordt er behoorlijk door vertraagd. Het lijkt me goed als met dit soort praktijken onmiddellijk wordt gestopt!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …