Doorgaan naar hoofdcontent

Omgekeerde wereld

De onlusten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël laten andermaal zien dat terreur loont, als je handig gebruik maakt van de omstandigheden. Terreurorganisatie Hamas weet al jarenlang door eenvoudige trucs de staat Israël in het verdomhoekje te zetten. 

Tijdens de Gaza-oorlog werd door Hamas in de Gaza-strook kanonnen en ander geschut met het grootste gemak op daken van ziekenhuizen en scholen geplaatst. Met het uitschakelen van dat geschut door Israël, met daarbij het vernielen van het gebouw met alle slachtoffers van dien, was het makkelijk om Israël als kwade genius af te schilderen. En dat terwijl Hamas bewust het risico had ingecalculeerd dat er slachtoffers zouden gaan vallen. Dus eigenlijk werden er Palestijnen door Hamas opgeofferd voor de doeleinden van de Hamas-leiding. Uitbuiting in optima forma, want de Gaza-strook is bepaald niet te vergelijken met Koeweit, terwijl in theorie de vergelijking niet eens mank hoeft te gaan. Alleen de bankrekeningen van de Hamas-leiding zijn goed gevuld, mede dankzij ontwikkelingshulp van Westerse landen. 

Hoe dan ook, in de afgelopen dagen zien we dat een zelfde soort trucje wordt toegepast. Iedereen, de Hamas-leiding incluis, weet dat Israël haar grenzen bewaakt. Nogal wiedes. Door het zenden van 'demonstranten' naar de grens wordt dus een Israëlische reactie uitgelokt, welke uiteraard terroristische activiteiten keihard de kop indrukt. De 'demonstranten' zijn dus feitelijk kanonnenvoer, op pad gestuurd dankzij jarenlang zorgvuldig opgebouwde ongebreidelde haat jegens Israël. De praktische uitwerking is opnieuw nogal wrang. Israël krijgt het etiket van agressor, die Palestijnen tegenhoudt die terug willen naar 'hun' land. Het is de omgekeerde wereld. Waarom wordt Hamas (IS-light) niet aangesproken op hun miserabele bestuur van de Gaza-strook? Om maar iets te noemen. 

De claim op Israelisch grondgebied ligt overigens een stuk genuanceerder, maar bij degenen die niet worden gehinderd door enige kennis, 'scoort' dit goed. Gelet op het aantal landen met een dubieuze staat van dienst op het gebied van mensenrechten, maar desondanks wél zitting hebben in de VN-mensenrechtenraad, is het maar beter om de schouders op te halen bij kritische geluiden uit deze hoek. Dat geldt ook voor dubieuze geluiden uit het door islamofascisme aangestoken Turkije. En het geldt ook voor de extreem-linkse Federica Morgherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheidszaken van de Europese Unie. Het fel bekritiseren van Israël, maar de andere kant opkijken als het gaat om de feitelijke dictatuur van het Hamas-regime, maakt het allemaal niet zo geloofwaardig. 

Betekent dit dat Israël een superstaat is waar alles goed gaat en nooit fouten worden gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wél de enige democratische rechtsstaat in het Midden-Oosten die dat predikaat verdient. Het zou helpen als internationale organisaties en de Europese Unie hun gekleurde bril zouden afzetten en stoppen met morele hypocrisie en sponsoring van terreur. Dat helpt een oplossing én het welzijn van de Palestijnen in de Palestijnse Gebieden geen stap vooruit.  

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling










Fake-democraat













Failliet

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…