Doorgaan naar hoofdcontent

Stop de angstcultuur in AZC's!

Een asielzoeker in een noodopvang pleegt zelfmoord omdat hij zijn paspoort niet terugkrijgt, christelijke asielzoekers die bedreigd worden, homo's die in de asielopvang net zo onveilig zijn als in het land van herkomst, waarbij de daders worden 'overgeplaatst' in plaats van het land uitgezet en seksueel geweld door asielzoekers wat onder de pet wordt gehouden...Het is duidelijk; wie de sfeer van een Arabische samenleving wil proeven moet zich in een opvangcentrum melden.

Zolang het Centraal Opvang Asielzoekers deze 'Arabische toestanden' faciliteert en geen 'zero tolerance' hanteert jegens figuren die minderheden of vrouwen lastigvallen met doodsbedreigingen en/of seksueel geweld, ziet de toekomst er somber uit. Het is onaanvaardbaar dat een angst-sfeer, waarvan inwoners in het Midden-Oosten in 2011 afscheid wilden nemen, in onze samenleving wordt gedoogd. Immers, als in een opvangcentra door de aldaar aanwezige meerderheid geen diversiteit wordt getolereerd en als dat gedrag feitelijk wordt beloond omdat keihard ingrijpen uitblijft, kunnen we vaststellen dat de integratie al heeft gefaald voordat ie goed en wel is begonnen.
Aparte opvang voor minderheden in AZC's is geen goed idee.

Politici die zich druk maken om de positie van minderheden in onze open samenleving zouden zich in de eerste plaats druk moeten maken om de misstanden in de opvangcentra. Met ontkenningen, wegkijkgedrag, doofpotcultuur of misplaatste nuanceringen zoals nu het geval is, vormen de 'Arabische toestanden' in opvangcentra ons voorland. Het gevolg zal zijn dat die open samenleving met ruimte voor diversiteit op termijn verleden tijd is. Ik hoop wat dat betreft dat het in de opvangcentra op tijd 'lente' wordt. Asielzoekers die daar, afgaande op hun gedrag, niets van moeten hebben moet subiet de deur worden gewezen. Het is nu aan 'Den Haag' om grote woorden over onze rechtsstaat, open samenleving en onze diversiteit in grote daden om te zetten, om al deze mooie dingen in stand te kunnen houden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Verward of psychisch gestoord?

"Laten we alerter zijn op verwarde mensen". Aldus een psychiater naar aanleiding van de eenmansactie van Tarik Z. van afgelopen donderdag. Helemaal mee eens, althans, met het advies om meer alert te zijn. Over het hanteren van de term 'verwardheid' heb ik zo m'n twijfels. Is dat wel een term die de lading dekt?

Als we de (digitale) Dikke Van Dale erop naslaan, zien we dat dit begrip twee betekenissen heeft:
1. Door elkaar liggend; in de war
2. Onduidelijk, onsamenhangend.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet moeite doen om deze betekenis te verbinden aan de acties van iemand die uit een GGZ-instelling ontsnapt, Bart van U. de al genoemde Tarik Z.  of al die figuren die voorbij komen in de zoekresultaten als je zoekt op 'verwarde man'. Als je de acties of pogingen bekijkt van al die figuren komt de term 'verward' toch wel heel vriendelijk en onschuldig over, terwijl daar geenszins sprake van is.

Een snelle blik in dezelfde (digitale) Dikke …