Doorgaan naar hoofdcontent

Stop de voorkeursbehandeling

Afgelopen week werd duidelijk dat de problemen rondom de betaling van zorgverleners die werken voor patiënten met een Persoonsgebonden Budget nog altijd voortduren. Zorgverleners die inmiddels diep in de schulden zitten en een Sociale Verzekeringsbank zonder probleemoplossend vermogen. Een hele slechte zaak en natuurlijk vormt deze 'PGB-misère' hét voorbeeld om aan de slag te gaan met duurzaam versimpelen als het gaat om beleidsuitvoering.

Nu blijkt dat specifieke regelingen voor een bepaalde groep kennelijk wél zonder problemen kan verlopen, vraag ik me af welk signaal de overheid nu precies wil afgeven aan de belastingbetaler. Ik beperk me hierbij tot de uitkering van toeslagen. Wat wil het geval? Asielzoekers die een verblijfsvergunning ontvangen, krijgen daarna direct voorrang bij het aanvragen van toeslagen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers vraagt voor hen de huur- en zorgtoeslagen aan. Tevens worden de toeslagen, dankzij een deal met de Belastingdienst, ook nog eens veel sneller aan statushouders uitgekeerd. Omdat het COA garant staat voor de vreemdeling, vervallen ook nog eens de identiteitschecks waar de doorsnee Nederlander niet aan ontkomt.

Kennelijk kan het dus wél; een vlot werkende en praktische overheid die zorg draagt voor snelle uitbetaling en waarbij de administratieve lasten voor burgers wordt verminderd...Helaas is op deze manier vooral voor de lange termijn de maatschappelijke schade niet te overzien.

Allereerst moet de overheid natuurlijk zorg dragen voor een een vlotte en correcte uitbetaling van toeslagen (én sanctionering hierop) aan iedere Nederlander, zonder voorkeurspositie voor welke groep dan ook. De discussie over nut en noodzaak van uitkering van toeslagen laat ik maar even buiten beschouwing.
Ten tweede is het van onmiskenbaar belang om geloofwaardig te blijven. Immers, het grillige systeem van toeslagen staat onder druk. Natuurlijk vanwege de gebleken fraudegevoeligheid en aan het rondpompen van geld kleven per definitie risico's. Tel daarbij de boodschap op van 'eigen verantwoordelijkheid' en 'zelfredzaamheid' en de verkiezingsslogan 'het moet eerlijker' kan direct de prullenbak in.

Als voor een bepaalde groep de identiteitscheck wordt nagelaten, laat het zich raden dat een correcte vaststelling van de toegekende toeslagen tevens volkomen ongewis is. Dat, ten derde, werkt volkomen onnodig stigmatisering van statushouders in de hand met een rammelend rechtsgevoel van de doorsnee Nederlander tot gevolg. Tel uit je winst, beleidsbepalers en -makers. De procedure voor statushouders mag dan 'sneller' gaan. De acceptatie en integratie van 'nieuwe Nederlanders', met alle problemen die daarbij om de hoek komen kijken, en het herstel van het rechtsgevoel van de gemiddelde belastingbetaler wordt er behoorlijk door vertraagd. Het lijkt me goed als met dit soort praktijken onmiddellijk wordt gestopt!


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Bagatelliseren tot kunst verheven

De invloed van de (lokale) politiek is verstrekkend. Vooral als het gaat om bagatelliseren van moslimterreur als uiting van volledig doorgeslagen politieke correctheid. De poging tot doodslag van de 'verwarde' man, die gistermiddag in Den Haag omstanders ernstig verwondde door hen in de keel te snijden, mag geen terreurdaad worden genoemd. Deze pure vorm van straatterreur is onmiddellijk afgedaan als een daad van een verwarde man, die - dat dan weer wel - een bekende was van de politie. 
Welke richtlijnen de politie heeft meegekregen is niet bekend, maar het is wel opmerkelijk dat deze straatterreur, waarbij termen als 'allahu akbar' worden gebezigd en de politie door omstanders van een zekere afkomst worden uitgescholden en zeker van één slachtoffer de keel wordt doorgesneden, niet als terreurdaad mag worden aangemerkt. Terwijl het dat vrijwel zeker wél was, afgaande op de berichten van ooggetuigen. 
Deze ooggetuigen spreken van een man die kalm een vooropgezet plan u…